Home » Energietransitie » Ondersteuning voor publieke sector bij energietransitie
Energietransitie

Ondersteuning voor publieke sector bij energietransitie

Het Vlaams Energiebedrijf (VEB) ontzorgt overheidsdiensten inzake de planning, uitvoering en opvolging van energetische renovaties aan hun gebouwen zodat zij rationeler kunnen omgaan met energie. Meer uitleg krijgen we van CEO Frederik Hindryckx.

Welke uitdagingen stellen zich bij het patrimonium van onze overheidsdiensten?
Frederik Hindryckx.

“De publieke sector heeft een zeer uitgebreid gebouwenpatrimonium dat vaak verouderd en niet aangepast is aan de noden en de energetische standaarden van vandaag. Voor de meeste entiteiten is het echter niet altijd evident om daar zelf de nodige expertise voor in huis te hebben. Bovendien moeten zij de wet op de overheidsopdrachten volgen voor hun aankopen, wat een erg complexe juridische procedure met zich meebrengt.”

Hoe kan het VEB hen daarin ontzorgen?

“Wij hebben alle relevante expertise verzameld en vertalen die door naar contracten en raamovereenkomsten in lijn met de wet op de overheidsopdrachten. Vroeger moesten overheidsdiensten een studie laten doen over wat er moest gebeuren met een gebouw. Een ambtenaar diende dat dan door te vertalen naar een technisch en een administratief lastenboek. Vervolgens moest de opdracht in de markt worden gezet en een aannemer worden aangeduid en opgevolgd. Dat kunnen zij nu allemaal laten doen door het VEB dat als een one-stop-shop fungeert.”

VEB fungeert als een one-stop-shop voor energetische renovaties aan publieke gebouwen.

Hoe gaan jullie concreet te werk?

“Wij hebben reeds raamovereenkomsten gesloten met de nodige studiebureaus en aannemers. Hierdoor moeten hun experts enkel nog langsgaan op de betreffende locaties. In plaats van een verslag te moeten maken kunnen zij rechtstreeks hun bevindingen opladen in ons dataplatform Terra (https://terra.vlaanderen.be). Op basis daarvan plannen we dan in samenspraak de energiebesparende maatregelen in een logische volgorde in en rollen we deze vervolgens uit. Ook het monitoren en opvolgen van de effectieve besparing kunnen we op ons nemen.”

Hoe beslissen jullie welke gebouwen welke renovaties kunnen ondergaan?

“Binnenkort rollen we een vastgoedstrategie uit waarbij we publieke diensten helpen om hun patrimonium te segmenteren in drie groepen. De gebouwen die nog lang zullen worden aangehouden zullen diepgaand worden gerenoveerd volgens de hedendaagse functionele vereisten. Gebouwen die nog even worden gebruikt, ondergaan een beperkte renovatie in functie van de vooropgestelde levensduur. Alle andere gebouwen worden verlaten en afgestoten, waardoor financiële ademruimte ontstaat om te investeren in de eerste groep.”

Op welke specifieke subsidies kunnen de overheidsdiensten rekenen?

“Het VEB coördineert een subsidieprogramma voor de centrale Vlaamse Overheid voor energiebesparende maatregelen, met een resultaatsverbintenis van 2,5% minder primair energieverbruik per jaar. Daarnaast zetten we momenteel hard in op ‘Relance’ in het kader van het Vlaamse Veerkracht investeringsplan. Daarbij werd ook budget voorzien voor de subsidiëring van energiebesparende maatregelen in publieke gebouwen, zowel bij centrale entiteiten als onderwijs, zorg en cultuur. Het VEB is hiervan de coördinator en uitvoerder. Ten slotte organiseren we regelmatig webinars om alle actoren te informeren over hoe ze diverse subsidies kunnen combineren.”

Next article