Home » IT-Solutions » Nood aan een nieuwe manier van werken
IT-Solutions

Nood aan een nieuwe manier van werken

De afgelopen maanden is meer dan ooit duidelijk geworden dat de behoeften van bedrijven op het vlak van digitale transformatie veranderd zijn. Informatie verzamelen, veerkracht ontwikkelen of een duurzaam beleid uitstippelen: het zijn stuk voor stuk elementen die hoog op de bedrijfsagenda staan. Ze vragen echter om een nieuwe manier van werken.

Dankzij de coronacrisis zijn heel wat bedrijven zich bewust geworden van de noodzaak om zich aan te passen. Sommige interne processen bleken niet optimaal te funuctioneren en dienden aangepast of vereenvoudigd te worden. “Bedrijven realiseerden zich dat ze erg afhankelijk waren van bepaalde leveranciers. Door de crisis zijn ook de behoeften van de klant geëvolueerd. Om daaraan te kunnen beantwoorden, wilden bedrijven innovatief zijn. Er werd gestreefd naar een grotere operationele weerbaarheid”,vertelt Nicolas Debeer, Sales Director bij SAP BeLux.

Ondersteuning van de bedrijfstransformatie

Op basis van deze bevindingen en de door ondernemingen uitgesproken behoeften heeft SAP een nieuw instrument ontwikkeld: ‘Rise with SAP’. “Voor bedrijven betekent dat eigenlijk ‘business transformation as-a-service’, een aanbod gebaseerd op verschillende pijlers”, aldus Debeer. “In de eerste plaats helpen wij bedrijven om zichzelf te transformeren door hun processen te herzien. Een andere doelstelling is bedrijven in staat te stellen sneller toegang te krijgen tot innovatie.”

“SAP heeft hiervoor software ontworpen, verrijkt door haar partners. Klanten kunnen deze innovaties in een portaal vastleggen en intern implementeren. In deze context wordt de voorkeur gegeven aan een cloudbenadering. Met het ‘as-a-service-aspect’ in het achterhoofd, biedt de tool ondernemingen de mogelijkheid om met een paar klikken toegang te krijgen tot software en een experimentele aanpak te volgen. Een laatste pijler is operationele veerkracht op de infrastructuur. Wij zetten een referentiearchitectuur op en verbinden ons ertoe de software op alle lagen in hoge en schaalbare mate beschikbaar te stellen.”

Focus op kernactiviteiten

SAP streeft ook naar een voorspelbare total cost of ownership (TCO), waardoor elk bedrijf de kans krijgt om zijn totale kosten te verlagen. Deze oplossing biedt kmo’s en multinationals veel voordelen. Bepaalde stappen, zoals de definitie van de aangepaste architectuur, zijn niet meer nodig, waardoor projecten sneller worden opgeleverd. “Hierdoor kan de onderneming zich volledig op haar kernactiviteiten concentreren”, besluit Debeer.


3 trends voor kmo’s en multinationals

Ondernemingen die in volle transformatie zitten, willen op een geëngageerde partner kunnen rekenen om aan hun behoeften te voldoen. Deze behoeften kunnen worden onderverdeeld in drie hoofdtrends.

1 Bedrijven willen ‘slimmer’ worden door hun processen op een vlotte manier aan te passen, door van andere klanten te leren en door nieuwe bedrijfsmodellen te genereren.

2 De pandemie heeft ook de sterke banden tussen sommige bedrijven en hun distributeurs aan het licht gebracht. Om deze afhankelijkheid te verminderen en hun toeleveringsketen flexibeler te maken, gaan deze ondernemingen op zoek naar de voordelen van een netwerk.

3 Bedrijven willen vandaag voldoen aan de duurzaamheidsuitdagingen: nul koolstofemissies, nul afval en nul ongelijkheid. Om deze duurzame doelstellingen te bereiken, moeten bepaalde aspecten – zoals het productieproces – gemeten worden om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen.

Next article