Skip to main content
Home » Future of Industry » “Geïntegreerde automatisatie en digitalisatie zorgen voor meer ROI”
Sponsored

Via automatisatie en digitalisatie kunnen productiebedrijven gigantische optimalisaties realiseren. Het komt er dan wel op aan om dit geïntegreerd te benaderen. “Daarom kan je je best laten bijstaan door een gespecialiseerde en gedreven partner”, vertellen Hendrik Koyen en Geert Borgers, zaakvoerders en oprichters van Centif.

Waarom is het belangrijk om automatisatie en digitalisatie geïntegreerd te benaderen? 

Koyen: “Automatisatie en digitalisatie zijn sterk met elkaar verweven in een zogenoemde ‘smart factory’. Dat is ook de reden waarom we bij Centif met specialisten uit beide domeinen als één team werken. Van sensor tot ERP denken we mee om alle processen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Concreet doen we dit van de elektrische studie, sturingen, robotintegraties en visualisatiesystemen tot en met het opzetten van centrale databases voor machinedata, MES systemen en IoT-platformen. Om dit alles goed te kunnen integreren, is een goede dataflow tussen de businesslayer en de productievloer cruciaal. We ondersteunen onze klant om alle systemen aan elkaar te knopen. Met deze data kunnen we samen ‘continuous improvement’ trajecten opstarten – denk bijvoorbeeld aan het in kaart brengen van afvalstromen, stilstanden,… – zodat hierop vervolgens optimalisaties kunnen gebeuren.”

Waar kunnen jullie de grootste meerwaarde bieden? 

Borgers: “Naast het ontwerpen en implementeren van nieuwe systemen worden we vaak gevraagd om bestaande machines en productielijnen te optimaliseren. Vaak bestaan deze uit oudere installaties die niet in staat zijn om de juiste data te creëren. We nemen dan de sturing onder handen terwijl het mechanische ‘geraamte’ perfect kan blijven bestaan. Het is net bij zulke complexe migraties en upgrades dat onze expertise een grote meerwaarde is.”

In welke zin gaan jullie verder dan wat van jullie wordt gevraagd? 

Koyen: “We positioneren ons als een echte partner voor onze klanten. Ons gedreven team bijt zich vast in projecten met als doel wezenlijke verbeteringen te bekomen. We kijken daarbij zo breed mogelijk en zoeken actief naar alle mogelijke verbeteringen en optimalisaties.” 

Borgers: “Om duurzame verbeteringen te kunnen realiseren, is het cruciaal om het proces van onze klanten goed te leren kennen. Onze aanpak is er dan ook steeds op gericht om een langdurige samenwerking op te bouwen met een dubbele missie: de Total Cost of Ownership (TCO) van het machinepark verlagen en de Return On Investment (ROI) maximaliseren!”

Next article