Home » Mobiliteit » Interactief platform betrekt burgers in mobiliteitsbeleid
Mobiliteit

Interactief platform betrekt burgers in mobiliteitsbeleid

Door burgers op een laagdrempelige manier met een kaart te laten interageren, wordt een lokale community's van changemakers gecreëerd. Foto: Alain Versluys

Maplix geeft burgers een stem in het mobiliteitsbeleid en koppelt daar een ruimtelijk en interactief karakter aan. “Zo kunnen overheden betere beslissingen nemen en voelen burgers zich meer betrokken”, zegt co-founder Cedric Versluys.

Waarom is het zo belangrijk om burgers te bevragen over mobiliteit?

Cedric Versluys.

“Burgers zijn de lokale experten. Het zou jammer zijn om hun kennis niet in te zetten. Zij beleven de publieke ruimte op lokaal niveau en weten beter dan eender welke mobiliteitsambtenaar waar nood aan is op terrein. Bovendien beperken klassieke verkeerstellingen zich tot objectieve data. Er gaat veel waardevolle informatie verloren en hierdoor lopen overheden het risico om foute conclusies te trekken. Moest men bijvoorbeeld fietsers bevragen over hun fietstraject, dan zou blijken dat ze vaak omwegen nemen omdat de routes die ze liefst zouden willen nemen te gevaarlijk zijn. Door enkel te kijken naar de objectieve data zouden die gevaarlijke routes dus worden genegeerd en wordt extra fietsinfrastructuur gebouwd in straten die fietsers al relatief veilig vonden.”

Wat maakt Maplix zo uniek ten opzichte van bestaande digitale participatieplatformen?

“Wij starten vanuit een ruimtelijk perspectief. Dat is de kern van ons platform. Alles gebeurt érgens, toch? Wij zien nog veel te vaak participatietrajecten passeren in klassieke platformen waarbij burgers een open tekstvak voorgeschoteld krijgen met de vraag ‘Waar loopt het mis op jouw fietsroute’ of ‘Waar heb jij een goed idee’. Begin maar eens te beschrijven hoe onveilig jij je voelt op het stuk fietspad tussen de bakker en de bibliotheek. Dat is niet enkel onhandig voor de burger (en de arme data-analist die hier achteraf een kaart van mag maken) maar er gaat zo ook veel precisie in de data verloren. Bovendien creëren we een leuke ervaring door burgers op een laagdrempelige manier met een kaart te laten interageren.”

Burgers zijn de lokale experten. Het zou jammer zijn om hun kennis niet in te zetten.

Wat zijn de voordelen in vergelijking met een klassieke fysieke infosessie?

“Het is geen of-ofverhaal. In 90% van de participatietrajecten waarin ons platform gebruikt wordt, vindt er achteraf nog een fysieke burgersessie plaats. Hier wordt dieper ingegaan op de data die verzameld werd in ons platform, met een belangrijke focus op het brainstormen richting oplossingen. Ook die brainstorm kan op een digitale kaart gebeuren in ons platform. Burgers vinden het bovendien leuk om tijdens zo’n workshop hun eigen bijdrage terug te vinden op de digitale kaarten. Op die manier zien ze meteen hoe die past binnen het totaalplaatje en ontstaat er een interessante discussie. We creëren lokale community’s van changemakers. Zo krijgt ons platform ook een belangrijke sociale functie.”

Next article