Home » Het Nieuwe Werken » Wat hebben we geleerd uit de pandemie?
Het Nieuwe Werken

Wat hebben we geleerd uit de pandemie?

Nu we eindelijk licht zien aan het einde van de coronatunnel, is het belangrijk dat bedrijven zich met het oog op de toekomst de volgende vraag stellen: ‘wat hebben we geleerd uit de pandemie’? Tanja Barella, director bij belfa, geeft alvast een aanzet.

Laat ons eerlijk zijn, de coronacrisis bracht een aantal pijnpunten aan het licht. Eén daarvan was het feit dat niet elk bedrijf digitaal even sterk was. Dat kwam vooral tot uiting bij het telewerken. Storingen, communicatieproblemen of mankementen bij videoconferenties waren vaak terugkerende ergernissen die de continuïteit van het werken in het gedrang brachten.

Meten is weten

Maar wat kunnen we hieraan doen? Simpel: volop inzetten op digitalisering! Niet alleen wat telewerken betreft, maar ook binnen andere domeinen zoals cleaning en catering.

Meten is weten. Op basis van de analyse van bezettingscijfers kunnen we bijvoorbeeld weten welke plekken een poetsbeurt nodig hebben of een inschatting maken inzake catering.

Een andere vaststelling is dat de crisis het thuiswerken in een stroomversnelling bracht. Ook bedrijven die nauwelijks of niet aan telewerken deden, moesten verplicht omschakelen.

Nu we geleidelijk aan terug naar kantoor kunnen, merken we dat niet alle medewerkers even enthousiast zijn om terug te keren. Ze stellen zich vragen omtrent hun veiligheid of het nut van de verplaatsing.

De uitdagingen zijn groot, maar dat maakt het net zo boeiend.

Nieuwe werkvormen

We kunnen dit oplossen via goede communicatie en nieuwe werkvormen. Men kijkt ernaar uit om de collega’s terug te zien, maar het moet ook de moeite waard zijn om terug te komen.

Het kantoor is nog altijd de place to be als het neerkomt op brainstormen of het creatief uitwerken van ideeën. Dat betekent dat we evolueren naar hybride werplekken. Het is binnen dat kader cruciaal om te luisteren naar de noden van je medewerkers én er ook effectief iets mee te doen. Sta open voor hun emoties en toon empathie. Dat kan zich onder meer vertalen in extra diensten, zoals het aanbieden van meeneemmaaltijden, een pakjes- of strijkdienst.

Nieuwe werkvormen impliceren ook een andere invulling van het aantal vierkante meters. Zal de kantooroppervlakte drastisch verkleind worden? Dat denk ik niet, maar optimalisatie op basis van de veranderde bedrijfsnoden dringt zich op.

Uitdagend, maar boeiend!

Samengevat kunnen we besluiten dat bedrijven die futureproof willen zijn hun facility en workplace management in vraag moeten durven te stellen.

Wat houdt het in? Wat is tegenwoordig de definitie van facility management?

Het draait nog steeds rond soft en hard facilities, maar de facility manager evolueert meer en meer naar het strategische niveau. We leven immers in een VUCA-wereld (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) waarin specifieke skills nodig zijn. Niet alleen de facility manager moet zich aanpassen, maar ook HR- en IT-diensten, de real estate, enz. Samenwerking is meer dan ooit aan de orde. Samen experimenteren en oplossingen uitwerken met specialisten uit alle disciplines en alle niveaus binnen een organisatie is aan de orde.

De uitdagingen zijn groot, maar dat maakt het toch ook zo boeiend?

Next article