Skip to main content
Home » Future of IT » Belgisch platform maakt duurzame vooruitgang meetbaar
Future of IT

Belgisch platform maakt duurzame vooruitgang meetbaar

Een innovatief Belgisch SaaS-platform maakt het mogelijk om alle data binnen bedrijven en organisaties met elkaar te verbinden, diepgaande ESG-inzichten te bieden én erover te rapporteren. Zo reikt het hen alle tools aan die nodig zijn om échte, meetbare vooruitgang te boeken op het vlak van duurzaamheid. Meer uitleg door Carl Seys en Pieter Feys, oprichters van Canary.

Carl Seys.

Bedrijven hebben vaak een grote hoeveelheid data die verspreid zit over verschillende systemen en processen. Hierdoor moeten elk jaar alle data van de verschillende processen handmatig worden verzameld en verwerkt om vervolgens een jaarrapport te kunnen opstellen. Dat vraagt gigantisch veel inspanningen en brengt onzekerheid met zich mee dat alle data wel aanwezig en correct is. Bovendien is het meest actuele rapport per definitie al verouderd. Financiele en ESG-data zijn sterk met elkaar gelinkt, het zijn als het ware communicerende vaten. Zo kunnen milieu- of klimaat-technische problemen een directe impact hebben op de cijfers van de onderneming, maar omgekeerd kunnen de ondernemingsactiviteiten ook een bepaalde impact hebben waar men sneller op zou willen anticiperen.”

All-in-one datagedreven platform voor duurzaamheid

Pieter Feys.

“Wij brengen daarom via ons Canary platform al die data op een eenvoudige manier samen zodat we ze op dezelfde manier kunnen behandelen zoals gewoonlijk met financiële data. Met dit krachtige en flexibele dataplatform wordt het mogelijk om de data in realtime binnen te halen, automatisch verbanden te leggen en dit alles ter beschikking te stellen aan interne en externe stakeholders dankzij op maat gemaakte dashboards. Bovendien laat dit toe om inzichten te genereren, actieplannen op te maken, tijdig bij te sturen en de duurzame transitie echt mogelijk te maken. Aˆankelijk van waar de data zich bevinden, kunnen we deze op verschillende manieren naar ons platform halen. Zo hebben we ‘Catch’ hardware om facilitaire data van bestaande systemen in het gebouw te koppelen, maar kunnen we evenzeer connecteren met de loondienst, het financiële departement en de productieprocessen. Zijn bepaalde data niet voorhanden, dan verkrijgen we die via een bevragingsmodule. Daarnaast kunnen we diverse types van gegevensbestanden importeren en zelfs koppelen met de database van een andere partij.”

Transparantie leidt tot versterking op meerdere niveaus

“Heel wat bedrijven maken zich grote zorgen omdat bepaalde financiële indicatoren de pan uit swingen. Via ons platform kunnen zij echter inzicht krijgen vanwaar dat komt. Andere bedrijven willen bewust duurzamer worden en zo hun voortbestaan op lange termijn garanderen: een duurzaam bedrijf is immers veerkrachtiger en kan anticiperen op externe factoren. Bedrijven kunnen daarnaast ook gedreven worden door hun supply chain. Dat kan gaan over leveranciers of klanten die bepaalde verwachtingen hebben over een wederzijdse uitwisseling van data, die dan moeten verwerkt worden in ieders duurzaamheidsverslag. Of het kan gaan over investeerders of banken die de ESG-doelen hoog in het vaandel dragen. Daarnaast hechten steeds meer jonge talenten belang aan hoe duurzaam een bedrijf is, welke aandacht het heeft voor haar maatschappelijke rol en welke rol zij daar persoonlijk in kunnen opnemen.”

Een duurzaam bedrijf is veerkrachtiger en kan anticiperen op externe factoren.

Kwaliteitsvolle, inzichtelijke en auditeerbare data

“Canary maakt je data kwaliteitsvol, inzichtelijk en auditeerbaar. We kunnen zelfs tot op het niveau van de ruwe data gaan. Op welke momenten is er wat gebeurd met de databehandeling? Welke conversiefactoren zijn toegepast? Een auditeur krijgt hiermee zeer concrete, duidelijke en bruikbare info die aan alle internationale rapportagenormen voldoet en zal deze dus sneller en makkelijker als echt kunnen valideren. Door in alle openheid de échte resultaten te tonen bewijs je dat je niets te verbergen hebt. Met zo’n transparantie minimaliseer je meteen ook proactief het risico dat een kritische of ontevreden stakeholder een onderzoek start en je in een verdedigingsmodus dwingt. Tegelijk weet je zo snel waar en hoe je moet ingrijpen. Ons platform kan zelfs real time data aan tot op het niveau van een specifieke asset, zoals een energievreter. In zoverre uiteraard dat deze info relevant is om snel negatieve impacten te kunnen herkennen en aanpakken.”

Europese regelgeving pusht bedrijven richting volledige transparantie

“De Europese Green Deal zorgt voor heel wat nieuwe regels en standaardisatie. Daarenboven zal GHG reporting geïntegreerd worden in de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Vanaf januari 2024 zullen de eerste organisaties in dat kader hun data moeten beginnen capteren. Uiteindelijk zullen in Europa meer dan 50.000 bedrijven en organisaties moeten voldoen aan de nieuwe duurzaamheidsregelgeving. Maar eigenlijk is het zelfs een veelvoud, want die bedrijven zullen vervolgens ook hun partners door de supply chain heen aanzetten om op een gestandaardiseerde manier data te verzamelen. Bedrijven beseffen dat er nog veel te gebeuren valt om te voldoen aan de nood van een snelle bijsturing van processen, en zo hun duurzaamheid veilig te stellen. Zij blijven echter worstelen vanaf de captatie van grote hoeveelheden data over inzichten tot aan de noodzakelijke hoogfrequente reporting. Canary lost dat tijds- en kostenefficiënt op.”

Next article