Skip to main content
Home » Future of Work » OPINIE: “Coronacrisis daagt ons uit om heilige huisjes in vraag te stellen”
Future of Work

OPINIE: “Coronacrisis daagt ons uit om heilige huisjes in vraag te stellen”

Rika Coppens, CEO House of HR/Accent Jobs.
Rika Coppens, CEO House of HR/Accent Jobs.
Rika Coppens, CEO House of HR/Accent Jobs.

Rika Coppens, CEO House of HR/Accent Jobs, laat haar licht schijnen op de arbeidsmarkt.

Door de demografische evolutie en de groeiende mismatch tussen opleidingen enerzijds en de vraag naar skills anderzijds, zal er op lange termijn ontegensprekelijk een blijvende war for talent zijn.Op korte termijn zien we echter dat de inactieve beroepsbevolking opnieuw groeit als gevolg van de coronacrisis.

Deze tegenstrijdigheid tussen korte en lange termijn zorgt voor een grote uitdaging voor onze beleidsmakers. Er moet geïnvesteerd worden in de lange termijn, maar dit bij voorkeur met maatregelen die op de korte termijn hun vruchten afwerpen. Toch hoeft dit niet noodzakelijk een dilemma te zijn, want investeren in levenslang leren zal lonen op zowel de korte als de lange termijn . Zowel in de gezondheidszorg als binnen de STEM-sector (inclusief technische jobs en echte ambachten) blijven er grote tekorten op de markt. Deze beroepen moet dus aantrekkelijker gemaakt worden, qua loon en qua perceptie.

Vraag naar flexibiliteit

In het algemeen moet gewerkt worden aan het aantrekkelijker maken van het begrip ‘werken’. Dit door medewerkers te stimuleren aan de slag te gaan en langer aan de slag te blijven én door werkgevers aan te moedigen om in te zetten op employee engagement. Op die manier kan er tegemoet worden gekomen aan zowel de korte- als de langetermijnuitdagingen. Belastingen op arbeid verlagen, stimuli voor mensen om langer aan de slag te blijven of om na langdurige inactiviteit opnieuw actief te worden, een verplichting om bij te scholen, enz.: het zijn initiatieven die noodzakelijk zijn voor de medewerkers. Ze willen werk en privé ook beter kunnen combineren, zeker op de moeilijke momenten in het leven. De coronacrisis heeft deze vraag naar toenemende flexibiliteit bovendien nog versterkt.

Een emotionele band opbouwen tussen de werkgever en de werknemer is absoluut geen evidentie en vereist het in vraag stellen van heel wat heilige huisjes.

Tevreden werknemers = tevreden klanten

Ook werkgevers willen flexibiliteit. Een compromis vinden tussen inzetten op levenslang leren en op werken zo aangenaam mogelijk maken, is de uitdaging. Tevreden medewerkers geven tevreden klanten. Het is een boutade, maar wel een juiste. Meer inzetten op thuiswerk, maatschappelijke betrokkenheid, flexibiliteit en open communicatie zal leiden tot employee engagement. Open communicatie is cruciaal om medewerkers te motiveren om zich blijvend bij te scholen, mee te blijven in de digitalisering en eventueel zelfs open te staan voor een totaal nieuwe carrière.

Werk aan de winkel

Medewerkers worden mondiger en hebben enorm veel kanalen om hun ongenoegen te laten blijken. De reputatie van het bedrijf staat hierbij op het spel. Employee engagement is dus de sleutel om de betrokkenheid bij het bedrijf hoog te houden. Kevin Kruse geeft het aan: ‘Employee engagement is the emotional commitment an employee has to the organization and its goals.’ Een emotionele band opbouwen tussen de werkgever en de werknemer is absoluut geen evidentie en vereist het in vraag stellen van heel wat heilige huisjes. Werk aan de winkel dus!

Next article