Home » IT-Solutions » Waar liggen de IT-beslissers van wakker?
IT-Solutions

Waar liggen de IT-beslissers van wakker?

Danielle Jacobs, CEO Beltug, de vereniging van CIO’s en andere IT-beslissers.

Hoe beheer je als organisatie de beschikbare data? Wat zijn de uitdagingen rond cyberveiligheid? Hoe ga je om met de afhankelijkheid van cloudproviders? En hoe organiseer je het hybride werken? Het zijn stuk voor stuk belangrijke uitdagingen voor de IT-beslissers, zo blijkt uit het Beltug Priorities Compass*. Danielle Jacobs, CEO van Beltug, gaat hier dieper op in.

Nu telewerk deel uitmaakt van het nieuwe normaal, beseffen bedrijven meer dan ooit de nood om hun werknemers te sensibiliseren over cyberveiligheid en privacy. Het blijft een  topprioriteit voor de Belgische IT-beslissers. Daarnaast is het opstellen van plannen om op een gepaste manier met een cyberaanval om te gaan nodig. Vanzelfsprekend is het beheer van identiteits- en toegangscontrole in de cloud van groeiend belang. En ook voor OT-security (het beveiligen van technologische infrastructuur in productieomgevingen) klinkt de vraag naar een goede strategie en geschikte oplossingen steeds luider.

Het hybride werken

Bedrijven zijn massaal aan het bekijken hoe ze hybride werkvormen, met een combinatie van activiteit op kantoor, in satellietlocaties en thuis, het best kunnen organiseren. De uitdagingen van het telewerken blijven, de uitdagingen van de terugkeer naar kantoor komen erbij. Welke nieuwe technische middelen komen er op de markt voor het organiseren van hybride vergaderingen? En in de wetenschap dat de functie van het kantoor volop verandert, hoe deze kantoren anders inrichten?

Beleid rond data cruciaal

Over het belang van data, de basis voor een betere customer experience, proces- en productinnovatie of nieuwe businessmodellen, is al veel gezegd. De Beltug-leden beseffen zeer goed het potentieel van hun data. Daarom plaatsten ze data governance hoog op de prioriteitenlijst. Vragen als: Wie is eigenaar van de data die we verzamelen? Wie mag ze commercialiseren? En hoe kunnen we onze data veilig delen met andere partijen? zijn duidelijk aan de orde.

Ruim drie jaar na de inwerkingtreding van de GDPR-regelgeving blijven bedrijven zoeken naar dé manier om de privacy van hun klanten en personeel op een werkbare manier te waarborgen.

Afhankelijkheid van de cloud providers baart zorgen

De digitalisering van onze economie heeft een boost gekregen, dat is intussen genoegzaam bekend. Maar de overstap naar cloudtoepassingen en -infrastructuur blijft vele vragen oproepen rond de juiste strategie voor de toekomstige IT-architectuur. Welke applicaties je als organisatie naar de  cloud brengt, en welke niet, blijven moeilijk vragen. Daarnaast heeft de beslissing met welk cloudproviders een bedrijf samenwerkt, belangrijke implicaties voor de toekomstige groei van de IT-omgeving en de mogelijkheden die ze kan bieden voor de gebruikers.. Bij die beslissing spelen diverse elementen mee: kostprijs, efficiëntie, veiligheid en betrouwbaarheid van de gekozen optie. Bovendien rijzen er vragen rond een mogelijke vendor lock-in en de dominantie van een aantal grote spelers.

Scoren hoog op de prioriteitenlijst: deze afhankelijkheid van de cloud providers en het onderhandelen van contracten. Complexe contracten en weinig transparante licentiemodellen maken het voor de IT-beslissers moeilijk om de exacte (toekomstige) kosten in te schatten en om het beheer van hun software te optimaliseren.

Beltug staat in nauw contact met haar Europese zusterverenigingen om hierrond verdere actie te ondernemen op Europees niveau.

Deze onderwerpen leiden eveneens tot vragen. Bijvoorbeeld over het controle krijgen en houden over hybride omgevingen (toepassingen in de cloud gecombineerd met IT on-premise) of het opzetten van een robuuste architectuur, die geschikt is voor een wendbare dienstverlening.

Last but not least: Belang van regelgeving

Ruim 3 jaar na de inwerkingtreding van de GDPR-regelgeving blijven bedrijven zoeken naar de manier om de privacy van hun klanten en personeel op een werkbare manier te waarborgen. Het vacuüm gecreëerd door Schrems-II – een arrest dat het onduidelijk maakt hoe je als organisatie moet omgaan met data die bij VS-aanbieders ondergebracht zijn – creëert nieuwe bezorgdheden.

Daarom zorgt Beltug via haar Privacy Council, waarin meer dan 60 privacyspecialisten uit diverse sectoren zetelen, voor overleg met de bevoegde overheidsinstanties. Met name Staatssecretaris voor Digitalisering en Privacy Mathieu Michel en de GBA.

Rond Data en AI is er ook EU regelgeving op komst. Beltug investeert veel tijd in overleg met de EU hierover. Naast de stem van de burger en de luide stem van de IT-sector, moeten de belangen worden vertegenwoordigd van de bedrijven en overheidsinstellingen die de digitale technologie gebruiken. Deze dossiers zijn cruciaal voor de Europese economie.


*268 respondenten namen deel aan de bevraging. Het Beltug Priorities Compass is daarmee één van de belangrijkste graadmeters van wat Belgische IT-beslissers bezighoudt.

Next article