Home » Future of Work » Levenslang leren wordt cruciaal
E-learning

Levenslang leren wordt cruciaal

In tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen, delen mensen hun kennis wel degelijk graag met anderen.
Jens De Wael, HR-manager bij Bilfinger België

Jens De Wael

HR-manager

Een wendbare organisatie heeft nood aan wendbare werknemers. Levenslang leren wordt bijgevolg cruciaal, en dat vraagt om een nieuwe mindset.

Tekst: Joris Hendrickx

De Wael: “Op de werkvloer krijgt men steeds vaker te maken met nieuwe processen en manieren van werken. Dat betekent dat werknemers zich mee moeten ontwikkelen. Levenslang leren wordt noodzakelijk. Helaas beschouwen velen dat nog steeds als een zware opdracht die automatisch gelinkt wordt aan het volgen van opleidingen. Dat hoeft echter niet, het gaat breder dan dat en het kan ook veel vlotter gaan.”

Van opleidingsmanagement naar kennismanagement

“Levenslang leren gaat vooral over een verandering van mindset. Iedereen weet wel dat de nood er is, maar toch blijft men vaak hangen in oude concepten. In bijvoorbeeld ons sectoroverleg wordt nog steeds sterk gefocust op opleidingsdagen en het halen van certificaten.”

“We moeten echter afstappen van opleidingsmanagement en naar kennismanagement gaan. De focus moet liggen op de ontwikkeling van kennis, in alle vormen en via alle mogelijke wegen. Ook kennis uitwisselen op de werkvloer valt onder kennismanagement, net als ervaringen opdoen op andere werklocaties en ruimte krijgen om zelf dingen uit te zoeken.”

Het onderwijs moet duidelijk maken aan studenten dat het behalen van een diploma geen einddoel is.

“In tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen, delen mensen hun kennis wel degelijk graag met anderen. Velen beschouwen dat zelfs als een erezaak.”

Stimuleren en vrijheid geven

“Aan werknemers moet vooral een learning agility worden meegegeven. Het leervermogen dus om nieuwe dingen automatisch op te pikken en zich verder te ontwikkelen. Opleiden wordt daarbij niet langer als een last maar als een lust gezien. Werkgever moeten hun werknemers vervolgens de ruimte geven die nodig is om zich te kunnen ontwikkelen en hen daartoe stimuleren.”

“Uiteraard kan dat niet zonder de juiste mindset bij de medewerker zelf die het nut en het voordeel daarvan moet inzien. Met moet beseffen dat in dit geval stilstaan wel degelijk achteruitgaan betekent.”

Onderwijs kan grote rol spelen

“Het onderwijs moet duidelijk maken aan studenten dat het behalen van een diploma geen einddoel is. Daarnaast dienen de klassieke onderwijsinstellingen meer in te zetten op aangepaste opleidingen en vormingen voor mensen die de schoolbanken al hebben verlaten. Men dient daarbij ook rekening te houden met het feit dat deze mensen meestal een job hebben en dit dus moeten kunnen combineren.”

Next article