Home » Future of Work » “10% van de Belgische werknemers heeft een burn-out… »
Future of Work

“10% van de Belgische werknemers heeft een burn-out… »

Koen Van Beneden, Managing Director van HP BeLux.
Koen Van Beneden, Managing Director van HP BeLux.
Koen Van Beneden, Managing Director van HP BeLux.

“…onze manier van werken moet dus dringend veranderen”

Onze maatschappij verandert snel, en dat betekent dat ook onze manier van werken én onze werkomgeving mee moeten evolueren. Aan het woord is Koen Van Beneden, Managing Director van HP BeLux.

Tekst: Joris Hendrickx

“In België heeft 10 à 11% van de werknemers een burn-out. Daarnaast is de filedruk de afgelopen zeven jaar bijna verdubbeld. De manier waarop we vandaag ons werk organiseren, loopt voelbaar tegen zijn grenzen aan. In de huidige war for talent moeten bedrijven bovendien erg hun best doen om goede werknemers aan boord te krijgen en te houden. Zeker de profielen met een hoge toegevoegde waarde hebben immers een ruime keuze in waar ze aan de slag willen gaan.”

“Dat probleem zal gezien de vergrijzing niet verminderen, mensen zullen namelijk langer moeten blijven werken. Bedrijven moeten dus goed nadenken over hoe ze het werk in de toekomst werkbaarder en aangenamer kunnen maken voor werknemers. De grenzen waar we vandaag tegenaan lopen, kunnen immers worden verlegd door op een andere manier te gaan werken.”

Losse structuur bevordert samenwerking en ondernemerschap

“Bedrijven die erin geslaagd zijn om hun werkcultuur te verbeteren, hebben meestal op meerdere vlakken veranderingen doorgevoerd. Het eerste belangrijke domein betreft de structuur. Vroeger was alles vrij strak geregeld en rechtlijnig. Nu evolueren veel bedrijven daarentegen naar lossere structuren met bijvoorbeeld virtuele teams die continu veranderen voor verschillende projecten. Dat betekent dat je als bedrijf cocreatie tussen verschillende mensen moet stimuleren, hen de ruimte moet geven daarvoor en er je structuren voor moet aanpassen.”

Omdat de teams, locatie en situatie waarin we werken continu veranderen, zal de werkomgeving veel meer modulair en schaalbaar moeten worden.

“Het moet voor de mensen ook heel duidelijk zijn wat het echte doel is van je bedrijf. Op die manier weten teams ook zonder een tot in de puntjes uitgewerkte briefing waar ze naartoe moeten werken met hun projecten.”

“Eenmaal jouw mensen dit goed begrijpen, moeten ze vervolgens ook het vertrouwen krijgen zodat ze zelf kunnen beslissen hoe ze naar dat doel toe willen werken. De tijd dat je jonge werknemers een volledig uitgewerkt werkplan kon opleggen, is voorbij. Dat is immers ook niet de meest motiverende manier om te werken. Gezien medewerkers meer keuze hebben tussen verschillende werkgevers speelt de manier waarop ze hun werk kunnen invullen zeker mee.”

Blend tussen werk en privé

“Daarnaast stappen mensen stilaan af van het streven naar de gekende work-life balance. Vooral jongeren hebben vaak bij hun ouders gezien dat die balans deels een illusie is geworden en in de realiteit moeilijk kan worden bereikt. Daarom staan de nieuwe generaties nu eerder open voor een goede blend tussen werk en privé. Op die manier ontstaat dus wel een clash tussen de jongere en de oudere generaties.”

“Jongeren zullen op het werk geregeld met hun privéleven bezig zijn, maar ook thuis vaak met hun werk bezig zijn. En dat kan voor onbegrip zorgen. We zullen dit dus moeten integreren in de nieuwe werkcultuur. Het is vooral belangrijk dat werkgevers dit niet zien als een bedreiging maar als een opportuniteit, waarbij de generaties van elkaar kunnen leren.”

Koen Van Beneden, Managing Director van HP BeLux.
Koen Van Beneden, Managing Director van HP BeLux.

Modulaire en schaalbare werkomgeving

“Omdat de teams, locatie en situatie waarin we werken continu veranderen, zal de werkomgeving veel meer modulair en schaalbaar moeten worden: grote en kleine ruimtes, formele en informele ruimtes,… Zo zal ze de nieuwe flexibele manier van werken beter kunnen faciliteren.”

“Bedrijven kunnen uiteraard geen oneindig grote ruimtes voorzien, dus het zal wel degelijk op een modulaire manier moeten gebeuren. Een typisch voorbeeld zijn tafels die tegen de muur worden gehangen wanneer ze niet worden gebruikt of technologie waarmee ruimtes groter of kleiner kunnen worden gemaakt.”

Technologie kan faciliteren

“Dezelfde noden zorgen ervoor dat technologisch alles perfect schaalbaar moet zijn. Zo heeft een typische kenniswerker verschillende taken tijdens een dag, gaande van e-mails beantwoorden en een powerpointpresentatie maken tot vergaderingen en cocreatie in teams.”

We moeten ervoor zorgen dat onze werknemers in de digitale wereld gewapend zijn om goed samen te werken én ook alleen te werken.

“Technologie moet voor al die verschillende situaties toelaten om de noden zo goed mogelijk in te vullen. Toestellen moeten hiervoor veel meer functionaliteiten hebben: touch, pen, klaar zijn voor virtuele calls (goede microfoon, speakers, webcam,…), extra veiligheid voor zij die op publieke locaties moeten werken, enz.”

“Het is daarbij belangrijk om te vertrekken vanuit de werknemer: welke taken voert hij uit, wat heeft hij daarvoor nodig en hoe kan een toestel daarvoor worden klaargemaakt?”

Werknemers wapenen voor de toekomst

“De belangrijkste uitdaging voor bedrijven om in de toekomst sterk te staan, gaat niet zozeer over praktische zaken zoals de werkomgeving, maar over de werknemers. De huidige werkomgeving creëert zeer veel impulsen, waardoor het heel moeilijk is geworden voor werknemers om zich te focussen en een goede mentale gezondheid te behouden. We moeten daar als bedrijven sterk op inzetten en ervoor zorgen dat onze werknemers in de digitale wereld gewapend zijn om goed samen te werken én ook alleen te werken.”

Next article