Home » Facility Management » Opleiden, plannen en visualiseren krijgen nieuwe dimensie
Facility management

Opleiden, plannen en visualiseren krijgen nieuwe dimensie

Virtual Reality biedt enorme opportuniteiten binnen het domein van facility management. Het is immers een bijzonder efficiënte en veilige tool om opleidingen te geven en om gebouwen of nieuwe installaties te plannen, in te delen en te visualiseren.

Evarest Schoofs

CEO

OneBonsai

Welke meerwaarde kan virtual reality bieden voor facility management?

“Voor facility management is VR een onontbeerlijke tool. Zo kan het worden ingezet om personeel effectief en efficiënt op te leiden rond bv. brandveiligheid, evacuaties en EHBO. Maar het kan ook worden gebruikt voor de planning van nieuwe gebouwen, de indeling van deze gebouwen of om nieuwe installaties te visualiseren voor (niet technische) stakeholders en voor het aantrekken van nieuw talent.”

VR kan worden ingezet om personeel effectief en efficiënt op te leiden.

“Onze VR opleidingen zijn uniek omdat ze focussen op het aanleren van vaardigheden in een immersieve, interactieve en interessante omgeving. Zo kan een personeelslid de eigenlijke handelingen op een veilige en snelle manier aanleren, al dan niet onder toezicht van een instructeur. Het management kan meteen ook een geaggregeerd overzicht krijgen van de effectiviteit van de training op persoons- én bedrijfsniveau, en eventueel extra training voorzien waar nodig.”

In welke bedrijven en situaties wordt jullie technologie zoal toegepast?

“Heel wat bedrijven maken reeds succesvol gebruik van onze technologie. Zo heeft een multinational al duizenden personeelsleden opgeleid in packing activiteiten voor warehousing door middel van VR. Hun trainingsduur is gezakt van vijf naar twee dagen en het personeel is nu direct inzetbaar na de training. Een ander voorbeeld is Securitas, dat met onze VR opleiding al meer dan duizend personen heeft opgeleid in brandbestrijding.”

Onze VR opleidingen zijn uniek omdat ze focussen op het aanleren van vaardigheden in een immersieve, interactieve en interessante omgeving.

“Naast training is ook de visualisatie van omgevingen van groot nut. Zo hebben we onlangs het productieproces van Rolls-Royce in beeld gebracht. Op die manier kunnen geïnteresseerde techniekers direct een beeld krijgen van het productieproces, alsof ze zelf op bezoek gaan. Zo kan Rolls-Royce nog sneller talent aantrekken.”

Hoe onderscheiden jullie zich binnen dit domein?

“OneBonsai steunt op een jarenlange ervaring in het bouwen van performante Virtual Reality oplossingen. We kunnen hierdoor snel inspelen op de noden van de klant, maar ook oplossingen aanbieden over-de-counter. Deze laatste vereisen geen investering, maar zijn beschikbaar via een abonnementsformule. Zo kunnen klanten met weinig budget toch al genieten van goede VR trainingsoplossingen, terwijl klanten met specifieke noden bij ons terecht kunnen voor hun op-maat oplossingen.”

Next article