Skip to main content
Home » Facility Management » Welke richting moet het nu verder uit?
Facility management

Welke richting moet het nu verder uit?

In deze op zijn zachtst gezegd uitdagende tijden zoekt een mens naar enig houvast. Zo ook facility managers. We hebben dan wel onze vrijheid herwonnen, maar welke richting moet het nu verder uit? Er is immers zoveel gebeurd en veranderd. Is de slinger op bepaalde vlakken doorgeslagen? Of is het moment aangebroken om radicaal van koers te wijzigen? Ik denk dat de oplossing, zoals zo vaak, de gulden middenweg is. Op maat van elke organisatie.

Jazeker, het aantal m² (leegstaande) kantooroppervlakte moet kritisch onder de loep worden genomen. Zo ook de nieuwe werkmodellen. En we denken maar beter zeer goed na over hoe we medewerkers nog kunnen motiveren om naar het kantoor te komen. Of hoe we nieuw talent überhaupt kunnen aantrekken én houden. Het komt er nu vooral op neer om de koppen bij elkaar te steken, over de verschillende afdelingen heen, en een langetermijnvisie uit te werken. FM, HR en IT groeien binnen dat kader trouwens alsmaar meer naar elkaar toe. 

Graag geef ik enkele richtingaanwijzers mee. Ons FM-Trendrapport, dat we dit jaar voor de vierde keer in nauwe samenwerking met PROCOS publiceerden, is een nuttig kompas. Meer nog, het is een onmisbaar instrument voor elke FM-professional. Het is niet alleen een foto van de FM-markt, maar schetst ook de actuele trends en toekomstverwachtingen van de marktspelers. 

De respondenten geven onder meer aan dat nieuwe technologieën, duurzaamheid en de war for talent de drie belangrijkste topics zijn die het facilitair departement in de toekomst zullen beïnvloeden. In de top drie van technologische trends staat Big Data op 1, BIM (Building Information Model) op 2 en FMIS (Facility Management Information System) op drie. Op korte termijn (2022-2024) is een meerderheid de mening toegedaan dat NWOW de standaard wordt. De lockdown was een verplicht experiment voor thuiswerk en toonde dat dit voor vele kenniswerkers een deel van het nieuwe normaal wordt. 

In het uitgebreid rapport (meer info via onze site) gaan we ook nader in op andere hot items zoals mobiliteit, smart buildings, wellbeing, cleaning en catering. De facility manager treedt bij dit alles alsmaar meer op de voorgrond. De kennis van de organisatie, de competentie om te verbinden met alle departementen en zijn of haar technische expertise zal de facility manager in de huidige transitie meer dan ooit een leidende rol geven!

Next article