Skip to main content
Home » IT-Solutions » Onderzoeksproject maakt digitaal leren op maat laagdrempelig
IT-Solutions

Onderzoeksproject maakt digitaal leren op maat laagdrempelig

Met dank aan
Met dank aan

Klasgroepen worden steeds heterogener, elke leerling heeft immers zijn eigen noden. “Gelukkig kan technologie leerkrachten helpen om les te geven op maat van elke leerling”, zeggen Lien De Bie, Ann Fastré en Katrien Levrie van het onderzoeksproject i-Learn.

Tekst: Joris Hendrickx

Wat is i-Learn precies?
Katrien Levrie.

Levrie: “i-Learn is een onderzoeksproject rond digitaal leren op maat dat twee producten voor het lager en secundair onderwijs ontwikkeld heeft. MyWay is een portaal dat leerkrachten en leerlingen via één login toegang geeft tot een kwaliteitsvolle selectie van bestaande educatieve tools. Via het platform kan de leerkracht over alle tools heen gepersonaliseerde leertrajecten (‘leersporen’ in MyWay) creëren. Met de i-Learn Academy leren we leerkrachten via e-learning, video’s, coaching op maat en thematische vormingssessies hoe ze aan de slag kunnen gaan met digitaal leren op maat, zowel in het algemeen als specifiek met MyWay. We werken hiervoor samen met erkende opleidingsverstrekkers.”

Wat maakt i-Learn zo uniek?
Lien De Bie.

De Bie: “Er bestaan heel wat digitale tools, maar voor leerkrachten is het niet altijd vanzelfsprekend om door de bomen het bos nog te zien en te beslissen welke tools ze best wanneer inzetten. Als niet-commercieel initiatief hebben wij daarom vanuit een educatieve onderzoeksbril, aan de hand van aanbestedingsprocedures, een toolselectie gemaakt. In combinatie met de ondersteuning via de Academy maken we het makkelijker om digitaal leren op maat op een laagdrempelige manier aan te bieden.”

Ann Fastré.

Fastré: “i-Learn ‘ontzorgt’ leerkrachten door via één login een brede waaier aan tools ter beschikking te stellen die allemaal op hun didactische meerwaarde zijn beoordeeld. i-Learn biedt dit pakket gratis aan, net op een moment waarop van leerkrachten verwacht wordt dat ze op een creatieve manier oplossingen zoeken voor de digitalisering van het onderwijs.”

Levrie: “Momenteel bevat i-Learn MyWay al zo’n dertig tools. Daarmee maakt een team van KU Leuven inspiratieleersporen rond bepaalde thema’s. Een leerkracht kan die overnemen of als voorbeeld gebruiken om zelf een leerspoor te maken. Door hen te inspireren, maar ook zelf te laten kiezen, verlagen we de drempel om zelf digitaal leren op maat toe te passen.”

Wat zijn de voordelen voor de leerlingen?

Fastré: “Voor leerlingen biedt i-Learn vooral extra leerkansen omdat ze een leerspoor op maat krijgen dat steeds maximaal aansluit bij hun leernoden. Een leerspoor bestaat uit een aaneenschakeling van leeractiviteiten in verschillende tools. Soms zit de personalisatie ingebouwd in de tools, doordat ze zich automatisch aanpassen aan aspecten zoals startniveau, leeftijd, leergedrag of motivatie. De leerkracht kan ook zelf vragen toevoegen waarbij het antwoord van een leerling het vervolg van het traject bepaalt. Dat heeft als gevolg dat leerlingen niet noodzakelijk hetzelfde traject afleggen om de leerstof te verwerken.”

De Bie: “Leerlingen komen zo meer aan het stuur te zitten van hun eigen leerproces. Zo kan bij begrijpend lezen de ene leerling een tekst over eenhoorns kiezen, terwijl de andere leerling zich kan verdiepen in een tekst over robots. Het personaliseren van leersporen verhoogt dan ook aanzienlijk hun motivatie. Ook op vlak van metacognitie kunnen aanpassingen gebeuren zodat leerlingen zich bewust leren worden van hun eigen leerprestaties. Die vergaande personalisatiemogelijkheden per leerling zijn echt het uitgangspunt van i-Learn.”

Voor leerlingen biedt het vooral extra leerkansen omdat ze een leerspoor op maat krijgen dat steeds maximaal aansluit bij hun leernoden.

Hoe is i-Learn tot stand gekomen?

De Bie: “We zijn hiervoor niet over één nacht ijs gegaan. We hebben alle mogelijke stakeholders bevraagd om de noden in het onderwijsveld te capteren. Op basis daarvan hebben we een prototype ontwikkeld dat door pilootscholen en stakeholders werd geëvalueerd. Vervolgens zijn daaruit de huidige versies van MyWay en de Academy ontstaan, die we trouwens blijven bijsturen met feedback die we ontvangen van onze gebruikers.”

Levrie: “We spelen ook in op de kracht van leerkrachten zelf. We roepen leerkrachten uit deelnemende scholen op om schooloverstijgend samen te werken voor het ontwikkelen van leersporen rond bepaalde thema’s. Hierin worden ze bijgestaan door i-Learn coaches in ‘Teacher Design Teams’ die hen op weg helpen. Leerkrachten kunnen trouwens zelf ook oproepen doen wanneer ze samen met andere leerkrachten bepaalde leersporen willen opzetten. Nadien worden die leersporen dan openbaar ter beschikking gesteld voor alle andere gebruikers.”

Hoe past i-Learn in de ‘Digisprong’ van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts?

Levrie: “Dankzij de ‘Digisprong’ krijgen scholen fondsen om te investeren in de digitalisering van het onderwijs. Daarbij is het natuurlijk belangrijk dat die op een duurzame manier worden ingezet. Dat vereist een duidelijke visie over hoe technologie het onderwijs écht kan verbeteren. i-Learn biedt daar een kwalitatief antwoord op, zowel op het vlak van leermiddelen als de professionalisering van leerkrachten. Zo helpt i-Learn leerkrachten om educatieve technologie zinvol in te zetten in hun klascontext.”


i-Learn is een initiatief van de Vlaamse overheid, met de financiële steun van VLAIO. Het project wordt uitgevoerd door imec, itec en KU Leuven.


Next article