Home » Het Nieuwe Werken » Flexi-clarity: flexibiliteit met een duidelijk kader
Het Nieuwe Werken

Flexi-clarity: flexibiliteit met een duidelijk kader

In het postcoronatijdperk zullen bedrijven sterk moeten inzetten op ‘flexi-clarity’: het bieden van duidelijkheid in een flexibeler geworden werkomgeving. Prof. dr. Dirk Buyens, CEO van Great Place to Work® Belgium, licht het begrip toe.

Tijdens deze pandemie zijn bepaalde tijdelijke maatregelen doorgevoerd om snel een antwoord te kunnen bieden op de plotse uitdagingen die zich stelden. Tegelijk hebben mensen ook geleerd wat de voordelen zijn van die nieuwe manier van werken. Nu is de tijd gekomen om niet zozeer de klok terug te draaien naar het precoronatijdperk, maar wel om meer duidelijkheid te brengen in de nieuwe situatie.

Welke richting ook, duidelijkheid is de boodschap

Heel wat bedrijven vragen hun medewerkers nu om enkele dagen per week terug te komen werken op kantoor. Als meer bedrijven dat doen, dan zal volgens hen de fileproblematiek sterk verminderen en valt de belangrijkste reden om thuis te werken weg.

Bovendien gaan veel jonge kandidaten er bijna van uit dat ze van thuis uit zullen mogen werken. Ook naar hen toe is het belangrijk om hier duidelijkheid in te scheppen. Thuiswerk is nu eenmaal niet mogelijk voor alle types van jobs en bedrijven. Werkgevers moeten heel duidelijk stellen hoe ze vanaf nu verder willen werken. En zo zijn er reeds heel wat goede voorbeelden in alle richtingen. De regels mogen vooral niet te ruim zijn en moeten voor iedereen helder zijn, zodat er geen ongelijkheid of spanningen worden gecreëerd.

Bedrijven moeten heel duidelijk stellen hoe ze vanaf nu verder willen werken. De regels mogen niet te ruim zijn en moeten voor iedereen helder zijn, zodat er geen ongelijkheid of spanningen worden gecreëerd.

Diverse goede voorbeelden

Apple communiceerde al bij het begin van de zomer dat ze verwachtten dat hun medewerkers terug drie dagen per week op kantoor kwamen werken. Daar kwam toen heel wat protest tegen omdat de pandemie toen nog lang niet onder controle was, maar het was tenminste wel duidelijk. Ze gaven zo meteen ook mee dat ze niet wilden bezuinigen op kantoorruimte omdat die wel degelijk nodig is om te werken en ontmoetingen te hebben.

Anderzijds besliste Proximus om één van zijn twee torens in Brussel op te geven en de overblijvende toren meteen ook volledig anders in te richten. In plaats van de huidige landschapskantoren komt de focus er meer te liggen op samenwerking en ontmoetingen.

Andere bedrijven leggen geen verplicht aantal dagen op die men op kantoor moet doorbrengen, maar kijken eerder naar wat de business of de klant nodig heeft. Detacheringsbedrijven neigen dan weer eerder naar zoveel mogelijk online werken, omdat ze hun krachten zo flexibeler kunnen inzetten, zonder de nadelen van de verplaatsingen. Er zijn ook werkgevers die garanderen dat men iedere dag op kantoor mag komen werken, omdat er ook heel wat mensen zijn die daar echt nood aan hebben.

Next article