Home » Mobiliteit » Autodelen steeds populairder in Vlaanderen
Future of Work

Autodelen steeds populairder in Vlaanderen

autodelen
autodelen

Vlaanderen telt 86.000 autodelers. Dat is een stijging van 25% ten opzichte van vorig jaar. Ondertussen zijn er maar liefst veertien aanbieders actief in Vlaanderen en leert een bevraging van Autodelen.net dat 10% van de Vlamingen de intentie heeft te starten met autodelen. Vlaanderen lijkt stilaan klaar voor de transitie van autobezit naar -gebruik.

In de grote steden is autodelen de kinderschoenen ontgroeid. Daar doet gemiddeld 2,4% aan autodelen, ten opzichte van slechts 0,4% op het platteland. Toch is het lang geen louter stedelijk fenomeen meer. Steeds meer lokale overheden zetten in op autodelen door hun eigen vloot te delen en door een doordacht beleid te voeren. Meer dan 35 gemeenten delen één of meerdere wagens en veertig gemeenten zijn bezig met het opstellen van een actieplan.

Garagehouders springen op de kar

Een tweede tendens is dat ook lokale garagehouders op de kar springen. Zij zien dat hun businessmodel onder druk staat door enerzijds de opkomst van gedeelde mobiliteit – en dus potentieel minder verkoop van wagens – en anderzijds de elektrificering van de vloot die veel minder onderhoud vergt. Door autodelen aan te bieden, maken ze van een potentiële bedreiging een opportuniteit. Vier van de veertien Vlaamse autodeelaanbieders zijn initiatieven van lokale garages. Vaak gaat het om lokale initiatieven die een antwoord proberen bieden op mobiliteitsvraagstukken in de eigen regio.

Tot slot valt het ook op dat het zogenoemde ‘P2P kostendelend autodelen’, waarbij privéwagens gedeeld worden onder buren zonder economische winst, zeer sterk groeit (+35%).

Aanbod verhogen

Of het aanbod de vraag moet volgen of omgekeerd lijkt beantwoord te worden door de bevraging. Onder de respondenten die momenteel nog niet aan autodelen doen, maar het wel van plan zijn, is meer dan negen op de tien sneller te overtuigen met een toename van het aantal beschikbare deelwagens.

Dat is meteen een extra reden voor lokale overheden om in te zetten op het ondersteunen van de aanbieders bij het plaatsen van extra deelwagens. Om hen te verleiden, is het interessant om ervoor te zorgen dat aanbieders gedurende de eerste twee jaar zeker zijn van een bepaalde afname door bijvoorbeeld als gemeente zelf gebruik te maken van de autodeeldienst en door hen indien nodig financieel te ondersteunen.

Next article