Home » De Kracht van Vlaanderen » “Project ONE zal baanbrekend zijn op het vlak van ingezette technologieën, milieu-impact en efficiëntie”
Sponsored

De Antwerpse haven krijgt met Project ONE binnenkort de meest energie-efficiënte ethaankraker in heel Europa. Met deze investering speelt INEOS een voortrekkersrol in de steeds duurzamer wordende chemiesector.

Gesprek met Nathalie Meert, Communications & External Relations Manager INEOS Project ONE.

Hoe belangrijk is dit project voor onze economie?

“De chemiesector is met een omzet van 66 miljard euro dé economische motor van België en goed voor één derde van de Belgische export. De Antwerpse haven heeft na Houston vandaag de belangrijkste petrochemische cluster ter wereld. Deze positie komt echter onder druk te staan door de exponentiële groei aan investeringen in China en de rest van Azië, het Midden-Oosten en de VS. Die heeft er voor gezorgd dat de Europese chemie de laatste decennia een terugval heeft gekend. De beslissing van INEOS om met Project ONE hier te investeren is dan ook een trendbreuk én opsteker voor de haven van Antwerpen.”

“Met een investering van meer dan drie miljard euro is Project ONE zelfs meteen de belangrijkste investering in de Europese petrochemie van de laatste twintig jaar. Deze productiesite ontwikkelen in Antwerpen, volgens de strenge milieunormen van hier, vergroot de concurrentiekracht van Europa en zal op haar beurt nieuwe investeringen aantrekken. Tijdens de realisatiewerken zullen er voor Project ONE drieduizend tijdelijke werkkrachten ingezet worden. Eenmaal operationeel creëert Project ONE 450 permanente jobs in de haven en een vijfvoud aan indirecte jobs.”

Met Project ONE zal INEOS vanuit Lillo de plant in Zwijndrecht via de bestaande pijpleiding kunnen bevoorraden met zelf geproduceerd ethyleen.

Wat houdt Project ONE precies in?

“Concreet gaat het over een ethaankraker en een propaandehydrogenatie (PDH)-unit voor de productie van ethyleen en propyleen. Dat zijn essentiële bouwstoffen voor duurzame kunststoffen met toepassingen in windturbines (smeermiddelen), zonnepanelen, medicatie (baxters), bouwmaterialen (water- en gasleidingen die minstens vijftig jaar meegaan), textiel, lichte onderdelen van wagens,… INEOS is de grootste aankoper en producent van ethyleen en propyleen in Europa.”

“We ervaren echter krapte in de markt voor beide grondstoffen terwijl de vraag ernaar stijgt. Met deze investering willen we onze bevoorrading veiligstellen door zelf ethyleen en propyleen te gaan produceren. Hierdoor maken we ons minder afhankelijk van andere geopolitieke regio’s én kunnen we ze zelf aan een lagere ecologische voetafdruk produceren in Europa in plaats van ze te importeren.”

Zal deze investering aansluiting kunnen vinden op de klimaatdoelstellingen en de ambities van de haven van Antwerpen in dat verband?

“Project ONE zal baanbrekend zijn op het vlak van ingezette technologieën, milieu-impact en efficiëntie. Soortgelijke installaties in Europa zijn immers minstens twintig jaar oud. Wij gaan de meest energie-efficiënte ethaankraker van Europa bouwen en zullen de norm voor de sector verleggen. Zo zullen we de waterstof die geproduceerd wordt in de ethyleen-en propyleenunits gebruiken als brandstof ter vervanging van gas. De totale CO2-emissies zullen hierdoor fundamenteel lager liggen dan van gelijkaardige installaties elders in Europa. We geloven dat deze investering op termijn marktcorrigerend zal werken en oude capaciteit uit de markt zal duwen, waardoor de sector zich als geheel zal vernieuwen.”

De chemiesector is met een omzet van 66 miljard euro dé economische motor van België en goed voor één derde van de Belgische export.

“We gaan toekomstgericht bouwen. Project ONE zal ‘carbon capture ready’ zijn, voor wanneer een doorbraak wordt gerealiseerd in deze technologie. Het design voorziet immers in ruimte voor de bouw van een koolstofafvanginstallatie. INEOS is ook een partner in het [email protected] project, dat de mogelijkheden bestudeert voor carbon capturing in de haven van Antwerpen.”

Waar staan jullie in de voorbereidingen?

“We zijn momenteel in de fase van de aanvraag van de vergunningen van de bouw. Vorige maand keurde de Provincie Antwerpen de vergunning goed voor de voorbereidende werken. De bouw van dergelijke plants neemt doorgaans vier à vijf jaar in beslag. Wij verwachten dat de PDH unit operationeel zal zijn in 2024 en de ethaaninstallatie één jaar later.”

“Er zijn vandaag al een honderdtal nieuwe medewerkers aan de slag voor Project ONE, hoofdzakelijk ingenieurs met ervaring. Voorlopig loopt dit vlot, velen beschouwen het als een ‘once-in-a-lifetime experience’ om hieraan mee te werken. Volgend jaar willen we dit met nog eens zestig zien aangroeien. Momenteel zijn we ook volop technische bachelors aan het aanwerven om als operator of in onze onderhoudsafdeling in te zetten, eerst in onze bestaande vestigingen om al ervaring op te doen, met de bedoeling ze later te kunnen inzetten in de nieuwe fabrieken.”

Waarom koos INEOS ervoor om dit project in Antwerpen te realiseren?

“INEOS heeft Antwerpse genen in het bloed, want we zijn in 1998 geboren uit de vroegere installaties van BP in Zwijndrecht. In twintig jaar tijd hebben we onze positie in regio Antwerpen verder uitgebouwd met productievestigingen in: Zandvliet, Lillo, Zwijndrecht, Geel en Doel. Daarnaast zijn we ook goed geïntegreerd geraakt in de havengemeenschap. Antwerpen heeft bovendien een unieke troef ten opzichte van concurrerende havens en dat is haar pan-Europese connectiviteit dankzij een sterk uitgebouwd pijpleidingennetwerk.”


Over INEOS

 • Wereldwijd: 22 000 medewerkers, 183 productievestigingen in 26 landen
 • In België: 2500 medewerkers; 9 productievestigingen, waarvan 6 in Antwerpen; R&D centrum in Neder-Over-Heembeek en Jemeppe
 • Project ONE:
  • Grootste investering in Europese chemie sinds 20 jaar
  • 450 permanente jobs, 3000 tijdens de realisatiefase
  • Productie van ethyleen en propyleen, basisbouwstenen voor duurzame kunststoffen voor toepassingen in o.m. de automobiel-, bouw-, hernieuwbare energie en de medische sector
  • Momenteel op zoek naar ingenieurs met ervaring en technische bachelors. Bij interesse: [email protected]
Next article