Skip to main content
Home » Digital Transformation » “Big data is dé grondstof voor innovatieve AI-toepassingen”
Digital Transformation

“Big data is dé grondstof voor innovatieve AI-toepassingen”

Herman Derache, Managing Director van Sirris en Head Innovatie bij Agoria - © privé

De term big data wordt pas relevant in combinatie met de toepassingen die erdoor benut kunnen worden. Meer dan de omvang, zijn de juistheid en bruikbaarheid van belang. Herman Derache, Managing Director Sirris en Head Innovatie Agoria, legt uit.

Ongeveer 90% van de inspanningen rond big data-projecten gaan over het vergaren van juiste, bruikbare data. Derache: “De hoeveelheid beschikbare data is enorm en groeit nog iedere dag, denk bijvoorbeeld aan hoeveel content er dagelijks aan sociale media wordt toegevoegd.”

“Deze enorme en permanent uitdijende massa aan informatie bevat zowel juiste, bruikbare en relevante data, als misleidende of onbelangrijke gegevens. De belangrijkste eerste stap in het creëren van bruikbare tools is dus het finetunen van de beschikbare informatie, zodat algoritmes en AI deze kunnen verwerken tot bruikbare, doeltreffende toepassingen.”

Steeds betere producten

“Zowel voor dagdagelijkse als voor sector- en bedrijfsspecifieke implementatie, worden er zo steeds betere producten ontwikkeld. Voor dagdagelijkse toepassingen kan dat bijvoorbeeld gaan over spraaktechnologie, sociale media, apps, enz. Voor professionele doeleinden in industrie en bij kenniscentra gaat dat over het oplijsten en structureren van gegevens, historieken, tendensen, enz.”

De Digital Journey Tracker is een tool waarmee we een duidelijke structuur aanbieden waarin bedrijven de verschillende potentiële thema’s rond digitalisering kunnen exploreren en afwegen.

“Vaak wil men aan de hand van deze gegevens accurate voorspellingen doen rond de kwaliteit of doeltreffendheid van een dienst of product en mogelijke obstakels inschatten. Dat is cruciale informatie bij het uitstippelen van een bedrijfsstrategie, businessmodel of beleid. Deze mogelijkheid om accurate voorspellingen te doen heeft een zeer gunstige invloed op de leefbaarheid van iedere moderne onderneming.”

Nood aan gekwalificeerd personeel

“Naast de juistheid van de data is er nog een andere uitdaging bij het ontwikkelen van efficiënte, relevante AI-toepassingen. De daadwerkelijke ontwikkeling behelst dan wel een relatief kleiner deel van het verhaal, het creëert echter wel de toegevoegde waarde.”

“Een groeiend aantal bedrijven ontwikkelt en gebruikt ook zulke AI-tools. Voor een optimale inzetbaarheid in sectorspecifieke toepassingen zijn dus voldoende datascientists nodig, maar ook domeinspecialisten.”

“Specifieke stroomlijning vereist (sector)specifieke expertise. AI-specialisten kunnen onmogelijk voldoende thuis zijn in het exponentieel groeiend aantal betrokken vakgebieden. Hier kampt zowat iedere sector met een tekort aan gekwalificeerd personeel.”

Inzetten van goede professionals

“Ook de overmacht van internationale concerns zoals Google en Facebook, die het talent wegplukken met voorwaarden die op lokaal niveau simpelweg niet haalbaar zijn, weegt hier zwaar door.”

Zowat iedere sector kampt met een tekort aan gekwalificeerd personeel. AI-specialisten kunnen onmogelijk voldoende thuis zijn in het exponentieel groeiend aantal betrokken vakgebieden.

“Om de huidige algoritmes te benutten en te optimaliseren, zijn het echter niet alleen de allerhoogste profielen zoals universitairen, programmeurs en ingenieurs die we nodig hebben. De meerwaarde van deze toepassingen situeert zich op zowat alle niveaus waar ze worden ingezet.”

“Een oplossing ligt dus in het inzetten van goede professionals die hun eigen vakgebied door en door kennen en kunnen communiceren met AI-experten. Hier ligt meteen ook nog een groot groeipotentieel”, aldus Derache.

Digital Journey Tracker

Sirris en Agoria onderhouden al ruim zeventig jaar nauwe en constructieve banden. Deze hechte samenwerking tussen beide organisaties heeft een positieve impact op de volledige actieradius waarbinnen ze actief zijn. Op die manier willen ze de digitalisering van bedrijven ondersteunen.

“Voor het uittekenen van een gerichte digitaliseringsstrategie bundelen Agoria en Sirris de krachten, respectievelijk als kenniscentrum en als collectief koepelorgaan van de technologische industrie.”

Om consequent te kunnen blijven innoveren, zetten Agoria en Sirris ook fel in op opleiding.

“Zo ontwikkelden we de Digital Journey Tracker. Dat is een tool waarmee we een duidelijke structuur aanbieden waarin bedrijven de verschillende potentiële thema’s rond digitalisering kunnen exploreren en afwegen.”

“Bij het ontwerp van deze tool werd voornamelijk uitgegaan van de concrete bezorgdheden en input van onze leden, die zich in een brede waaier aan bedrijfstakken bevinden. We begeleiden bedrijven dan bij de implementatie van zo’n uitgekiende strategie. In groep of individueel voorzien we in coaching en brengen we hen in contact met commerciële partners of kenniscentra.”

Lerende netwerken

“We zetten daarnaast ook ‘lerende netwerken’ op: kennisdeling en uitwisseling van ervaringen zijn een belangrijke motor voor innovatie en vooruitgang.”

“Zeker voor bedrijven die geen directe concurrenten zijn van elkaar, leveren deze kruisbestuivingen vaak een schat aan verrijkende inzichten op. Er zijn namelijk enorm veel gemeenschappelijke doelen te benoemen en het nastreven van deze doelen maakt alle betrokkenen sterker.”

“Tot slot zetten Agoria en Sirris ook fel in op opleiding. Om consequent te kunnen blijven innoveren, moeten we volop inzetten op een doelgerichte scholing van het grote potentieel aan professionals.”

“Enerzijds willen we bestaande opleidingen zo beïnvloeden dat ze optimaal beantwoorden aan de noden van de industrie, anderzijds organiseren we zelf opleidingen, academies en masterclasses.”

Next article