Home » IT-Solutions » Gegevens in dienst van tastbare bedrijfsresultaten
IT Solutions

Gegevens in dienst van tastbare bedrijfsresultaten

In samenwerking met
In samenwerking met

Gegevens moeten worden beschouwd als een bedrijfsvermogen dat optimaal moet worden benut om de commerciële en operationele efficiëntie van het bedrijf te verbeteren.

Tekst: Olivier Clinckart

Hoewel de digitale transformatie vandaag voor bedrijven vanzelfsprekend is, moeten we ook een aanpak kunnen ontwikkelen die zowel pragmatisch als gestructureerd is. Om dit te doen, helpen de analytics-experten bij Micropole Belgische bedrijven om te innoveren en het gedrag van klanten beter te begrijpen via 5 center of excellence (CoE), waarvan een gewijd aan AWS (Amazon Web Services) en een tweede aan Microsoft Azure.

Wim Haedens, Paul Kaisin et Thomas Dallemagne

Daarover zegt Wim Haedens, Director Microsoft Analytics CoE, dat “technologie slechts een middel is, de focus moet liggen op het creëren van waardevermeerdering bij bedrijven.” Hij wijst er bovendien op dat “voor zover mogelijk de voorkeur moet worden gegeven aan het optimaal gebruik van de Cloud om de efficiency te verhogen, zonder IT-keuzes te maken die geen toegevoegde waarde hebben.”

België hinkt achterop op het gebied van data governance.

Bij het inzetten van zijn analytische visie raadt Micropole aan om maximaal gebruik te maken van de pay-as-you-use-services. Zoals Paul Kaisin, Managing Director Micropole BeNeLux opmerkt, “is het doel om te evolueren naar serverless en managed services. Door minder tijd te besteden aan infrastructuur aspecten kan de klant zich beter focussen op het werk, business cases en het opstarten van nieuwe innovatieve projecten, met een hoge toegevoegde bedrijfswaarde.”

“Bovendien kan een analytics-project tegenwoordig in een paar dagen worden opgestart en eenvoudig worden bijgestuurd. Vandaar het belang van het verband tussen advies, visie en implementatie. We weten dat wat we adviseren kan worden ingezet omdat we de impact van de implementatie op het bedrijf kennen en de toegevoegde waarde die het eruit kan halen.”

Zoals Thomas Dallemagne, directeur Lucy in the Cloud, bepleit: « Naast de maturiteit van deze technologische platformen willen we ook onze knowhow meebrengen bij de implementatie van een nieuwe organisatie rond gegevens en helpen bij het definiëren van wendbare processen waardoor functies op een flexibelere, maar gestructureerde manier toegang krijgen tot kennis van hun gegevensomgevingen. Dit zal in het bijzonder helpen om het aantal usecases uit te breiden om te voldoen aan de operationele, regelgevende en compliance-eisen.”

Bovendien hebben veel bedrijven tegenwoordig een Chief Data Officer, maar gezien de snelle toename van de hoeveelheid gegevens kunnen we ons afvragen welk percentage van die gegevens hij echt beheerst.

“België hinkt achterop op het gebied van data governance”, stelt Paul Kaisin. “Bedrijven aarzelen nog om te investeren in dit soort programma’s. De cloud zal echter een buitengewone hefboom zijn om de business te versnellen als we erin slagen de governance van deze gegevensstroom te beheersen. Zowel kunstmatige intelligentie als innovatie vereisen gegevens van goede kwaliteit die iedereen begrijpt.”

Next article