Skip to main content
Home » Energietransitie » (Bio)propaan als aanvulling op hernieuwbare energie
Energietransitie

(Bio)propaan als aanvulling op hernieuwbare energie

De energietransitie zet zich volop door en zal ervoor zorgen dat steeds meer mensen overschakelen op elektrische verwarming. “Omdat elektriciteit echter niet voor iedereen een realistische optie is, zullen in de toekomst ook propaan en biopropaan door hun flexibiliteit een belangrijke rol blijven spelen”, verzekert Kristof Laenen, Customer Experience Manager bij Antargaz.

Tekst: Joris Hendrickx

Welke rol kunnen jullie als energieleverancier spelen in de energietransitie?
Kristof Laenen.

“Als energiebedrijf willen we vanuit onze maatschappelijke en sociale verantwoordelijkheid graag bijdragen aan een klimaatneutrale wereld. Dat kunnen we in eerste instantie doen door in te zetten op de energietransitie. Zo zorgen we er meteen ook voor dat we binnen enkele decennia als bedrijf nog steeds relevant zullen zijn. De voorstellen om te gaan voor een elektrificatie zijn terecht en valabel, maar helaas is dat niet overal en voor iedereen een realistische oplossing. Met Antargaz willen we ervoor zorgen dat ook deze mensen nog steeds comfortabel kunnen leven. Elektriciteit zal tegen 2050 zeker de primaire energiebron worden, en aansluitend zullen propaan en biopropaan een flexibele oplossing blijven voor het kleine deel van de bevolking dat niet kan overstappen op elektriciteit.”

Waarom blijft die flexibiliteit zo belangrijk?

“Dé uitdaging voor een volledige elektrificatie blijft de infrastructuur. Het netwerk is nu eenmaal niet in elk gebied even sterk en er zijn niet overal digitale meters. In off-gridgebieden – waar men helemaal geen toegang heeft tot het gas- en elektriciteitsnetwerk – bieden wij met ons gamma aan producten een flexibele oplossing. Maar er zijn ook mensen die door sociale of financiële redenen in de toekomst beter geholpen zullen zijn met biopropaan. Op zich zullen die mensen slechts één procent uitmaken van de totale energiematrix, maar ook zij zullen zo een oplossing hebben om op een klimaatneutrale en betaalbare manier energie te kunnen gebruiken. Met (bio)propaan bieden we overigens een belangrijke aanvulling op systemen waarmee klanten op een volledig hernieuwbare manier energie willen opwekken. Wie dus bijvoorbeeld met zonnepanelen en een warmtepomp wil werken, kan bij hoge verbruikspieken de resterende energie opwekken met (bio)propaan. We bieden hiervoor een hybride oplossing aan waarbij een warmtepomp en/of zonnepanelen worden aangevuld met een propaaninstallatie.”

De primaire energiebehoefte moet tegen 2030 met 30% dalen.

Hoe zetten jullie zelf in op het verhogen van jullie duurzaamheid?

“In eerste instantie proberen we onze klanten actief aan te zetten om minder te verbruiken. De primaire energiebehoefte moet tegen 2030 met 30% dalen. In dat kader adviseren we klanten om beter te isoleren, onnodig verbruik te vermijden en rationeel om te gaan met hun energie. Daarnaast willen we met propaan een duurzamer alternatief bieden voor mazout. In verhouding tot mazout zorgt propaan immers voor minder CO2-uitstoot en een betere luchtkwaliteit. In een tweede stap vervangen we de klassieke propaan door biopropaan, die bijvoorbeeld wordt ontgonnen uit oud frietvet. Tegen 2030 willen we biopropaan 25% van al onze levering in België laten uitmaken. Dat zal alvast leiden tot een CO2-reductie van 50%. Tegen 2050 willen we 100% biopropaan leveren aan al onze Belgische klanten. Tot slot trachten we onze CO2-uitstoot verder te reduceren door diverse processen te optimaliseren. Zo werken we voor de veiligheidsinformatie op onze propaanflessen aan een mantel die bestaat uit gerecycleerd materiaal.”

Hoever staan jullie in de overschakeling van propaan naar biopropaan?

“Momenteel is er helaas nog maar weinig biopropaan beschikbaar. Ons moederbedrijf UGI Corporation heeft daarom een ambitieuze nieuwe strategie gelanceerd. In het verleden waren we enkel een verdeler van propaan, maar sinds vorig jaar zijn we ook een producent geworden, zodat we de productie van biopropaan extra kunnen stimuleren. Intussen kochten we in Polen het bedrijf Ekobenz en hebben we een samenwerkingsakkoord gesloten met een Zweeds bedrijf. Ook gingen we een samenwerking aan met een concurrent om binnen de komende vijf jaar minimum vijf productiesites te bouwen waar we samen biopropaan zullen produceren. Hierdoor zullen we in de toekomst zowel ons gas in tanks als in flessen volledig met biopropaan kunnen leveren.”

Zullen mensen met een reeds bestaande propaaninstallatie ook kunnen overschakelen op biopropaan?

“Biopropaan heeft exact dezelfde chemische eigenschappen als klassieke propaan. Enkel de ontginning is verschillend. Terwijl de klassieke propaan wordt ontgonnen uit aardolie en aardgas, wordt biopropaan gerecycleerd uit een afvalproduct. Als je dus vandaag investeert in een propaaninstallatie of er reeds een hebt, zal je die wanneer je dat in de toekomst wil zeker ook kunnen laten werken op biopropaan.”

Next article