Skip to main content
Home » Jobs » MVO: wat is de meerwaarde voor jouw bedrijf?
Jobs

MVO: wat is de meerwaarde voor jouw bedrijf?

Wat is MVO?

De Europese Commissie definieert maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) als ‘de verantwoordelijkheid van bedrijven voor het effect dat ze hebben op de samenleving’. In de praktijk wordt MVO door bedrijven ingevuld door aandacht voor mensenrechten, consumentenbelangen en sociale, ethische en milieukwesties te integreren in hun bedrijfsstrategie.

Waar bedrijven in het verleden voornamelijk gericht waren op hun klanten en aandeelhouders, gaan ondernemingen met een MVO-beleid een stuk verder. Zij willen immers zo veel mogelijk meerwaarde creëren voor al wie betrokken is bij hun bedrijfsactiviteiten: klanten, leveranciers, aandeelhouders, medewerkers en bij uitbreiding de hele maatschappij. Tegelijk trachten ze de negatieve gevolgen van hun werking te beperken door hun ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te maken.

Hoe belangrijk is MVO vandaag?

KMO’s moeten vandaag meer dan ooit rekening houden met duurzaamheid en zorg voor mens en milieu. Heel wat multinationals leggen sociale voorwaarden en milieueisen op aan hun partners en leveranciers. Daarnaast beoordelen consumenten naast prijs, kwaliteit en dienstverlening steeds vaker het ethisch karakter van een bedrijf.

Ook investeerders kijken niet meer alleen naar de financiële mogelijkheden van een bedrijf. Bedrijven hebben er dus alle belang bij om een duurzaamheidsbeleid te integreren in hun bedrijfsstrategie.

Hoe start je als bedrijf met MVO?

Heel wat bedrijven erkennen het belang van duurzaam ondernemen, maar slagen er niet in om zelf een MVO-beleid te integreren in hun dagelijkse werking. Het begint allemaal bij een goed inzicht in de impact van de bedrijfsactiviteiten op mens, milieu en maatschappij en hierover openlijk te communiceren. De volgende stap is om de negatieve effecten op te sporen en deze vervolgens te voorkomen en te verminderen.

Door in te zetten op MVO kan je je als bedrijf onderscheiden van je concurrenten en marktopportuniteiten grijpen.

MVO is dus een proces van continue verbetering dat ondernemingen vrijwillig aangaan. Sommige bedrijven gaan hierin nog een stuk verder en gaan vanuit hun expertise op zoek naar oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Deze oplossingen kunnen op termijn economische waarde creëren en tegelijk een positieve impact hebben op de maatschappij.

Wat is de meerwaarde van MVO voor je bedrijf?

Door in te zetten op MVO kan je je als bedrijf onderscheiden van je concurrenten en marktopportuniteiten grijpen. Een positief imago, aandacht voor werkbaarheid en een verbetering van de reputatie vergroten immers je aantrekkelijkheid als werkgever. Met de nakende krapte op de arbeidsmarkt is dat geen overbodige luxe.

Een doordacht stakeholderbeleid draagt bovendien bij tot een betere klantenbinding. Dat wordt steeds belangrijker in een digitale wereld waarin je alles kan kopen, waar en wanneer je maar wil.

Next article