Skip to main content
Home » Mobiliteit » Hebben mobiliteitsmanagers voldoende tools in handen voor de switch naar een elektrische vloot?
Mobiliteit

Hebben mobiliteitsmanagers voldoende tools in handen voor de switch naar een elektrische vloot?

In samenwerking met
logo Geotab
Jo Berghs van de Belgische Federatie voor Fleet & Mobility Managers (BFFMM) en Ingo De Schryver, Business Development manager van GEOTAB.
In samenwerking met
Jo Berghs van de Belgische Federatie voor Fleet & Mobility Managers (BFFMM) en Ingo De Schryver, Business Development manager van GEOTAB.

De fleet- en mobiliteitsmanagers in ons land staan voor een grote uitdaging: de vergroening van het volledige bedrijfswagenpark tegen 2026. Zijn ze daar klaar voor en heeft de regering voldoende maatregelen genomen om hen op weg te helpen? We spraken erover met Ingo De Schryver, Business Development manager van GEOTAB en Jo Berghs van de Belgische Federatie voor Fleet & Mobility Managers (BFFMM).

2026 is niet ver meer. Zonder een overgangsoplossing wordt het zeker een hele uitdaging voor onze fleet managers.

Hoe kijken jullie naar het regeerakkoord over de vergroening van het complete bedrijfswagenpark tegen 2026?
Ingo De Schryver

Ingo De Schryver: “België zet hiermee een inhaalbeweging in gang. Fiscaal gezien is het een belangrijke stap in de juiste richting. Aan de andere kant kan het zeker beter wanneer je vergelijkt met andere landen zoals Duitsland. De subsidiëring ligt er hoger en de aankoopprijzen van elektrische voertuigen lager dan bij ons omwille van de marktpositie van de OEM’s (Original Equipment Manufacturers). Maar de eerste stappen zijn gezet en volgens ons mag het zeker ook sneller gaan.” 

Jo Berghs: “Het is positief dat er duidelijke termijnen zijn afgesproken in het regeerakkoord, maar er worden toch een aantal factoren vergeten. Het vergt namelijk een hele andere mentaliteit om met een elektrisch voertuig te rijden. In de overgangsperiode van een verbrandingsmotor naar een batterij kan de hybridewagen nog een grote rol spelen. 2026 is niet ver meer. Zonder zo een overgangsoplossing wordt het zeker een hele uitdaging voor onze fleet managers.” 

Ingo De Schryver: “Voor de mobiliteitsmanager is het belangrijk om het geschikte merk en automodel te kiezen voor de job. GEOTAB heeft daarvoor het platform EVSA ontwikkeld, ofwel Electric Vehicle Suitability Assessment. Hierin worden simulaties gemaakt voor de fleet manager om te bekijken welke EV’s er beschikbaar zijn in de markt, hoeveel kosten ze besparen én hoe ze de impact op het milieu verminderen.”

Wat zijn de belangrijkste drempels om naar een elektrische vloot te evolueren? 
Jo Berghs

Jo Berghs: “Elektriciteitsvoorzieningen en infrastructuur staan daarbij op nummer één. Er is ten eerste al een tekort aan laadpalen, maar laadpalen brengen ook andere problemen met zich mee. Je plugt namelijk in, maar wanneer je volledig bent opgeladen, blijft de plaats bezet. Daar moet zeker een alternatieve oplossing voor worden bedacht.” 

Ingo De Schryver: “Het is cruciaal om die voertuigen te connecteren. Zo krijg je de nodige dashboards om meldingen te genereren voor de gebruiker dat de batterij vol is. Dankzij die tools krijgen fleet managers en de gebruikers een beter overzicht van waar en wanneer je het beste laadt. Het zal meer planning en transparantie vragen, maar laat de technologie de fleet manager daarin ondersteunen.”

Jo Berghs: “Hoe beter de managers de data kennen, hoe beter ze hun beleid kunnen voeren. Je hebt daarbij wel transparantie van het wagenpark nodig. Het enige heikel punt is dat we meer toegang moeten hebben tot die data.”

Ingo De Schryver: “Geotab biedt toegang tot deze gegevens. Ons platform ondersteunt meer dan 150 EV-modellen, waardoor wagenparkbeheerders hun elektrische wagenpark succesvol kunnen beheren.”


Beluister het integrale gesprek met Ingo De Schryver en Jo Berghs:

Next article