Home » KMO » “Binnenlucht is tot wel 50x meer vervuild dan buitenlucht”
KMO

“Binnenlucht is tot wel 50x meer vervuild dan buitenlucht”

In samenwerking met
In samenwerking met

Luchtzuivering is vandaag voor kantoorgebouwen een cruciale aanvulling geworden op ventilatie. Zo kan je je werknemers niet enkel beschermen tegen COVID-19, maar ook tegen heel wat andere schadelijke stoffen. Meer uitleg door Bart Leroy, Managing Director BeLux bij Camfil.

Tekst: Joris Hendrickx

Waarom is luchtzuivering in werkomgevingen zo belangrijk?
Bart Leroy, Managing Director van BeLux Camfil.

“Het is vandaag wetenschappelijk aangetoond dat binnenlucht tot wel 50x meer vervuild is dan de buitenlucht. De talrijk aanwezige stofpartikels zijn een ideale voedingsbodem voor de transmissie van onder andere virussen. Deze hechten zich immers aan grotere stofdeeltjes om zich vervolgens verder te verspreiden. De beste manier om dat tegen te gaan is om de lucht in de werkomgeving te zuiveren.”

“Helaas zijn er in kantoorgebouwen vaak geen of ontoereikende faciliteiten aanwezig om een zuivere lucht te voorzien. Moderne gebouwen beschikken wel over een luchtgroep die verse lucht van buiten naar binnen aanvoert, maar alleen dilutie biedt niet genoeg zekerheden ten aanzien van virussen en/of andere contaminanten.”

Waar moeten bedrijven specifiek op letten in het kader van COVID-19?

“Het is cruciaal dat de luchtrecirculatie wordt afgezet. Veelal wordt deze functie gebruikt om energiewinsten te boeken. In coronatijden is dat echter absoluut uit den boze. Je zou dan immers lucht uit een zone die potentieel gevaarlijk is terug verspreiden over de rest van het gebouw. De filters in de luchtgroepen/recirculatie zijn absoluut ontoereikend in het kader van COVID-19.”

“Recirculaite kan in deze tijden enkel blijven opstaan wanneer de luchtgroep is uitgerust met minimum H13 HEPA-filters. Dat is echter haast niet mogelijk zonder de luchtgroep om te bouwen of een zware energetische kost te betalen vanwege het drukverlies dat deze filters veroorzaken.”

Luchtzuiveringstoestellen nemen het risico weg bij de bron en vormen een cruciale aanvulling op ventilatie.

Welke oplossing ziet u hiervoor?

“Een goede oplossing zijn lokale luchtzuiveringsinstallaties. Het gaat daarbij om toestellen die enkel een stopcontact nodig hebben en dus waar nodig kunnen worden geplaatst. Met zo’n toestel wordt de lucht lokaal gerecirculeerd doorheen twee H14-filters. Diezelfde filters worden ook gebruikt in operatiekamers en in de biofarmaceutische industrie. Ze houden minstens 99,995% van de partikels tegen en voldoen aan de EN1822-norm. Daardoor draagt iedere filter die de productie verlaat een individueel testcertificaat ter garantie van de efficiëntie.”

“Door deze toestellen te installeren, neem je het risico weg bij de bron en laat je de vervuiling dus niet toe om zich te verspreiden in de ruimte. Hoe dichter bij de bron, hoe beter en veiliger dus. Net daarom raden we aan om meerdere kleine toestellen verspreid in de kantoorruimte op te stellen, in plaats van één krachtig toestel in een hoek.”

“Een bijkomend voordeel van onze toestellen – naast preventie tegen COVID-19 – is dat vervuiling (formaldehyden, ftalaten, enz…) door bijvoorbeeld de lijmen in tapijten en bureaumeubels meteen ook wordt gefilterd. Zelfs de ozon die geproduceerd wordt door laserprinters kan worden opgevangen. Dat kan dankzij het moleculaire filtratiesysteem op basis van actieve kool waarover onze toestellen beschikken. Daarnaast zijn onze toestellen ook ECARF-gecertificeerd voor mensen met astma en allergieën.”

Hoe efficiënt werkt luchtzuivering tegen COVID-19?

“Uiteraard blijven ook ventileren en/of verluchten belangrijk. Weliswaar is het vanuit ecologisch standpunt en/of uit comfortoverwegingen niet zomaar mogelijk om in de winter de ramen open te zetten. Om het risico op besmettingen te minimaliseren, zijn luchtzuiveringstoestellen dus absoluut noodzakelijk. De technologie bestaat al vele jaren en heeft zich al in tal van toepassingen bewezen.”

“Zo hebben we referenties bij kerncentrales, maar ook bij de grootste farmaceutische bedrijven en in de voedingsindustrie. Bovendien zijn onze toestellen als eerste reeds erkend door het ministerie van volksgezondheid, conform de wettelijke verplichting die werden opgelegd door het nieuwe Ministerieel Besluit van het kabinet Vandenbroucke.”

Tegen welke drempel lopen jullie vaak nog aan?

“Het probleem is dat er heel wat spelers op de markt zijn die onterechte claims doen. Zo genereren bepaalde toestellen bijproducten zoals bijvoorbeeld ozon die gevaarlijk zijn voor de gezondheid.”

“Er kunnen bovendien over dit soort technologieën absoluut geen garanties worden gegeven en vaak staan ze zelfs nog niet op punt. Ook UV-C toestellen hebben zware beperkingen. Op zich is dat een goede technologie in een volledig gesloten omgeving waar geen UV-C licht kan ontsnappen. Het moeten dus volledig afgesloten systemen zijn, aangezien het UV-C licht zeer schadelijk is voor het menselijk lichaam. Bovendien zou men om hetzelfde effect te hebben als een H12-filter een systeem van vijftien meter lang moeten plaatsen. Er is namelijk een contacttijd van minimaal zes seconden vereist om de geviseerde deeltjes met 99% efficiëntie te vernietigen.”

“Tot slot is de kostprijs bij uitbating vele malen groter door de nood aan dure vervangingslampen, om nog niet te spreken van de jaarlijkse energieconsumptie. Een HEPA-luchtzuiveringstoestel is volledig veilig en heel eenvoudig in onderhoud. Een set filters is immers verwisselbaar in zestig seconden.”

Next article