Skip to main content
Home » Facility Management » Hoe facilitair beheer ESG-doelen ondersteunt
Facility Management

Hoe facilitair beheer ESG-doelen ondersteunt

Environmental, Social en Governance (ESG-) credentials zijn in toenemende mate een must-have voor investeerders, bedrijven én werknemers. Sébastien Stoops, Sales Director van technologiebedrijf Spacewell bespreekt de impact op het vastgoed- en facilitair beheer van ondernemingen.

Sébastien Stoops

Sales Director Spacewell

“Gebouwen zijn volgens de Europese Commissie verantwoordelijk voor 40% van het energieverbruik in Europa en 36% van de CO2-uitstoot. Ze zijn dus een belangrijke schakel in het Europees klimaatbeleid. De vraag naar ESG-rapportering – vrijwillig en in toenemende mate opgelegd door regel- of wetgeving – groeit dan ook in alle bedrijfssectoren. Dat creëert uitdagingen én opportuniteiten voor het vastgoed- en facilitair beheer. Facility managers, nog te vaak beschouwd als ‘reactieve brandbestrijders’, kunnen hun rol omvormen tot ‘proactieve risicobeheerders’ die een belangrijke bijdrage leveren aan ESG-factoren in de werkomgeving.”

‘ESG is een dataprobleem’ hoor je vaak. Klopt dat? 

“Ja, het succes van een ESG-strategie is fundamenteel afhankelijk van de juiste gegevens. Maar ondanks het toenemende ESG-bewustzijn is er nog steeds onduidelijkheid over hoe facilitaire managers betrouwbare ESG-prestatiegegevens kunnen verstrekken. Het bereiken van ESG-doelstellingen wordt toegankelijker wanneer de nodige gegevens op een effectieve manier worden verzameld, geanalyseerd en gerapporteerd. Daarom is uitgebreide FM-gegevensverzameling essentieel. Die datagestuurde aanpak wordt door de technologische vooruitgang vereenvoudigd en versterkt.”

Gebouwen zijn volgens de Europese Commissie verantwoordelijk voor 40% van het energieverbruik in Europa en 36% van de CO2-uitstoot.

Hoe verzamel je de juiste data? 

“Vaak is het een kwestie van datasilo’s doorbreken. Energie-efficiëntie, ruimte-efficiëntie, duurzaam onderhoud op lange termijn, gezondheid en welzijn, werkplekbeleving,… zijn allemaal met elkaar verbonden. Toch benadert men deze onderwerpen nog dikwijls geïsoleerd. Digitalisering en centraal beheer van data bieden hier de oplossing, en met name het Internet of Things fungeert hier als gamechanger. Met kleine sensoren in gebouwen meet je vandaag heel precies en continu de bezetting, het binnenklimaat, de luchtkwaliteit, het energieverbruik, enz. Dankzij dashboards en datamining haal je hieruit de nodige inzichten ter verbetering. Zo’n aanpak ligt aan de basis van effectieve ESG-rapportering en -succes. Wie er meer over wil weten, kan op onze website een handig e-book downloaden over datagestuurde ESG-strategie en FM.”

Next article