Skip to main content
Home » Future of Industry » “De toekomst van onze industrie is veelbelovend”
Future of Industry

“De toekomst van onze industrie is veelbelovend”

Volgens Dirk Torfs, CEO van Flanders Make, stijgt de waardering voor bedrijven die via technologische innovatie bijdragen aan een duurzame economie zo sterk dat het een competitief voordeel wordt.

De toekomst van onze industrie is veelbelovend. De digitale transformatie die vorm krijgt door het uitrollen van industrie 4.0-technologieën wordt de motor van een grote stap naar duurzaamheid, die zowel een directe als een indirecte impact zal hebben op het succes van bedrijven. Als deel van deze duurzaamheidstransitie is evolueren naar een circulaire economie – een economie die erop gericht is om producten een langer leven te geven en ze nadien te transformeren naar bruikbare ‘nieuwe’ materialen – ook belangrijk. 

Bedrijven die inzetten op duurzaamheid en production intelligence worden trendsetters die hun concurrenten aanzetten tot volgen.

Production intelligence 

Machines en voertuigen bevatten sensoren die data genereren over hun volledige levensduur: van ontwerp over productie, gebruik, onderhoud tot recyclage. Deze data kan via domeinkennis en aangevuld met AI-algoritmes leiden tot actiegerichte inzichten of production intelligence. Dat helpt enerzijds de klant om de producten beter te gebruiken, te onderhouden en, als het product een machine is, meer kwalitatief te kunnen produceren. Anderzijds helpt het ook de bedrijven die deze slimme producten maken om inzicht te verwerven in hun werkelijke gebruik. Dat inzicht leidt tot een nieuw productontwerp met betere en op de klant afgestemde functionaliteiten, zoals eco-ontwerp, energie-efficiënte functies en laag gewicht. De zo ontwikkelde actiegerichte kennis maakt het voor bedrijven mogelijk om diensten toe te voegen aan hun producten, wat tot een belangrijke waardecreatie leidt, zowel bij de klant als bij het bedrijf zelf. 

De digitale transformatie die vorm krijgt door het uitrollen van industrie 4.0-technologieën wordt de motor van een grote stap naar duurzaamheid.

Trendsetters 

Zo sluiten we de lus van conceptie tot recyclage en hergebruik en realiseren we een circulaire economie die materialen recycleert en regenereert, met minder nood aan schaarse grondstoffen. Dit alles draagt bij tot een duurzame economie, omdat producten langer gebruikt kunnen worden. Het product kan dan gemakkelijker een tweede leven krijgen of verbeterd worden met de nieuwste technologieën. Bedrijven die hierop inzetten, worden trendsetters die hun concurrenten aanzetten tot volgen. Zo creëren ze een competitief voordeel. Om naar een duurzame economie te evolueren waarmee onze bedrijven een competitief voordeel opbouwen, moeten we snelheid maken en onze economie ook grondig herdenken. De beste manier om snel stappen vooruit te kunnen zetten, is door samenwerkingen op te zetten met alle actoren. Het is daarbij van cruciaal belang om een ecosysteembenadering toe te passen, waarin we de gezamenlijk gecreëerde waarde verdelen over de verschillende betrokken partijen. 

Next article