Home » Future of Work » 5 interessante extralegale voordelen
Future of Work

5 interessante extralegale voordelen

Fietsleasing
Fietsleasing
Je betaalt bij fietsleasing een vast maandelijks bedrag. In ruil krijg je niet enkel de fiets, maar kunnen ook onderhoud, pechverhelping en een verzekering inbegrepen zijn.

Denk je als werkgever na over welke extralegale voordelen je wil bieden aan je werknemers? Wij zetten alvast vijf interessante opties op een rij!

Tekst: Joris Hendrickx

1 FIETSLEASING

Fietsleasing als een vorm van flexibele verloning zit sterk in de lift. Het biedt dan ook heel wat voordelen voor werkgevers én werknemers. Je betaalt een vast maandelijks bedrag en in ruil krijg je niet enkel de fiets, maar kunnen ook onderhoud, pechverhelping en een verzekering inbegrepen zijn. Voor al deze zaken en andere problemen kan je terecht bij één centraal aanspreekpunt. Fietsleasing is ook fiscaal bijzonder interessant. Als een werknemer deze fiets gebruikt voor woon-werkverkeer, hoeft hij op dat voordeel geen belastingen te betalen. Voor de werkgever zijn de kosten 100% aftrekbaar.

2 MOBILITEITSBUDGET

Het mobiliteitsbudget biedt werknemers de mogelijkheid om zelf te kiezen aan welke verschillende vervoersmiddelen ze een bepaalde geldsom willen spenderen. Het doel is om woon-werkverkeer duurzamer en vlotter te maken, alternatieven te bieden voor de bedrijfswagen en de bedrijfswagen te vergroenen. Werkgevers kunnen hier eventuele voorwaarden aan verbinden, terwijl werknemers zelf kunnen kiezen of ze hierin willen meestappen. Het budget wordt berekend op de total cost of ownership van de gekozen vervoersmiddelen. Duurzame vervoersmiddelen (bijvoorbeeld fiets, elektrische fiets, openbaar vervoer,…) zijn volledig vrijgesteld van sociale bijdragen en belastingen. Uiteraard kan ook fietsleasing, zoals hierboven vermeld, deel uitmaken van een mobiliteitsbudget.

3 WINSTPREMIE

De winstpremie is een instrument om werknemers variabel te verlonen. Het wordt vooral gebruikt door kleine kmo’s om hun werknemers te laten delen in hun winst. Zo kunnen ze op een eenvoudige en fiscaal interessante manier het behalen van collectieve doelstellingen belonen.

4 GRATIS INTERNET

We werken allemaal steeds meer van thuis uit, en de recente lockdown heeft daar nog een extra boost aan gegeven. Thuis- of telewerken biedt dan ook heel wat voordelen voor werknemers en werkgevers. Daarom biedt een groeiend aantal werkgevers hun werknemers internetaansluitingen en abonnementen aan.

5 HOSPITALISATIEVERZKERING

Een collectieve hospitalisatieverzekering is veel voordeliger dan een gelijkaardige verhoging van het nettoloon van werknemers. Bovendien zijn de premies die je als werkgever betaalt volledig vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen. Zowel voor grote als kleine bedrijven bestaan er interessante formules. Werknemers zullen zo minder besparen op goede zorg, waardoor er minder ziekteverzuim is.

Next article