Skip to main content
Home » Digital Transformation » “Bedrijven hebben nood aan mensen met praktijkervaring in big data en AI”
Digital Transformation

“Bedrijven hebben nood aan mensen met praktijkervaring in big data en AI”

Philippe Van Impe, CEO van DigitYser.

De wedloop rond big data en AI zet zich wereldwijd verder. Philippe Van Impe, CEO van DigitYser en drijvende kracht achter de AI en datascience community van België, geeft in dat kader zijn visie op het belang van menselijk kapitaal.

In feite zijn termen zoals big data en data lakes intussen al verouderd. Vandaag spreken we eerder over streaming data. Dat zijn open en vrij toegankelijke data die continu worden geactualiseerd, verrijkt en samengevoegd, en die on the spot kunnen worden geanalyseerd en zelfs meteen worden omgezet in geautomatiseerde acties.

Minister Maggie De Block stelt in dat kader via ‘Data For Better Health’ alvast bepaalde data van het RIZIV ter beschikking om onze gezondheidszorg beter en efficiënter te kunnen maken. Via workshops en hackathons zullen bedrijven voorstellen kunnen doen over hoe deze data tot betere oplossingen kunnen leiden.

Ondersteuning voor vernieuwende ideeën

Ook al hebben pas afgestudeerden vaak heel goede ideeën, er zal doorgaans niet naar worden geluisterd en ze zullen daar dus geen inkomen uit kunnen halen.

Termen zoals big data en data lakes zijn intussen al verouderd. Vandaag spreken we eerder over data streaming.

Daarom pleiten we voor een extra studiejaar (een soort stagejaar) waarin studenten alvast een basisvergoeding krijgen, terwijl ze hun ideeën in start-upmodus en met de juiste coaching verder kunnen uitwerken, daar een financieringsdossier rond opstellen en hun eerste klanten vinden.

Snelle implementatie vraagt om ervaring

China staat verder in AI dan de Verenigde Staten, hoewel de grootste doorbraken vooral bij die laatste gebeuren. Het verschil zit hem echter in het implementatievermogen van China. Zij hebben een leger klaarstaan om alle nieuwe technologieën meteen te implementeren of ermee te gaan experimenteren in de bedrijfswereld.

De Europese Commissie werkt alvast aan een gigantische open database. Daarnaast wil men supercomputers installeren die al die data moeten verwerken. Men zou echter beter investeren in meet-ups, hackatons, neutrale informatiepunten en opleidingen om studenten en bedrijven te leren werken met AI en big data. Dat is bovendien veel makkelijker implementeerbaar.

Eigen ervaren werkkrachten zijn cruciaal

Bedrijven hebben een grote nood aan werkkrachten met praktijkervaring in big data en AI. Vaak gaan die echter aan het werk bij internationale bedrijven, die al deze competenties gebruiken om een cloudaanbod te implementeren bij onze ondernemingen. De mogelijkheden van de aangeboden oplossingen worden dan helaas bepaald door die internationale spelers.

Dat scenario kunnen we vermijden door genoeg mensen de kans geven om academische en praktische ervaring op te doen die ze op de Belgische markt kunnen valoriseren. Zo zullen projecten van eigen bodem rond AI en big data mogelijk blijven. De technologie en de data zijn er alvast, het enige wat nog ontbreekt, zijn de mensen.

Next article