Home » Future of Industry » Universele automatisering dankzij software
Future of Industry

Universele automatisering dankzij software

De automatisering van productieprocessen wordt steeds ingewikkelder, waardoor veel bedrijven last hebben met die complexiteit en afhankelijk zijn van hardware. Om niet meer beperkt te worden door de restricties van hardware, moet automatisering vanuit een softwareperspectief benaderd worden. Schneider Electric wil met de EcoStruxure Automation Expert een oplossing bieden zodat bedrijven in de toekomst hardware-onafhankelijk kunnen automatiseren. John Coppens, Marketing Manager Industry België & Nederland, legt uit.

John Coppens

Marketing Manager Industry België & Nederland

 Schneider Electric

Er vindt een shift plaats van industriële naar universele automatisering. Wat houdt dat in? 

“Bij industriële automatisering worden alle componenten in een productieproces manueel geprogrammeerd. Als er dan iets moet veranderen in dat proces, moeten componenten manueel geherprogrammeerd worden. Dat is dus automatisering die focust op hardware. Concreet worden hardwarecomponenten gezocht die voldoen aan de noden en wensen van de klant. Echter heeft elk stuk hardware een set van specificaties en karakteristieken die intrinsiek beperkingen in zich hebben. In tegenstelling tot industriële automatisering vertrekt universele automatisering vanuit software. Het is eigenlijk de automatisering van de toekomst. Dat betekent dat componenten digitaal ingesteld kunnen worden, waardoor het niet langer nodig is om ze manueel te programmeren. We bekijken hoe we aan de noden van de klant kunnen voldoen met behulp van software, waarbij hardware een functionele rol krijgt. Zo wordt er een onafhankelijkheid gecreëerd van zowel het type als de restricties van hardware.” 

Als we automatiseren door middel van software, gaan klanten veel meer mogelijkheden en operationele flexibiliteit krijgen.

Wat zijn de voordelen van universele automatisering? 

“Als we automatiseren door middel van software en ons niet meer laten beperken door de keuze van specifieke hardware, gaan klanten veel meer mogelijkheden en operationele flexibiliteit krijgen. Klanten zullen zo sneller en gemakkelijker hun productieproces kunnen inrichten en veranderingen doorvoeren, maar ook vlotter kunnen omschakelen naar andere componenten of architecturen. Het centrale idee is dat klanten componenten van verschillende industriële leveranciers kunnen connecteren in hun productieproces. Vroeger was dat niet mogelijk. Stel dat een proces werd opgebouwd met componenten van een bepaalde leverancier, dan kon de klant geen componenten of software van een andere leverancier aansluiten. De connectiviteit tussen componenten werd vergrendeld door de provider. Dat is nu verleden tijd door de nieuwe norm IEC 61499 die universele automatisering mogelijk maakt. Een ander voordeel is dat er door universele automatisering meer gestandaardiseerd kan worden en klanten dus minder moeten investeren in engineeringskosten. Ook kunnen er aanbevelingen gedaan worden op basis van data die de software verzamelt en analyseert.”

In tegenstelling tot industriële automatisering vertrekt universele automatisering vanuit software.

Welke oplossing bieden jullie aan op het vlak van universele automatisering?

“Software centric automation is niet nieuw, maar om het daadwerkelijk te doen en op de markt te brengen wel. De oplossing die wij aanbieden is EcoStruxure Automation Expert (EAE). Met EAE willen we realiseren wat dat universal automation predikt. Het is dus een platform dat automatiseert in een softwareomgeving en klanten de mogelijkheid biedt om op den duur onafhankelijk van hardware te automatiseren. Dat betekent zowel onafhankelijk van het type als van de restricties van hardware. EAE is de eerste echte oplossing die dat kan doen. Momenteel zijn we volop bezig met de lancering van EAE. In september stellen we deze, samen met onze andere innovaties gelinkt aan software, voor op de Innovation Summit. Dat is de perfecte kans voor potentiële klanten om onze innovatieve oplossingen te leren kennen.”

Een ander voordeel is dat er door universele automatisering meer gestandaardiseerd kan worden en klanten dus minder moeten investeren in engineeringskosten.

Wat maakt die EcoStruxure Automation Expert uniek?

“Het revolutionaire zit in het feit dat EcoStruxure Automation Expert daadwerkelijk automatiseert vanuit een softwareperspectief. EAE is het eerste softwareplatform dat gebaseerd is op de nieuwe internationale norm IEC 61499 die aan de grondslag ligt van universele automatisering. Dat betekent dat EAE ook componenten van andere fabrikanten kan besturen en automatiseren, zolang zij ook die norm respecteren. Daarnaast krijgen klanten ook veel flexibiliteit, omdat het platform ingericht kan worden naargelang hun automatiseringsbehoeftes.”

Hoe zien jullie de toekomst op vlak van automatisering?

“Onze filosofie is open platforms zonder restricties. We zien dat onze eindklanten zich niet willen laten beperken tot wat er in hun vaak verouderde architectuur aanwezig is. De automatisering schuift dus op naar een hoger niveau en dat moet door middel van software gebeuren. Daarbij wordt de hardware niet ondergeschikt, maar functioneel ten opzichte van de wensen van de klant. In de toekomst gaat het belang van software zeker nog toenemen. Echter zal hardware nooit verdwijnen. Het is zelfs mogelijk dat ook hardware steeds intelligenter gaat worden op vlak van automatisering.” 

Next article