Home » Het Nieuwe Werken » “Change management is minstens even belangrijk als nieuwe technologieën”
Digital Transformation

“Change management is minstens even belangrijk als nieuwe technologieën”

Yves Vuurstaek en Rick Van Rousselt, respectievelijk managing director en CTO bij Advantive België
In samenwerking met
Yves Vuurstaek en Rick Van Rousselt, respectievelijk managing director en CTO bij Advantive België, focussen voornamelijk op het verhogen van de productiviteit en flexibiliteit door middel van Microsoft 365 en Azure.
Yves Vuurstaek en Rick Van Rousselt, respectievelijk managing director en CTO bij Advantive België
In samenwerking met
Yves Vuurstaek en Rick Van Rousselt, respectievelijk managing director en CTO bij Advantive België, focussen voornamelijk op het verhogen van de productiviteit en flexibiliteit door middel van Microsoft 365 en Azure.

Bedrijven die inzetten op het nieuwe werken kunnen sneller schakelen, ook in tijden van corona. “Dat vereist echter niet enkel een implementatie van technologie, maar ook een transitie op lange termijn waarbij alle werknemers betrokken worden”, zeggen Yves Vuurstaek (managing director) en Rick Van Rousselt (CTO) van Advantive België.

Tekst: Joris Hendrickx

Hoe kunnen jullie bedrijven ondersteunen in het nieuwe werken?

Vuurstaek: “Advantive is een consultancybedrijf dat gespecialiseerd is in Microsofttechnologie. We focussen ons vooral op het verhogen van de productiviteit en flexibiliteit door middel van Microsoft 365 en Azure. Vanuit onze Nederlandse roots zijn we al jaren bekend met het nieuwe werken, en door de gebeurtenissen van het afgelopen jaar heeft dat concept nu ook in België een enorme versnelling gekend. Plots waren heel wat bedrijven immers verplicht om remote en nog meer digitaal te gaan samenwerken. In het kader van die digitale transformatie kunnen wij bedrijven ondersteunen in het implementeren van de juiste tools én in het change management dat daarmee gepaard gaat.”

Van Rousselt: “Voor sommige werknemers verloopt die transitie vlot, maar voor anderen is het nu eenmaal wat moeilijker. Denk maar aan personen die geen aparte werkruimte hebben. Werk en privé lopen dan continu door elkaar, wat nefast kan zijn voor de work-life balance. Steeds meer bedrijven beseffen dat ze daar rekening mee moeten houden, en dat maakt dus deel uit van het change management.”

Hoe benaderen jullie dat dan?

Vuurstaek: “We spreken ook wel over de vier B’s: bedenken, bouwen, beheren en beleven. We gaan dus voor een langetermijnrelatie waarbij we bedrijven door het hele traject heen begeleiden. Van het bedenken van oplossingen op basis van grondige analyses en consultancy, over het bouwen en beheren ervan tot het meenemen van de klant en de eindgebruikers in de beleving. Dat laatste aspect is vooral de laatste jaren heel erg belangrijk geworden, omdat het cruciaal is voor een succesvol change management. Bedrijven en gebruikers moeten hierin kunnen groeien. Door het slim inzetten van innovatieve toepassingen laten wij mensen en organisaties optimaal presteren. Wij willen verrassen met nieuwe inzichten die leiden tot uitzonderlijke resultaten.”

Hoe slagen jullie erin om iedereen in een bedrijf mee te krijgen in het transitieverhaal?

Vuurstaek: “We zorgen er bij elk project voor dat niet enkel de IT-afdeling, maar vooral ook de businessmensen vanaf het begin mee aan tafel zitten en ownership krijgen. Door eindgebruikers meteen mee te nemen en te betrekken in de wijzigingen die we willen doorvoeren, krijgt het project immers veel meer slagkracht. Met onze agile projectaanpak leveren we vanaf de eerste iteratie added value.”

Van Rousselt: “Bovendien maken we gebruikers zelfredzaam door hen door dat traject heen zoveel mogelijk kennis over de nieuwe manier van werken bij te brengen. Ze moeten hierdoor niet meer voor elke vraag meteen naar IT bellen én zullen enthousiaster zijn om onze oplossingen te gebruiken. Op die manier zullen zij bovendien ook andere collega’s kunnen enthousiasmeren en ondersteunen in de overschakeling. De tijd dat IT bepaalde hoe er gewerkt moest worden, ligt al lang achter ons. Vandaag hebben zij een eerder ondersteunende rol voor de business.”

Welke impact is er op de structuur van organisaties?

Vuurstaek: “Het nieuwe werken anno 2020 gaat niet zozeer over thuis- en decentraal werken, een indruk die je nochtans zou kunnen krijgen door corona. Voor ons gaat het eerder over de shift van hiërarchische structuren naar zelfsturende en autonome teams. Die evolutie heeft zich vertaald naar wat Microsoft Teams vandaag is: een hub voor samenwerking zonder enige hiërarchie, waar per onderwerp autonome teams worden samengesteld en samenwerken. Die virtuele teams bestaan uit medewerkers met specifieke kennis en expertise uit diverse afdelingen.”

Medewerkers worden niet langer beoordeeld op basis van het aantal uur dat ze aanwezig zijn op de werkvloer of het aantal mails dat ze hebben verstuurd, maar op de resultaten die ze boeken.

Van Rousselt: “Deze toegenomen complexiteit vraagt om een nieuwe vorm van leiderschap. Medewerkers worden niet langer beoordeeld op basis van het aantal uur dat ze aanwezig zijn op de werkvloer of het aantal mails dat ze hebben verstuurd, maar op de resultaten die ze boeken.”

Vuurstaek: “De leidinggevende zal inderdaad op een andere manier moeten evalueren en belonen.”

In welke zin zal corona een blijvende impact hebben op hoe bedrijven dit bekijken?

Van Rousselt: “De plotse overschakeling naar thuiswerken die we het afgelopen jaar gezien hebben, is voor veel bedrijven een eyeopener geweest. Zij beseffen nu dat ze continu mee moeten gaan met de mogelijkheden die nieuwe technologieën ons bieden. De bedrijven die vóór corona immers al bezig waren met het nieuwe werken, hebben zich ook sneller kunnen aanpassen aan de plotse nieuwe situatie en minder verlies geleden.”

Vuurstaek: “Zeker in de dienstverlenende sector zullen jonge werknemers niet meer iedere dag van de week terug willen keren naar het kantoor. Zij hebben nu gezien dat het ook anders kan. Ook in de war for talent wordt het dus cruciaal om mee te evolueren en medewerkers die mogelijkheden te bieden. Anders raak je hen kwijt.”

Next article