Home » Facility Management » “Zijn we écht groen of doen we ons groener voor dan we zijn?”
Opinie

“Zijn we écht groen of doen we ons groener voor dan we zijn?”

Tanja Barella, director belfa

In hun streven naar het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen beseffen bedrijven steeds meer dat de facility manager een cruciale rol speelt. “Hij is de lijm tussen alle afdelingen in het bedrijf”, zegt Tanja Barella, director bij belfa.

Meer en meer krijg ik de vraag hoe facility managers het best omgaan met de vele uitdagingen die op bedrijven aomen. Zijn de huidige werkmodellen en -plekken futureproof? Komen ze tegemoet aan de noden van het hybride werken? Spelen ze in op veiligheid, gezondheid en wellbeing? Welke optimalisatiemogelijkheden zijn er? Voldoen ze aan de verwachtingen van de medewerkers? Trekken ze talent aan? Motiveren ze om te blijven? En zo kan ik nog even doorgaan. Het antwoord is volgens mij simpel samen te vatten in één allesomvattend begrip: duurzaamheid. Een overkoepelende term met vele gezichten: zowel intern als extern.

De moderne facility manager fungeert als de lijm tussen alle afdelingen in het bedrijf.

People, Planet en Profit 

Neem bijvoorbeeld de war for talent. Sollicitanten nemen het DNA van het bedrijf onder de loep: botsen de activiteiten, missie en visie van dit bedrijf niet met mijn eigen waarden en normen? Wil ik wel voor een bedrijf werken dat zich groener voordoet dan het is? Het gaat immers over meer dan een groene slogan, marketingcampagne of steun aan een milieuorganisatie. Waar het dan wel over gaat? Over het kernproces van de onderneming. Over de drie P’s: People, Planet en Profit. Over de mate waarin we de CO2-uitstoot beperken. Over de SDG’s waarop we inzetten. De zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen worden onderverdeeld in vijf grote thema’s: mensen, planeet, welvaart, vrede en partnerschap. Ze vormen een leidraad, een bron van inspiratie en motivatie. Nam jij ze al onder de loep? Of is het nog een ver-van-je-bedshow? 

Het is geen optie om de boot te missen. Duurzaamheid vereist een korte- én langetermijnvisie, gekoppeld aan een concreet plan van aanpak dat bij voorkeur afgetoetst wordt aan een bepaalde standaard. Het begrip ‘verplichting’ komt trouwens steeds vaker in de plaats van de vroegere ‘vrijblijvendheid’. Ik denk aan de Green Deal, aan de strengere EPB-en EPC-eisen, de nieuwe renovatieverplichtingen, enz.

Duurzaamheid vereist een korte- én langetermijnvisie, gekoppeld aan een concreet plan van aanpak.

Rol van de facility manager 

Binnen dat kader speelt de facility manager een cruciale rol. Hij kent het bedrijf door en door, zit in een vroeg stadium mee aan tafel en zet mee de lijnen uit om die vervolgens in de praktijk te realiseren. Als spilfiguur is de facility manager de lijm tussen de afdelingen. Een optimale samenwerking tussen onder andere HR, IT en finance is aan de orde. Hierbij benadruk ik de ondersteunende rol van digitalisering. Meten is weten: data verzamelen, analyseren, juist interpreteren en optimaliseren. Hoe je het ook draait of keert, anno 2023 hangt de succesvolle toekomst van bedrijven in grote mate af van het antwoord op deze vraag: zijn we écht groen of doen we ons groener voor dan we zijn?

Next article