Skip to main content
Home » Future of Work » Data als kern van bedrijfstransformatie
Future of Work

Data als kern van bedrijfstransformatie

In samenwerking met
In samenwerking met

Elke organisatie is gebaat bij kwaliteitsvolle, flexibele en aanpasbare gegevens.

Texte : Olivier Clinckart

Paul Kaisin

Hoe digitaler de wereld wordt, hoe meer we er zeker van willen zijn dat de gegevens rondom ons van goede kwaliteit zijn. Paul Kaisin, Partner & Managing Director van Micropole Belux, verwoordt het als volgt: “Zowel in het privé- als het beroepsleven is de kwaliteit van de data waarover we beschikken een bepalende factor bij het nemen van beslissingen.”

Data zullen cruciaal zijn op alle niveaus van de onderneming, en daardoor in alle bedrijfsprocessen. “Veel van de use cases die we implementeren, hebben betrekking op procesoptimalisatie en innovatie via data”, zegt P. Kaisin. “Data zorgen ervoor dat er sneller en beter realtimebeslissingen genomen kunnen worden. In de industrie dragen modellen voor machine learning samen met historische data en een momentopname van indicatoren bij tot kostenoptimalisatie, minder ongevallen en een vlottere productie.”

Shadow IT vermijden

De onderneming moet controle hebben over haar gegevens om die gegevens beter te kunnen begrijpen en gebruiken.

“Al te vaak worden door de business bepaalde data aangewend door gebruik te maken van niet-geïntegreerde, weinig performante tools. Dat leidt tot een complexe technologische diversiteit en heeft als risico dat men zich op onbetrouwbare gegevens baseerd om strategische beslissingen te nemen. Een dataplatform daarentegen, dat een betere harmonie tussen tools creëert, zal betere prestaties opleveren.”

Via zo’n cloudplatform kunnen alle bedrijfsgegevens verzameld, beheerd en toegankelijk gemaakt worden voor verschillende stakeholders, rekening houdend met hun maturiteitsniveau en hun behoeften. “Verder kunnen met behulp van cloudgebaseerde ‘pay as you use’-tools in elke businessunit innovatieve initiatieven ondersteund worden, zonder dat dit een invloed heeft op de algemene activiteiten van de onderneming. Dat is een opmerkelijke kans om op een zeer ‘agile’ manier innovatie te stimuleren!”

Een schaalbare architectuur

“Te veel bedrijven focussen nog op een globale architectuur”, zegt P. Kaisin. “Dankzij dataoplossingen van AWS- en Azure-clouds kan echter een architectuur ontwikkeld worden die mee evolueert met een project. Zo kunnen cloud-native oplossingen gebruikt worden die aan 85% van de huidige businessbehoeften voldoen. Belangrijk daarbij is dat gefocust wordt op use cases en de toegevoegde waarde daarvan, en op governance en het beheer van gegevenskwaliteit. Dat alles kan de onderneming van de toekomst alleen maar ten goede komen tijdens haar transformatie!”

Next article