Home » IT-Solutions » Data als motor van de Waalse ontwikkeling, van mythe naar werkelijkheid
IT-Solutions

Data als motor van de Waalse ontwikkeling, van mythe naar werkelijkheid

In samenwerking met
In samenwerking met

Architectuur, governance en organisatie: drie fundamentele elementen waarmee bedrijven zich doeltreffend rond gegevens kunnen structureren.

Tekst: Olivier Clinckart

Benoît Tancredi en Paul Kaisin, partners bij Micropole BELUX.

Wij leven in een tijd waarin de samenleving op alle vlakken steeds sneller gaat. Voortaan moeten ondernemingen en overheidsorganisaties proactief zijn in plaats van reactief, om te kunnen anticiperen. De transformatie van publieke en private organisaties op het gebied van data zal voor een nieuwe dynamiek zorgen in Wallonië.

Ambitieuze initiatieven, zoals DigitalWallonia4.ai en het HEC Digital Lab in Luik, hebben als hoofddoel de invoering van artificiële intelligentie in Wallonië te versnellen en de Walen tegelijkertijd bewust te maken van het aanzienlijke innovatiepotentieel binnen hun regio en hun talenten. Om het succes van deze transformatie te garanderen, benadrukt een bedrijf als Micropole, dat gespecialiseerd is in technologische innovatie en strategisch advies, het belang van een gestructureerde aanpak bij het inzetten van dataplatforms binnen organisaties.

De architectuur

“Enkele jaren geleden maakten vele bedrijven de fout om er een erg klassieke kijk op data-integratie op na te houden », merkt Benoît Tancredi, Partner & Director Financial Transformation & Performance Micropole Belux op. “Vandaag zien we, mede dankzij de evolutie van de Cloudtechnologie, een verschuiving van het paradigma in PaaS of SaaS (Platform of Software as a Service), waardoor er een veel grotere vrijheid is dan vroeger wat de implementering betreft.”

“De cloud gaat niet alleen over infrastructuur en opslag op afstand. Voor Micropole betekent het de – meestal serverloze – diensten die realtime worden aangeboden op beheerde infrastructuren, zodat aan de behoeften van de klanten kan worden voldaan; diensten die voor alle innovatie en toegevoegde waarde zorgen. Zodra een Cloud PaaS-omgeving beschikbaar is, is het dus mogelijk om op bijna alle huidige of toekomstige use cases een antwoord te bieden, » zegt B. Tancredi. Het gaat er dus om een architectuur op te zetten die aan de behoeften van vandaag kan voldoen en tegelijkertijd kan anticiperen op de eisen van morgen.

“Dankzij die cloudarchitectuur kunnen bedrijven nieuwe datadiensten aanbieden aan ondernemingen, die zo sneller nieuwe projecten zullen kunnen opstarten, terwijl er ruimte is voor fouten zonder risico’s », voegt Paul Kaisin, Partner & Managing Director Micropole Belux, toe. “Vandaag is het mogelijk om een idee te testen via het pay-as-you-gomodel (betalen naar gebruik), waardoor men extremer durft te innoveren, zonder grote investeringen te moeten doen. Dit soort oplossingen maakt het voor bedrijven gemakkelijker om datacentrisch te worden.”

Een dergelijk platform zou bij uitbreiding de implementatie van IOT-, Machine Learning- en Artificial Intelligenceoplossingen mogelijk kunnen maken. Finaal is het de bedoeling dat gegevens waarde creëren voor het bedrijf en zijn partners.

Governance

Met nieuwe technologieën en hybride architecturen kan dus alles, maar er moeten wel de juiste governancebeslissingen worden genomen, zowel op technologisch als op gegevensniveau. Vandaar de behoefte aan governance voor een duurzame architectuur en kwaliteitsvol gegevensbeheer.

Twee concrete problemen kunnen worden belicht, aldus Benoît Tancredi: “Enerzijds is er het beheer van de latentietijd: een klant met een onlinewinkel wil dat een bestelling realtime wordt beheerd, met een trackingnummer dat onmiddellijk beschikbaar is. De ondernemer daarentegen die aan het eind van de maand nood heeft aan een nauwkeurige rapportage wil geen realtimemonitoring die ten koste zou gaan van de prestaties van zijn dagelijkse bedrijfsmanagement.

Anderzijds is er het probleem van de duplicatie van gegevens: als je een cloud en een on-premisesysteem of meerdere clouds gebruikt, dan bestaat de kans dat dezelfde gegevens zich op verschillende plaatsen bevinden, en dus onnodig zijn gedupliceerd voor elke behoefte.”

In het licht van deze bevindingen merkt Kaisin op dat “het key is om te zorgen voor de juiste competenties binnen de teams, om opleidingstrajecten te organiseren die het succes van deze data- en AI-platform implementatieprojecten garanderen”. In dezelfde optiek moet het management ondersteuning bieden bij de datastrategie. Zonder een visie die aan de top van de onderneming is bepaald en wordt gedeeld, is het zeer moeilijk om projecten te doen slagen.

De organisatie

Gegevensbeheer, cyberbeveiliging, risicobeheer van infrastructuren en processen, AVG …: vandaag de dag zijn gegevens een strategische integratiekwestie op organisatieniveau. “We hebben een methodologie ontwikkeld die Data Thinking heet, waarmee bedrijven hun datastrategie zo kunnen definiëren dat die een werkelijke zakelijke meerwaarde biedt,” legt Kaisin uit.

Gegevens zijn een belangrijke onderscheidende factor voor private of publieke ondernemingen. Wanneer je gegevens transversaal bekijkt in de hele organisatie zullen die de meeste waarde genereren.

Next article