Home » Het Nieuwe Werken » Waarom flexibelere bedrijven aantrekkelijker zijn voor schaars talent
Het Nieuwe Werken

Waarom flexibelere bedrijven aantrekkelijker zijn voor schaars talent

In samenwerking met
In samenwerking met

Nu de coronapandemie en het verplichte thuiswerken stilaan achter ons liggen, zijn bedrijven volop op zoek naar hoe ze zich moeten aanpassen aan het nieuwe werken. “Flexibiliteit en goede afspraken lijken daarbij de belangrijkste vereisten”, zegt Katleen Jacobs, Business Manager HR Advisory bij SD Worx.

Tekst: Joris Hendrickx

Wat zijn postcorona de grootste uitdagingen voor werkgevers?
Katleen Jacobs

“Werkgevers willen hun medewerkers weer het gevoel geven dat ze deel uitmaken van een team, onder andere door opnieuw meer naar kantoor te komen of samen activiteiten te doen. We komen uit een heel lange periode waarbij we allemaal verplicht anders moesten gaan leven en werken. Na een tijd begint dat te wennen.”

“Veel mensen hebben intussen hun leven (en dan zeker de work-life balance) op een andere manier ingericht. We moesten niet meer in de file staan, we konden de kinderen gaan afzetten en ophalen aan de school, na het afsluiten van de computer waren we onmiddellijk thuis, enz. De vraag naar het behoud van telewerk is groot, zeker bij mensen voor wie dat goed werkte. En niet onbelangrijk: ook vanop afstand werd er gepresteerd. Daarbij komt dat niet iedereen het al ziet zitten om lange tijd met anderen samen te zitten in eenzelfde ruimte, uit angst voor een besmetting.”

Waar zal dat toe leiden?

“Steeds meer bedrijven evolueren daarom naar het hybride werken. Daarbij maken ze de combinatie van kantoor-, thuis- en plaatsonafhankelijk werken. Bij dat plaatsonafhankelijk werken gaat het ook om diverse regionale locaties of gedeelde locaties zoals coworkinglocaties. Op die manier wordt de afstand voor het woon-werkverkeer beperkt, maar beschikt men toch over alle nodige faciliteiten en kan men nog steeds samenzitten met collega’s. Werkgevers kunnen dit ook combineren met glijdende werkuren op de hoofdzetel.”

Steeds meer bedrijven evolueren naar het hybride werken. Daarbij maken ze de combinatie van kantoor-, thuis- en plaatsonafhankelijk werken.

Welke voordelen biedt dat voor werkgevers?

“Het hybride werken komt werkgevers zeker ten goede. Maar het is ook gemakkelijker voor werknemers. De flexibiliteit en het geleverde vertrouwen maken hen ook meer gemotiveerd en betrokken. Bedrijven met meer flexibiliteit zijn aantrekkelijker voor schaars talent en hebben zo een extra troef in handen. Kandidaten én werkgevers kunnen bij een selectieprocedure in een ruimere regio zoeken.”

In welke zin zal de werkplek hierdoor veranderen?

“Het kantoor wordt vooral een ontmoetingsplaats waar collega’s met elkaar kunnen afspreken. Het is niet zozeer de bedoeling om massaal terug naar kantoor te komen om dan een hele dag door te brengen in de koffiehoek of voor een scherm, maar spontane gesprekken en ontmoetingen geven die extra vonk aan het samenwerken in een team.”

“Dat kan trouwens zowel bij aankomst, tijdens de dag, de middagpauze als na de werkuren. Zo leren collega’s elkaar beter kennen en raken ze beter op elkaar ingespeeld. Naast die verbondenheid zijn ook gezondheid en veiligheid belangrijker dan ooit. Werkgevers zijn hier sinds corona enorm mee begaan en hebben wel degelijk heel wat maatregelen genomen. Er is ook een toegenomen aandacht voor het welzijn van werknemers.”

Door de toegenomen flexibiliteit kunnen zowel kandidaten als werkgevers bij een selectieprocedure in een ruimere regio zoeken.

Hoe belangrijk zijn goede afspraken bij het nieuwe werken?

“Nu het verplicht thuiswerken is afgeschaft in Vlaanderen zullen de werknemers van bedrijven die geen beleid of overeenkomsten hebben rond structureel thuiswerk in principe allemaal terug iedere dag naar kantoor moeten gaan. Toch zie ik dat niet meteen bij alle bedrijven gebeuren. Sommige werknemers willen terug iedere dag naar kantoor, anderen willen meerdere dagen van thuis uit werken.”

“Het is dus essentieel dat iedereen weet aan welke regels ze zich moeten houden. En dat begint met goede afspraken. Werkgevers zitten hierbij best aan het stuur, door duidelijk te maken dat bepaalde vergaderingen of teamevents fysiek plaatsvinden op kantoor. Geconcentreerd aan een project werken, kan daarentegen perfect van thuis uit. Dat soort van goede afspraken zijn eigenlijk een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. Enkel zo zal men optimaal samenwerken.”

“En dat geldt in twee richtingen. Werknemers weten dan dat ze bijvoorbeeld maximaal twee dagen per week van thuis uit mogen werken, maar omgekeerd ook dat ze voor bepaalde projecten wel aanwezig moeten zijn.”

Welke meerwaarde heeft het fysiek aanwezig zijn op kantoor nog?

“Fysieke aanwezigheid zorgt ervoor dat mensen zich echt een deel voelen van je bedrijf en cultuur. Zeker voor nieuwe werknemers, maar ook voor werknemers die minder snel zelf contact zoeken, is dat belangrijk. Zo vermijd je dat ze vereenzamen of de band met het bedrijf en de collega’s verliezen. Werkgevers zullen dus momenten moeten blijven inplannen waarbij je echt als team samenzit om de verbondenheid en zin in het werk aan te scherpen.”

Next article