Home » Mobiliteit » Hoe haal je nu het maximale rendement uit je EV’s?
Duurzame mobiliteit

Hoe haal je nu het maximale rendement uit je EV’s?

In association with:
In association with:

Conventionele voertuigen worden in enkele minuten volgetankt. Het laden van elektrische voertuigen duurt langer. EV’s kunnen echter voor iedere shift correct geladen zijn op voorwaarde dat ze bij stilstand worden geladen en in functie van de volgende rit en de actieradius in het bijzonder. Efficiënt laden zorgt voor gemoedsrust en continuïteit.

Laden maakt het verschil

Daarvoor biedt het Charge Assurance Dashboard van Geotab de nodige inzichten, zowel van het voertuig als van het laadstation. Waar er ook geladen wordt, batterijstatus en kost, worden duidelijk gevisualiseerd. Mochten er toch problemen opduiken, zoals te lage batterijstatus in functie van de volgende rit, kan dit proactief gemeld worden.

Depotladen is aan te raden, maar wat indien dit niet mogelijk is?

Publiek laden is duurder, maar soms heeft de chauffeur echter geen keuze om een openbaar laadstation te gebruiken. Fleet managers behouden graag het overzicht over beschikbare batterijstatus en resterende actieradius. Zo kan er op de juiste manier tussenbeide gekomen worden. Het beschikbaar stellen van de juiste laadpas or RFID-tags wordt feitelijk onderbouwd.

Thuisladen is de andere optie. Maar is de batterij voldoende opgeladen voor de volgende shift? En hoeveel moet de werknemer terugbetaald worden als hij thuis zijn voertuig laadt? Het is duidelijk dat voertuigdata, zoals kW voor oplaadstatus of kWu voor energieverbruik, hier bepalend is voor een correcte afhandeling tussen werkgever en werknemer.

EV data

Conventionele voertuigdata laat zich makkelijker lezen dan elektrische voertuigdata. Geotab heeft zich toegelegd op het complexe proces van uitlezen van diagnostische EV data. Bovendien gelden er in een bedrijfscontext andere regels dan voor particulieren op gebied van privacy en veiligheid.

Blijf leren

Om een EV-wagenpark te optimaliseren, moet je je kunnen baseren op relevante inzichten. Een voorbeeld hiervan is intelligente zonering. Door de parkeerplaatsen (en parkeertijden) van je bedrijfsvoertuigen onder de loep te nemen, kan je je op nieuwe laadlocaties stoten. Een heatmap van zulke plaatsen toont aan waar publieke laadpunten door een eigen laadinfrastructuur kunnen vervangen worden, of waar door gebrek aan publieke laadpunten, een eigen laadstation kan geïnstalleerd worden.

Als een EV bvb. regelmatig 2 uur per dag op 1 locatie stopt, kan een lader van 22 kW tot 100km aan extra actieradius leveren.

Het is duidelijk. EVs hebben heel wat voordelen, maar brengen ook enige uitdagingen met zich mee. Zorg voor een telematica & wagenparkbeheer partner die voor de nodige ondersteuning kan zorgen, dan is je rendement gegarandeerd.

Bezoek de EVSA website voor meer informatie en om te ontdekken wat dit voor jouw wagenpark kan betekenen. Vraag hier een gratis demo aan.

Next article