Skip to main content
Home » Het Nieuwe Werken » “We streven naar een optimale werk-privébalans voor onze werknemers”
Future of Work

“We streven naar een optimale werk-privébalans voor onze werknemers”

fietsleasing
In samenwerking met
logo Aquafin
Fietsleasing, carpoolen, satellietkantoren en technologische innovatie: Aquafin neemt tal van initiatieven om in te spelen op de huidige noden van werknemers en bij te dragen tot een duurzamere samenleving.
fietsleasing
In samenwerking met
logo Aquafin
Fietsleasing, carpoolen, satellietkantoren en technologische innovatie: Aquafin neemt tal van initiatieven om in te spelen op de huidige noden van werknemers en bij te dragen tot een duurzamere samenleving.

Waterzuiveringsbedrijf Aquafin zet de mens resoluut centraal en is daarom met veel overtuiging ambassadeur van het ‘Charter Baanbrekende Werkgever’, dat het bedrijf zelf ook ondertekende. Sabine Schellens, directeur HR & Organisatieontwikkeling bij Aquafin, zorgt voor meer toelichting.

Tekst: Joris Hendrickx – Foto’s: Frederik Beyens / Aquafin

Sabine Schellens, directeur HR & Organisatieontwikkeling Aquafin.

“Het ‘Charter Baanbrekende Werkgever’ vat goed samen waar wij met Aquafin al enkele jaren op inzetten. Dit charter wil bedrijven immers bewustmaken van de mogelijkheden rond slimmere en groenere mobiliteit, minder onderweg zijn en mensgericht hybride werken.”

“Aquafin telt meer dan duizend medewerkers, waarvan zo’n vierhonderd mensen werken op een waterzuiveringsinstallatie kortbij hun woonplek. De andere medewerkers werken in een kantooromgeving, maar dat hoeft niet per se ons hoofkantoor in Aartselaar te zijn. Sinds een tiental jaar kunnen zij namelijk ook werken vanuit drie satellietkantoren en tientallen flexwerkplekken in Vlaanderen. Dat draagt alvast bij tot een evenwichtigere werk-privébalans en vermindert het aantal gereden kilometers.”

“Dat flexwerken houdt in dat zij vanuit verschillende zuiveringsinstallaties verspreid over Vlaanderen mogen werken, ook al zijn ze geen technische medewerkers. Op die manier trachten we de woon-werkafstand zo veel mogelijk te optimaliseren en hen een aantal opties te geven voor een betere werkorganisatie. Sinds 2020 is daar ook nog, los van corona, thuiswerk bijgekomen, wat de mogelijkheden nog verruimt.”

Naar coachend en dienend leiderschap

“Het oude principe dat al het werk op kantoor moest gebeuren onder direct toezicht van de leidinggevende, is voorbijgestreefd. Daarom zetten we met onze teamwerking en leiderschapstrajecten vandaag in op wat we het 4Vi-model noemen: verantwoordelijkheid, vertrouwen, verbinding, vakmanschap en inspiratie.”

“Zo hebben we de focus van het leiderschap verlegd van taakgericht aansturen naar samen doelstellingen realiseren. Door verantwoordelijkheid te geven aan onze mensen kunnen zij die ook nemen. We geven ook vertrouwen, waardoor een context ontstaat waarin ze de nodige autonomie kunnen opnemen.”

Het ‘Charter Baanbrekende Werkgever’ wil bedrijven bewustmaken van de mogelijkheden rond slimmere en groenere mobiliteit, minder onderweg zijn en mensgericht hybride werken.

“Aquafin creëert verbinding door onze collega’s letterlijk en figuurlijk samen te brengen. Letterlijk doen we dat door mensen aan te moedigen om samen te komen voor formeel overleg én informele babbels. Figuurlijk gebeurt dat door hen te connecteren met onze bedrijfsvisie en -cultuur.”

“We merken dat onze medewerkers zich echt verbonden voelen met waar we als bedrijf voor staan: propere waterlopen en een leefomgeving in harmonie met water. Vakmanschap tot slot houdt in dat we willen excelleren in wat we doen, zodat we ook onze klanten tevreden en enthousiast houden.”

“De grotere verantwoordelijkheid die we aan medewerkers geven, houdt ook wel in dat medewerkers elkaar op de juiste manier moeten durven aan te spreken als er iets niet goed zit. Een goede feedbackcultuur is nu eenmaal cruciaal in een organisatie waar medewerkers individueel én samen verantwoordelijkheid nemen.”

Teams en individuen bepalen zelf wat voor hen het best werkt

“Om coachend en dienend leiderschap in de praktijk te realiseren, werken we volgens vier grote thema’s. Hoe maken we onze klanten enthousiast? Hoe delen we kennis? Hoe creëren we een band? En hoe werken we samen? We vragen aan leidinggevenden en teams om hier zelf goed over na te denken en samen te zoeken naar oplossingen voor deze vragen, zodat zowel op team- als op individueel niveau iedereen optimaal kan werken en zich goed voelt binnen onze organisatie.”

“Op die manier zullen zij ook onze klantentevredenheid verhogen. De context is anders voor ieder team en individu. We willen daarom vooral een kader creëren waarbinnen teams en individuen de autonomie krijgen om afspraken te maken die voor hen goed werken.”

carpoolen
Fietsleasing, carpoolen, satellietkantoren en technologische innovatie: Aquafin neemt tal van initiatieven om in te spelen op de huidige noden van werknemers en bij te dragen tot een duurzamere samenleving.

Infrastructuur en mobiliteit moeten transitie ondersteunen

“Dit alles vereist natuurlijk ook een andere structuur en organisatie. Waar onze kantoorgebouwen in het verleden meestal gericht waren op individueel werken, zullen we deze nu verbouwen tot een ‘campus’ die zich voornamelijk richt op het faciliteren van ontmoetingen en het delen van kennis.”

“Geconcentreerd individueel werken hoeft zoals eerder vermeld niet meer noodzakelijk op kantoor te gebeuren, en ook onze IT-tools zullen zich meer op samenwerking richten. Als werknemers niet meer per se moeten samenkomen op een centrale plek, is het mogelijk om ook het hele mobiliteitsbeleid duurzamer en efficiënter te organiseren.”

“Onze visie hierin is dat elke kilometer die niet moet worden gereden de beste kilometer is. Als men zich dan toch moet verplaatsen, dan willen we liefst dat dat op een groene en efficiënte manier gebeurt. Dat stimuleren we met onder andere een fietsleasingplan waarop een derde van ons personeel heeft ingetekend. Daarnaast motiveren we in non-coronatijden ook carpoolen, maken we flexibele uren mogelijk en houden we rekening met de ecoscore van de bedrijfswagens waaruit onze medewerkers kunnen kiezen.”

Op zoek naar een job met impact? Surf dan naar aquafin.be/jobs.

Next article