Home » Energietransitie » Hoe de overheid de Vlaamse industrie kan helpen
Energietransitie

Hoe de overheid de Vlaamse industrie kan helpen

Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder Voka.

Volgens Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka, kondigt een Europese herinvesteringsgolf zich aan in verschillende industrietakken. “Bedrijven willen hun productieprocessen verduurzamen om in lijn te zijn met de Europese klimaatambities.”

“Voor een sterke industriële regio als Vlaanderen is het van het grootste belang om op de eerste rij te staan wanneer multinationale ondernemingen investeringsbeslissingen nemen. Het is cruciaal om een innovatief financieringsmechanisme op te zetten waarbij de overheid de investeringen in nieuwe technologie deels prefinanciert. Als we gewoon afwachten, riskeren we heel wat investeringen mis te lopen en blijven we achter met een verouderd industrieel park dat op Europees vlak steeds minder concurrentieel zal zijn, wat op termijn leidt tot welvaartsverlies.”

Wachten is geen optie

“De inzet van industriële technologie om te voorkomen dat uitgestoten CO2in de atmosfeer belandt, is erg duur. Zo zal bijvoorbeeld de zogenaamde CCS-technologie (carbon capture and storage) voor de meeste toepassingen pas ten vroegste economisch rendabel zijn in het volgende decennium, omdat dan pas de prijs van CO2-uitstootrechten voldoende hoog zal zijn. Nog tien jaar wachten, is eigenlijk geen optie. Andere landen wachten immers niet. Zij helpen de industrie in hun land om nu al de omslag te maken. Zo is Nederland bereid om tot 2,1 miljard euro vrij te maken voor het Porthosproject, waarbij CO2 wordt afgevangen en opgeslagen in lege gasvelden onder de Noordzee. In Noorwegen en in het Verenigd Koninkrijk lopen soortgelijke projecten. En ook de nieuwe Duitse regering heeft in haar regeerakkoord aangekondigd alles in het werk stellen om de vergroening van de Duitse industrie te versnellen.”

Regio’s die er nu in slagen om te pionieren met groene technologie zullen straks automatisch meer nieuwe investeringen, jobs en welvaart aantrekken.

Contracts for difference

“Het is trouwens onvoldoende om enkel op het verschil met de Europese CO2-prijs te focussen. Een slim financieringsmechanisme houdt ook rekening met de situatie buiten de Europese Unie, zodat ook exporterende sectoren op een concurrentiële manier kunnen verduurzamen. Vlaanderen moet nu handelen om geen achterstand op te lopen. Voka stelt dan ook voor om in Vlaanderen contracts for difference (CfD) in te voeren. Daarbij spreekt de Vlaamse regering met een onderneming af om dure groene investeringen deels te prefinancieren. Op die manier winnen we ongeveer tien jaar. Als we een systeem van CfD’s invoeren in Vlaanderen boeken we zowel winst op klimaatvlak als op economisch vlak. Regio’s die er nu in slagen om te pionieren met groene technologie zullen straks automatisch meer nieuwe investeringen, jobs en welvaart aantrekken. Hoe langer we wachten om onze industrie te vergroenen, hoe slechter voor het klimaat en voor de toekomstige concurrentiepositie van onze bedrijven.”

Next article