Home » IT-Solutions » Van IT- naar ET(d)-solutions
IT-Solutions

Van IT- naar ET(d)-solutions

Vickie De Kocker, Senior Expert Onderwijs Arbeidsmarkt Agoria Vlaanderen.

De roep naar levenslang leren is alom tegenwoordig. Eén van de meest voorkomende argumenten om niet te leren is het gebrek aan tijd. Er is met andere woorden meer dan ooit nood aan plaats -en tijdsonafhankelijk leren. De coronacrisis heeft aangetoond dat technologie een belangrijke ondersteunende rol vervult in het tijdsefficiënt werken en het digitalisering van het leren. Niet zozeer als volledige substituut maar als complementair voor arbeidswinst en tijdsoptimalisatie.

Van IT- solutions om tijd vrij te maken

Technologie heeft de capaciteit om efficiëntie en effectiviteit te maximaliseren en dit zowel in een leercontext als in werkcontext.  Het gebruik van technologie kan er vooreerst voor zorgen dat er terug gefocust kan worden op het pedagogische luik. Technologie kan in dit geval een ondersteunende rol spelen voor niet-lesgerelateerde taken. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van een digitaal competentieportfolio, online screeningsinstrumenten, communicatie met ouders, participatie in management en algemeen administratief werk.

In bedrijven dient technologie twee doelen, het garandeert of verhoogt de productiviteit. Daarnaast speelt technologie ook een belangrijke rol in werkbaar werk door fysisch of mentaal belastende taken te automatiseren.  

Naar Et(d) tech solutions om leren mogelijk te maken

Die vrijgekomen tijd kan ingevuld worden voor leren door het gebruik van edtech solutions waar een breed spectrum van digitale leermiddelen mogelijk is. Gekende voorbeelden zijn Massive Open Online Courses (MOOCs), educatieve apps of games, en systemen voor synchroon afstandsonderwijs. Een recentere evolutie is het gebruik van immersieve technologieën zoals virtual reality (VR) en augmented reality (AR). Hierdoor kan een reële situatie oneindig keer ingeoefend worden (vb. het monteren van elektrische wagens).

Daarnaast kunnen ook learning analytics – het gebruik van databronnen in functie van het optimaliseren van leren en leeromgevingen – gebruikt worden om advies te geven over wanneer en wat iemand het beste kan leren.

Agoria verzamelt de aanbieders binnen elk van de verschillende segmenten om tijd vrij te maken én te leren. IT solutions en Et(d) solutions kunnen gecontacteerd worden via Agoria connect.

Next article