Skip to main content
Home » Mobiliteit » Een duurzaam wagenpark dankzij telematica
Duurzaamheid

Een duurzaam wagenpark dankzij telematica

In samenwerking met:
In samenwerking met:

Zero emissie, doeltreffend brandstofbeheer of bijvoorbeeld preventieve onderhoudsprogramma’s. Telematica trackt wagens niet enkel om de efficiëntie van je vloot te verhogen, maar helpt je als bedrijf ook verduurzamen en je CSR-doelstellingen halen. Praktisch toch? Met de P van Planet. 

De Sustainable Development Goals

We hebben onszelf van 2015 tot 2030 de tijd gegeven om de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties te halen. We zitten dus halfweg in de tijd, maar zijn nog niet waar we moeten zijn. SDG 13 is klimaatactie, die de klimaatverandering en de nadelige effecten daarvan moet verminderen. Bedrijven dragen hun steen(tje) hiervoor bij door duurzame maatregelen te integreren in bedrijfsprocessen. Eén van de grootste aanpassingen is de volledige elektrificatie van hun wagenpark. Telematica helpt hen hierbij de beste keuzes maken, en laat zien hoe ze nóg duurzamer om kunnen springen met hun EV-bedrijfswagenpark. 

Elektrificatie van wagenparken

Voor de elektrificatie van een volledig wagenpark ga je natuurlijk niet over een nacht ijs. Je moet nadenken over modellen, processen, financiën, … Aan de hand van Geotab’s EV-geschiktheidsbeoordeling (EVSA) kan je vandaag allerlei gegevens over elektrische voertuigen (EV’s) verkrijgen uit de grootste dataset voor real-world EV-prestaties. Hierdoor is elektrificatie en optimalisatie geen giswerk en zijn de (duurzame) voordelen makkelijk in kaart te brengen voor jouw wagenpark. 

Zo kan je gepersonaliseerde adviezen ontvangen voor merken en modellen die (onder meer) rekening houden met: beschikbaarheid van de wagens in de lokale markt, prestaties van de elektrische batterij in extreme weersomstandigheden en belangrijke financiële punten. Dankzij de EVSA ontvang je een volledig gepersonaliseerde blauwdruk voor de elektrificatie van je wagenpark die bovendien de totale eigendomskosten en potentiële kostenbesparing analyseert. 

Maar de EVSA toont ook hoeveel CO2-uitstoot je EV-wagenpark zal besparen, evenals de reductie in brandstofgebruik, in vergelijking met de huidige statistieken van je wagenpark. 

Een stap verder met telematica

Door activiteiten te vergemakkelijken gericht op de inperking van alle nadelige invloeden voor het milieu, helpt telematica je wagenpark nog verder verduurzamen.

Enkele voorbeelden:

  • GPS-tracking om optimale routes te berekenen en het aantal gereden kilometers te verminderen 
  • chauffeurs monitoren en tracken om zuinig en veilig rijgedrag te stimuleren
  • minder stationair draaien, en minder uitstoot van stationaire gassen en broeikasgassen
  • de grootte van voertuigen afstemmen op uit te voeren taken
  • auto’s delen zonder sleutel voor optimaal gebruik van de wagens
  • het opzetten van preventieve (i.p.v. reactieve) onderhoudsprogramma’s
De voordelen van groen wagenparkbeheer op een rijtje

Met andere woorden, groen wagenparkbeheer met telematica kent tal van voordelen voor jouw bedrijfswagenpark. Waaronder: 

  • een lagere CO2-voetafdruk van je organisatie door de ondersteuning van zuinig rijgedrag, beter routebeheer en zero emissie
  • verlaging van langetermijnkosten, zoals bijvoorbeeld de vermindering van uitgaven voor brandstof, olie, onderhoud en zelfs verzekeringen doordat het rijgedrag van chauffeurs gemonitord wordt en accidenten tot een minimum beperkt worden
  • conformiteit met alle van toepassing zijnde emissievoorschriften
  • een hoger moreel onder je chauffeurs en een beter behoud van personeel 

Wil je meer weten over elektrische voertuigen en duurzaamheid? Beluister onze podcastaflevering over ‘slimme mobiliteit’, lees verder op de Geotab website of vraag een demo aan.

Next article