Skip to main content
Home » Facility Management » Ervaring die werkomgeving biedt wordt belangrijker dan ooit
Facility management

Ervaring die werkomgeving biedt wordt belangrijker dan ooit

Door de war for talent, de toegenomen aandacht voor ESG, het hybride werken en de generation shift kunnen facility managers steeds meer bijdragen binnen domeinen die vroeger vooral de verantwoordelijkheid waren van c-level managers. Daarom spreekt men vandaag eerder van experience management dan van facility management.

War for talent verruimt rol van facility management

Stephanie Janssen (Workplace Experience Manager) van ISS

Mariman: “De aanwezige mensen zorgen ervoor dat men graag vertoeft in een bepaalde omgeving. Anderzijds kan een plek er ook voor zorgen dat mensen gelukkiger zijn. De wisselwerking tussen deze twee wordt alsmaar belangrijker. In dat kader kan experience management mee helpen om een hogere jobtevredenheid te bekomen, een gedeeld doel binnen het bedrijf vorm te geven en mensen aan te trekken, te behouden en productiever te maken.”

Ondersteuning op vlak van ESG-doelstellingen

Mariman: “Duurzaamheid, sociale verantwoordelijkheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen hebben de laatste jaren een enorme vlucht vooruit genomen. Ook bij ISS zijn alle niet-financiële targets van ons topmanagement hier vandaag aan gelinkt. Op die manier zorgen we ervoor dat alle neuzen binnen onze organisatie in dezelfde richting staan en we ook onze klanten hierin kunnen ondersteunen.”

Experience management kan mee helpen om een hogere jobtevredenheid te bekomen, een gedeeld doel binnen het bedrijf vorm te geven en mensen aan te trekken, te behouden en productiever te maken.

Bart Mariman (CCO)
van ISS

Het hybride werken: kantooromgeving blijft meerwaarde

Mariman: “Ondanks de opkomst van het thuiswerken beseffen bedrijven dat ook op kantoor werken heel wat voordelen biedt. Na de lockdowns kwamen senior management en de jongere krachten als eerste terug naar kantoor. Zij beseften immers dat je geen carrière kan maken vanuit je woonkamer. Je leert geen mensen kennen, leert niet hoe een bedrijf écht in elkaar zit, waar er interessante projecten zijn, je mist activiteiten, voelt je minder betrokken,…”

Brainstormen en samenwerken rond projecten lukken beter op kantoor, en net deze leveren een grotere meerwaarde op.

Janssen: “Het gevoel dat mensen deel uitmaken van een groter geheel kan je enkel creëren als men deels terug op kantoor komt. Collaboratie, communicatie, ‘out of the box’ denken en aandacht besteden aan het bouwen van een ‘community’ zijn essentieel voor bedrijven om meer betrokkenheid te creëren en een betere work/life balans te implementeren.”

Generation shift vergt transformatie op alle niveaus

Mariman: “Na de millenials zal ook Generation Z in steeds grotere getalen de werkvloer betreden. Het topmanagement, dat voor een groot deel nog steeds bestaat uit mensen van Generation X, zal een manier moeten vinden om met deze jongere generaties om te gaan. Generation Z is een echte activistengeneratie die andere generaties een geweten schopt. Dat zet bedrijven aan om bv. sterker in te zetten op duurzaamheid.”

Janssen: “De Millenials en Generation Z zijn veel veeleisender dan de vorige generaties. Ze willen een aangename en doelgerichte omgeving, meer flexibiliteit en zingeving. Om deze generaties te kunnen aantrekken en behouden hebben bedrijven geen andere keuze dan zich aan te passen.”

Bedrijven herontdekken meerwaarde van kantoren na coronaperiode

Mariman: “Uit enquêtes van ISS weten we dat er nu ongeveer 29% minder mensen fulltime op het kantoor aanwezig zijn. Zonder sectoren mee te rekenen waar thuiswerken moeilijk is zou dat percentage nog veel hoger liggen. Mensen gaven aan dat vooral sociaal contact en kennisdeling moeilijker zijn van thuis uit. Een vaak aangehaald voordeel van thuiswerken zijn dan weer de productiviteit en minder afleiding. Productiviteit is echter niet hetzelfde als efficiëntie. Brainstormen en samenwerken rond projecten lukken beter op kantoor, en net deze leveren een grotere meerwaarde op.”

Bedrijven zullen sterker moeten inzetten op de ervaring die hun kantoor biedt.

“Mensen willen wel enkele dagen per week teruggaan naar kantoor, maar kijken vooral op tegen lange verplaatsingen en files. Typisch zijn dinsdag en donderdag de twee dagen waarop de meesten naar kantoor gaan, waardoor er vooral op die dagen meer files zijn. Op vrijdag komt slechts de helft daarvan naar kantoor”, aldus Mariman.

“Bedrijven denken steeds meer na over decentralisatie. Ze beseffen dat ze hun mensen wel moeten linken aan het bedrijf en moeten kunnen laten samenwerken, maar dat ze daarvoor niet meteen altijd helemaal naar het hoofdkantoor hoeven te rijden. Hierdoor winnen regionale multi-tenant gebouwen aan populariteit waar meerdere bedrijven in één gebouw bepaalde faciliteiten delen.”

Focus op ervaring van eindgebruikers

Janssen: “Bedrijven zullen sterker moeten inzetten op de ervaring die hun kantoor biedt. Zo kunnen ze dat kantoor immers onderscheiden van de thuiswerkomgeving. De jongere generaties moeten flexibel kunnen werken, of dat nu van thuis uit, in een coworking plek of op het hoofdkantoor is. Het kantoor moet mensen aantrekken voor taken waar samenwerking, kennisdeling en creativiteit cruciaal zijn. Dat kan door de juiste ervaring te creëren.”

“ISS focust zich op het creëren van ervaringen waarbij de gebruiker en zijn welzijn centraal staan. We doen dat vanuit een holistische aanpak. Met die ervaring helpen we organisaties om de productiviteit, betrokkenheid, welzijn en teamgeest te verbeteren. Het is daarbij belangrijk dat we de visie en noden van organisaties goed begrijpen.”

Mariman: “We gaan vandaag dus veel verder dan het puur functionele facility management. We vertrekken vanuit de ervaring van de eindgebruiker en bieden experience management. Hiervoor kijken we ook naar de werkplek en andere diensten die we vroeger niet aanboden zoals bv. op het vlak van fysiek en mentaal welzijn. Zo helpen we om het aantal burn-outs te verminderen.”

Next article