Skip to main content
Home » E-commerce » Optimale verpakkingsoplossingen op maat van iedere werknemer
E-commerce

Optimale verpakkingsoplossingen op maat van iedere werknemer

Om een verpakkingsoplossing op maat te creëren, wordt onder meer een analyse gemaakt van de lichaamsbouw van de werknemers en het gewicht en de hoeveelheid van de pakketten.

E-commercebedrijven hebben vandaag nood aan allesomvattende verpakkingsoplossingen op maat van zowel hun activiteiten als hun werknemers. Het doel is om een positieve impact te creëren op drie domeinen: productiviteit, ergonomie én duurzaamheid.

Tekst: Joris Hendrickx

Wat is nodig om tot een optimale verpakkingsoplossing te komen?

Nora Figoureux, sales manager algemene verpakking BeLux bij Storopack: “Wij onderscheiden ons door steeds een totaaloplossing te bieden die veel verder gaat dan het individueel verkopen van dozen, kleefband of opvulmateriaal. We optimaliseren je volledige proces. En dat begint uiteraard bij een grondige analyse. Wat zijn je behoeften? Hoe doe je het nu en waar wil je naartoe?”

Wim Krol, sales manager beschermende verpakking BeNeLux bij Storopack:“Bij elke nieuwe klant doorlopen we een aantal stappen om tot een optimale totaaloplossing te komen. En dat start inderdaad bij een goede kennismaking, een analyse dus. Er moeten nu eenmaal keuzes worden gemaakt, niet enkel over de producten, maar ook over de volledige manier van werken. Ook bestaande klanten zien hun noden en doelen door de jaren heen veranderen. Daarom is het belangrijk om continu in gesprek te blijven om de productiviteit verder te verhogen. Die productiviteitsverhoging is zeker in e-commerce ontzettend belangrijk. Het is dan ook onze grootste groeimarkt.”

We denken na over wat best is voor iedere medewerker in zijn specifieke werkcontext, en verzoenen dat vervolgens met de visie, de doelen en het budget van het bedrijf.

Wat zijn de belangrijkste eisen van jullie klanten?

Krol: “Onze klanten willen niet zozeer dozen, beschermmateriaal of opvulmateriaal aangeleverd krijgen, ze willen vooral de verwerkingssnelheid van die dozen verhogen. Dat kan door zoveel mogelijk te automatiseren. Zowel het opvullen van de dozen als het selecteren van het juiste (niet te grote) doosformaat voor ieder product kan nu gebeuren zonder tussenkomst van mensen. Door de grootte van de dozen zoveel mogelijk te beperken, wordt er minder opvulmateriaal gebruikt en dragen we meteen ook bij aan een betere duurzaamheid. Maar ook op dat vlak gaan we verder. We ontwikkelen immers ook materialen die het imago van duurzaamheid uitstralen. Zo maken we folies uit 100% gerecycleerde grondstoffen en uit zetmeel, en maken we zelfs papier uit gras.”

Figoureux: “Bij complexere en grotere projecten sturen we een meerkoppig team naar onze klanten om er samen en in overleg met hen een totaalconcept op maat uit te werken. Bij kleinere klanten of bedrijven die pas opstarten kunnen we daarentegen ook klein starten en naargelang de noden en doelen helpen om stap per stap verder te bouwen op de reeds gedane investeringen. Bij elke klant kijken we vooruit zodat elke investering op lange termijn een maximaal rendement oplevert en blijft passen in de verdere groei.”

Hoe dragen jullie bij aan een betere ergonomie?

Rony Deneef, logistiek specialist bij Storopack: “We bekijken in eerste instantie hoe we kunnen zorgen voor een zo vlot mogelijke doorstroming van de pakketten. Vervolgens kijken we hoe dat op een zo ergonomisch mogelijke manier kan. En dat gaat niet enkel over het juist kunnen instellen van een tafelhoogte. We zorgen er ook voor dat het benodigde materiaal kort genoeg bij de verpakker staat zodat die zo weinig mogelijk moet reiken en zich verplaatsen. Ook het voorzien van voldoende verlichting valt hieronder. We bieden zelfs antivermoeidheidsmatten aan die ervoor zorgen dat verpakkers minder snel vermoeid raken doordat ze niet rechtstreeks met de vloer in contact staan en continu in beweging zijn.”

Figoureux: “Wat betreft de nabijheid van materialen hebben we oplossingen waarbij het opvulmateriaal op schouderhoogte voor de verpakker beschikbaar is, waardoor deze niet meer opzij of te hoog moet reiken. We kunnen onze tafels en rollenbanen ook aanpassen in functie van de hoogte van de dozen, zodat de verpakker niet onnodig hoeft te reiken.”

We werken echt op maat van iedere klant. Het vinden van de juiste balans is essentieel.

Hoe garanderen jullie de beste totaaloplossing voor iedere klant?

Krol: “Al onze analyses en voorstellen worden gedeeld met een volledige afdeling die meteen ook de haalbaarheid aftoetst. Pas wanneer dat in orde is, werken we het van A tot Z uit. Zo zorgen we ervoor dat alles wat we beloven ook echt kan worden gerealiseerd.”

Figoureux: “We werken dus echt op maat van iedere klant. Uiteraard kan je starten met standaardoplossingen, maar ook dan houden we in het achterhoofd hoe je indien gewenst van daaruit verder kan bouwen. We kijken voor ieder bedrijf wie er achter de inpaktafel staat en welke lichaamsbouw die personen hebben. Maar ook het gewicht en de hoeveelheid van de pakketten nemen we mee in onze analyse. We denken dus na over wat best is voor iedere medewerker in zijn specifieke werkcontext, en verzoenen dat vervolgens met de visie, de doelen en het budget van het bedrijf. Het vinden van de juiste balans is essentieel.”

Next article