Skip to main content
Home » Future of Industry » “Het samenvloeien van verscheidene technologieën zal de industrie drastisch veranderen”
Future of Industry

“Het samenvloeien van verscheidene technologieën zal de industrie drastisch veranderen”

Daniëlle Jacobs, CEO Beltug, de vereniging van de ICT-beslissingsnemers

Met bijna zestig erkende ‘Factories of the Future’ tonen we in België dat digitalisering in alle stappen van de maakindustrie een grote meerwaarde biedt en zelfs helpt om de industrie én jobs te verankeren. “De komst van 5G zorgt bovendien voor een gigantisch potentieel voor de industrie”, zegt Daniëlle Jacobs, CEO van Beltug.

De digitalisering heeft al enige tijd de productievloer bereikt. Wie de fabriekshal in een ‘Factory of the Future’ bezoekt, zal merken hoe geautomatiseerde machines, robots, cobots en AGV’s hun plek hebben veroverd. Tegelijk wordt data alsmaar belangrijker. Het productieproces wordt steeds meer aangedreven door informatie. Realtimedata – afk­omstig van machines, maar evenzeer van de verkoopsafdeling of externe partijen – zorgen dat mensen en middelen zo efficiënt mogelijk worden ingezet en helpen om problemen snel op te lossen of gericht in te spelen op opportuniteiten.

Het optimaal inzetten van digitale technologie zal in veel bedrijven tot ongeziene mogelijkheden leiden.

De impact van 5G 

Industrie 4.0 zorgt dus voor efficiëntere productieprocessen, maar leidt in vele gevallen ook tot innovatie: nieuwe machines, betere werkmethodes en zelfs vernieuwende producten. Digitale technologie faciliteert zo de groei van een organisatie. Daarmee is de kous echter niet af, want het samenvloeien van verscheidene technologieën zal de industrie de komende jaren verder drastisch veranderen. De komst van 5G is vooral voor het Internet of Things (IoT) en machine2machine-communicatie een grote stap. Met nauwelijks vertraging op de communicatie en de mogelijkheid om zowel zeer veel simultane communicaties te dragen zonder uit te vallen als voor verschillende toepassingen met verschillende kwaliteitsgaranties te werken, is het potentieel voor de industrie gigantisch. Uit onze jongste marktstudie blijkt dat al twee op de vijf grote organisaties met IoT aan de slag is gegaan en we verwachten dat dit aantal significant zal stijgen eenmaal 5G volop uitgerold is. 

De uitdaging voor de komende jaren is dubbel: nog meer bedrijven doorgedreven laten digitaliseren en de groeiende cyberdreiging onder controle houden.

Cyberveiligheid 

De snelle technologische evolutie heeft ook een keerzijde. Operationele technologie (OT) – de hardware, software en machines die het productieproces dragen – vervult een centrale rol in industrie 4.0-concepten. Maar vaak is ze te weinig beveiligd tegen cyberaanvallen. En spijtig genoeg wordt ook OT in toenemende mate het slachtoffer van cybercriminelen. Daarom is het belangrijk dat de teams die instaan voor deze OT nauw samenwerken met de IT- en cyberverantwoordelijken in een organisatie. Die samenwerking zal ook aangewezen zijn om mens en machine in de toekomst nog meer en beter met elkaar te verbinden. De doorbraak van AI, virtual en augmented reality zal immers de hele organisatie beïnvloeden. Beltug gaat ervan uit dat het optimaal inzetten van digitale technologie, in combinatie met de creativiteit en de innovatiekracht van de werknemers, in veel bedrijven zal leiden tot ongeziene mogelijkheden.

Next article