Skip to main content
Home » Future of Industry » “Veel opportuniteiten, maar overheid neemt faciliterende rol niet op”
Future of Industry

“Veel opportuniteiten, maar overheid neemt faciliterende rol niet op”

Dieter Somers, senior adviseur digitale transformatie Voka

De digitale transitie zit al jaren in een stroomversnelling. In de maakindustrie heeft dit de shift ondersteund naar industrie 4.0, waar de focus ligt op het interconnecteren van machines en objecten én het automatiseren en robotiseren van het productieproces. Steeds meer zie je nu echter de trend richting industrie 5.0 opduiken. Hier staat de mens centraler en is er meer focus voor de symbiose tussen mens en machine.

“Deze revolutie wordt bovendien breder ingevuld: ze gaat verder dan de maakindustrie en is ook gericht op duurzaamheid en circulariteit”, verduidelijkt Dieter Somers, senior adviseur digitale transformatie bij Voka. “Vlaanderen heeft – door strategische onderzoekscentra, universiteiten, clusters, enz. – een goede uitgangspositie om hier een belangrijke rol te spelen.”

Digitale groeibedrijven als innovatiemotor 

Volgens Somers spelen digitale dienstverleners een cruciale rol binnen deze nieuwe trend, die aangevuurd wordt door het samensmelten van technologieën zoals AI, XR, IoT, blockchain, 5G, enz. “Vooral digitale groeibedrijven zijn belangrijk”, klinkt het. “Zij opereren als innovatiemotor, zorgen voor vernieuwing van het economisch weefsel en geven nieuwe businessmodellen vorm. Dit ecosysteem komt echter steeds meer onder druk door bepaalde beleidsmaatregelen, denk aan de verandering van de auteursrechten, mogelijke veranderingen rond DBI-aftrek, warrantenplannen, enz. Het internationaal level playing field verdwijnt ook omdat andere Europese landen bijkomende ondersteunende maatregelen treffen. Het wordt hoog tijd dat de overheid de digitale sector – net zoals in de rest van Europa – als een strategische sector ziet en een duidelijke strategie ontwikkelt om deze te faciliteren. Inspiratie kan daarbij gehaald worden uit Nederland, denk aan hun topsectorenbeleid en de sterke focus op start-ups en scale-ups.” 

Naar een win-win 

“De overheid mist ook de nodige expertise om opportuniteiten van nieuwe technologieën beter in te kunnen schatten. Mits een betere expertise kan men overheidsaanbestedingen beter aanwenden en groeibedrijven/kmo’s hierin meer betrekken. Dat kan een bijzonder krachtig wapen zijn om digitale groeiers te ondersteunen én het is bovendien een win-win voor beide partijen. Overheidsinstellingen kunnen efficiënter opereren door goede digitale aanbestedingen, terwijl digitale groeiers kritische massa kunnen uitbouwen en in de overheid een innovatiepartner vinden. In tweede instantie zorgt dit ervoor dat digitale groeiers hun hefbžoomfunctie beter kunnen uitspelen naar de rest van de economie en we dus een stap dichter richting industrie 5.0 zijn”, besluit Somers. 

Next article