Skip to main content
Home » E-commerce » E-commerce als katalysator voor een duurzamere economie
E-commerce

E-commerce als katalysator voor een duurzamere economie

Paul Magnette denkt dat hij de economie duurzamer kan maken door e-commerce te verbieden. E-commerce kan echter de katalysator zijn voor een duurzamere economie. Disruptie biedt ons altijd de kans om vraagstukken vanuit andere, nieuwe invalshoeken te bekijken.

Technologie is een factor waar je niet om heen kan. Technologie – of je er nu voor of tegen bent – staat voor vooruitgang, maar ook voor verandering. Verandering gebeurt niet over één nacht ijs. Vaak is het een proces van vallen en opstaan. Met e-commerce zijn er veel nieuwe uitdagingen (voor sommigen problemen): arbeidsrecht dat niet actueel is, duurzaamheidsaspecten van de last mile en verpakkingen, omnichannel werkbaar maken, platformeconomie of niet, de nieuwe rol van stads/dorpskernen, de globale werking van het internet, de Europese markt waarin wij als Belgische spelers in opereren, de noodzaak aan een concurrentiële regelgeving gelet op de buurt,…

En-en-verhaal

Nacht en-avondwerk zijn al lang niet meer het monopolie van ziekenhuizen of politiediensten: radio/tv, horeca/clubs, eventindustrie, veiligheidssector maar ook van chemische bedrijven waar het productieproces niet onderbroken kan worden. In retail is het niet een of-ofverhaal tussen online en offline maar een én-én-verhaal: 75% van alle retail aankopen wereldwijd start online door opzoekingen op het internet. Duizenden Belgische kleine lokale zelfstandigen verdienen hun brood via e-commerceplatformen en dit brengt brood op de plank. De leegstand van steden en dorpskernen is een complex verhaal en vindt zeker ook zijn oorsprong in een overaanbod ten gevolge van baanwinkels en de delokalisatie naar winkelcentra buiten de stad/dorpscentra heen.

EU e-commerceregelgeving

Het internet werkt globaal en kent geen geografische grenzen: de top 10 grootste bedrijven zijn bijna allemaal technologische bedrijven/platformen. De Europese markt is één gemaakt en er is heel wat EU e-commerceregelgeving van toepassing in de hele Unie. De Belgische economie verliest e-commerce jobs/tewerkstelling aan de omringende buurlanden wegens een gebrek aan competitieve regelgeving.

Natuurlijk moet e-commerce duurzaam én ethisch zijn en mogen misbruiken niet getolereerd worden.

Laat ons het debat aangaan met de ondernemers én met de consument om samen aan een sociaal, ethisch en duurzaam verantwoord businessmodel te bouwen, in het belang van iedereen. Voor meer professionalisering van onze bedrijven, voor meer kennis over digitale handel.

Next article