Skip to main content
Home » Energietransitie » Hoe hernieuwbaar gas ons onafhankelijker maakt
Energietransitie

Hoe hernieuwbaar gas ons onafhankelijker maakt

Naast elektrificatie zullen ook groen gas en waterstof bijdragen aan de decarbonisering van onze maatschappij en deze evolutie zelfs kunnen versnellen. We krijgen meer uitleg van Didier Hendrickx, Public Affairs Manager bij Gas.be.

Tekst: Joris Hendrickx

Waarom blijft gas belangrijk in het licht van de duurzame energietransitie?
Didier Hendrickx.

“We mogen ons niet beperken tot enkel elektrificatie. Er zal een brede waaier aan oplossingen nodig zijn om de energietransitie te realiseren. Ook gas zal een belangrijke rol blijven spelen. Meer dan 50% van de Belgen verwarmt zich vandaag met gas. Bovendien is gas de primaire warmtebron voor de industrie én het belangrijkste middel om waterstof te produceren. Ook bij onze elektriciteitsproductie is gas nodig.”

Wat zal de rol van groen gas zijn in die transitie?

“Hernieuwbaar gas zal mee helpen om af te stappen van klassiek aardgas. Zo wordt deze energiebron niet enkel duurzamer, maar worden we ook onafhankelijker van landen zoals Rusland. De prijs van klassiek gas is bovendien de afgelopen periode enorm gestegen, waardoor steeds meer projecten rond groen gas rendabel worden. Toch blijft structurele ondersteuning door de overheid voorlopig nog nodig. Op die manier kunnen wij bijdragen aan de klimaatdoelstellingen van België en lokale jobs en nieuwe inkomsten creëren, bv. in de landbouwsector.”

“Het potentieel van groen gas in België wordt geschat op min of meer 40 TWh, wat ongeveer een kwart is van ons huidige verbruik. Bovendien zal het gasverbruik in België dalen, waardoor een steeds groter aandeel groen zal worden. Tegen 2050 verwachten we dat 80 à 90% van ons gas hernieuwbaar en het overige deel low carbon zal zijn. Dankzij de LNG terminal in Zeebrugge vormt België trouwens een belangrijke schakel voor heel Europa in die transitie. Terwijl België zo’n 16 à 17 miljard m³ per jaar verbruikt, passeert er hier meer dan 40 miljard m³.”

Tegen 2050 verwachten we dat 80 à 90% van ons gas hernieuwbaar en het overige deel low carbon zal zijn.

Welke vormen van groen gas hebben het meeste potentieel?

“Het belangrijkste hernieuwbare gas is momenteel biomethaan. Dit is opgezuiverd biogas dat afkomstig is van landbouwafval, huishoudelijk groenafval en waterzuiveringsinstallaties. Het heeft dezelfde kenmerken als klassiek aardgas en kan daardoor ook in het gasnetwerk worden geïnjecteerd en overal worden gebruikt voor diverse toepassingen. Het belang hiervan zal dan ook enkel maar toenemen. Biogas wordt daarentegen rechtstreeks aangewend voor warmtekrachtkoppelingen of om warmte te produceren.”

“Een andere vorm van groen gas is syngas, ook ‘power-to-gas’ genoemd. Op sommige momenten produceren windturbines meer elektriciteit dan op dat moment nodig is. Dat overschot kan via elektrolyse worden omgezet in waterstof (H2). Die waterstof kan dan rechtstreeks worden gebruikt of opgeslagen. Wat dat betreft is er trouwens in de toekomst nog een enorm potentieel, zeker in de industrie en inzake groene waterstof. Maar het kan ook worden gemengd met CO2, waardoor synthetisch gas ontstaat dat in het gasnet kan worden geïnjecteerd. Ten slotte kan ook via houtbehandeling groen gas worden bekomen.”

Next article