Skip to main content
Home » Future of Industry » “De verkiezingen kunnen een kantelpunt zijn”
Future of Industry

“De verkiezingen kunnen een kantelpunt zijn”

Pierre Deraedt, directeur Externe Relaties Philip Morris

In juni 2024 zijn het verkiezingen en dat maakt Pierre Deraedt, directeur Externe Relaties bij Philip Morris, extra alert. Volgens hem is het hoog tijd dat ons land werk maakt van een gemoderniseerd tabaksbeleid, en de nieuwe legislatuur en regeerakkoord kunnen daarvoor een goede aanleiding zijn. “Uiteindelijk zal de wetenschap het ook in ons land halen van de ideologie.”

Pierre Deraedt zat op de eerste rij toen toenmalig CEO André Calantzopoulos in 2016 aankondigde dat zijn bedrijf zich volledig zou gaan focussen op rookvrije alternatieven voor de sigaret. “Uit onderzoek van Philip Morris International (PMI) en van publieke volksgezondheidsorganisaties bleek dat het grootste gezondheidsprobleem bij sigaretten de verbranding is”, zegt Deraedt. “Want daar komen heel wat schadelijke chemicaliën bij vrij die de roker dan inademt. De beste manier om dat te voorkomen, is uiteraard het volledig vermijden van tabak. Wanneer dat echter niet lukt, zijn rookvrije innovaties een beter alternatief.”

De Belgische tabakswetgeving is één van de meest restrictieve in Europa en de accijnzen en prijzen zijn eveneens bij de hoogste in de EU. Desondanks neemt het roken in België slechts gestaag af.

Dat PMI besliste om volledig te willen stoppen met sigaretten, noemt Deraedt een erg dappere beslissing. “Ondertussen komt meer dan 35% van onze netto-inkomsten uit rookvrije producten en dus niet meer uit sigaretten – in Europa is het zelfs rond de 40%. Maar op het moment dat André zijn aankondiging deed, waren deze nog wel goed voor bijna 100% van onze inkomsten. Hij nam dus een erg gedurfde beslissing, maar wel de enige juiste.”

Gemoderniseerd tabaksbeleid 

In ons land heeft PMI zijn rookvrije alternatieven nog niet gelanceerd. “Dat heeft te maken met de onaangepaste wetgeving”, klinkt het. “Die laat het vandaag niet toe om volwassen rokers op een accurate manier te informeren over betere alternatieven voor de sigaret.” Voor Deraedt is het hoog tijd dat de overheid werk maakt van een gemoderniseerd, risicogerelateerd tabaksbeleid. “Het huidige tabaksbeleid heeft de laatste decennia ingezet op een combinatie van preventie- en ontradingsmaatregelen en de ondersteuning van rookstop. Zo goed als alle mogelijke maatregelen die konden worden ingevoerd, zijn ook ingevoerd. Denk daarbij aan de vele en forse accijnsverhogingen, alle mogelijke rookverboden, het totaalverbod op reclame en de neutrale verpakkingen met afschrikwekkende foto’s. De Belgische tabakswetgeving is één van de meest restrictieve in Europa en de accijnzen en prijzen zijn eveneens bij de hoogste in de EU. Desondanks neemt het roken in België slechts gestaag af: in 2022 rookte volgens de Stichting Tegen Kanker nog 24% van de volwassenen, dus ongeveer 2 miljoen Belgen. Om voor een echte trendbreuk te zorgen en de gezondheidsschade bij rokers sneller terug te dringen, is het cruciaal dat ook het Belgische tabaksbeleid inzet op een bijkomende strategie van schadebeperking door rookloze innovaties.”

35%

Vandaag komt wereldwijd meer dan 35% van de nettoinkomsten van Philip Morris uit rookvrije producten. 

Zweden als voorbeeld 

Dat die innovaties in tal van andere landen tot een spectaculaire daling van het aantal rokers kan leiden, bewijst het voorbeeld van Zweden. Daar zijn al decennia rookvrije alternatieven beschikbaar voor volwassen rokers. Deraedt: “De laatste volksgezondheidsgegevens tonen aan dat deze betere alternatieven hebben bijgedragen aan een historisch laag percentage rokers van 5,6%, dat is vier keer lager dan in België. Uit deze gegevens blijkt ook dat het aantal mensen dat kampt met aan roken gerelateerde ziekten in Zweden aanzienlijk lager is dan in België.”

De Belgische tabakswetgeving is één van de meest restrictieve in Europa en de accijnzen en prijzen zijn eveneens bij de hoogste in de EU. Desondanks neemt het roken in België slechts gestaag af.

Wetenschap versus ideologie Voor de directeur Externe Relaties van Philip Morris zou zo’n gemoderniseerd tabaksbeleid onderdeel kunnen uitmaken van het nieuwe regeerakkoord. “De verkiezingen kunnen een kantelpunt zijn. Uiteraard zijn er vele andere hete hangijzers waarover akkoorden moeten worden gesloten – daar zijn we realistisch in – maar dat zal er ons niet van weerhouden om de overheid te blijven aansporen om eindelijk werk te maken van een gemoderniseerd tabaksbeleid. Uiteindelijk zal de wetenschap het ook in ons land halen van de ideologie. Daar ben ik van overtuigd.” 

Next article