Home » IT-Solutions » OPINIE: Veerkracht en artificiële intelligentie: technologie alleen zal het niet oplossen
Opinie

OPINIE: Veerkracht en artificiële intelligentie: technologie alleen zal het niet oplossen

Ferdinand Casier, business group leader Digital industries - Agoria.

De laatste jaren hebben meer en meer Belgische bedrijven de mogelijkheden van artificiële intelligentie (AI) voor hun bedrijf ingezien. Niet enkel de “Innovators” en de “Early adopters” maar ook tal van gewone bedrijven, groot of klein en in alle sectoren, hebben dankzij verschillende AI technologieën meer veerkracht opgebouwd.  

AI in de bedrijfswereld

Betrouwbare cijfers die de adoptie van AI in de bedrijfswereld weergeven zijn om vertrouwelijkheidsredenen moeilijk te verzamelen. Wel zien we een significante stijging van AI projecten binnen onze regionale innovatie-agentschappen (VLAIO-Innoviris-Agence du Numérique/DG06). 

Dit toont aan dat onze bedrijfsleiders zich niet meer laten afschrikken door science fiction verhalen maar wel volop kijken naar pragmatische toepassingen van AI voor hun bedrijf. Dit is bemoedigend voor onze bedrijven die in deze onzekere tijden hun toekomst proberen te verzekeren. 
 
De meeste AI projecten vandaag mikken vooral op optimalisatie van bedrijfsprocessen. Of je nu HR, marketing, operationeel of financieel verantwoordelijke bent, iedereen moet zich tenminste de vraag stellen hoe zijn afdeling beter en efficiënter kan functioneren door het integreren van AI technologieën in zijn bedrijfsproces.  

AI Discovery Sessies

Agoria organiseert hiervoor met een aantal partners en de steun van VLAIO korte AI Discovery Sessies van een halve dag om bedrijven die de mogelijkheden van AI willen omarmen in hun denkoefening te ondersteunen. De boodschap hier is gewoon starten, ook al denk je dat dit niets voor uw bedrijf is.

Ervaring leert dat je tijdens zo’n sessie heel relevante toepassingsgebieden voor een AI project in uw bedrijf kan identificeren. En denk vooral niet dat je niet genoeg data hebt om een AI project op te starten: bepaalde AI technieken helpen je om met beperkte datasets al mooie resultaten te bereiken.

Duurzaam investeren in nieuwe producten en diensten of in efficiëntere bedrijfsprocessen vraagt om ieders steun. De CEO alleen zal het niet halen.

Naast bedrijfsprocessen is het ook de moeite waard om de producten en diensten van zijn bedrijf onder de loep te nemen: kan ik AI in mijn producten of diensten integreren om mijn klanten beter te dienen of sterker, anders te dienen?

De uitdaging is hier groter omdat het huidig businessmodel meestal in vraag wordt gesteld. Maar op langere termijn is dit wel de meest duurzame manier om je productportfolio verder te ontwikkelen. Innovatie blijft de hoeksteen en AI zal daar steeds meer deel van gaan uitmaken. En je hoeft hier ook niet een “data scientist” voor in huis te hebben: België kan op een rijk en ervaren ecosysteem van AI experten rekenen die in combinatie met interne domeinkennis heel concrete toepassingsgebieden zal kunnen aanboren.  

Inzetten op innovatie?

Maar veerkracht begint eerst bij de mensen in uw bedrijf! Technologie alleen zal het niet oplossen. Daarom is het in deze Covid-tijden belangrijk om de juiste keuzes te maken en om ook nu, misschien meer dan ooit, op innovatie in te zetten. Die redenering is alles behalve vanzelfsprekend wanneer de situatie ons vandaag de rug tegen de muur duwt. Het blijft nochtans de taak van de CEO om naast de nodige brandjes te blussen ook een helikopterzicht te behouden en de organisatie een duurzame toekomst te verzekeren.  

Duurzaam investeren in nieuwe producten en diensten of in efficiëntere bedrijfsprocessen vraagt om ieders steun. De CEO alleen zal het niet halen. Iedereen in het bedrijf zal zijn competenties moeten opkrikken om binnen 5 jaar in een sterk veranderde wereld zijn huidige of nieuwe taken anders te kunnen uitvoeren.

Niet enkel inzake digitale skills maar ook de juiste mindset opbouwen om meer creatieve, stimulerende uitdagingen durven aan te gaan. AI projecten zijn een unieke kans om dit vanaf vandaag in het bedrijf te stimuleren!  

Next article