Home » De Kracht van Vlaanderen » Praktijkvoorbeelden bieden inspiratie rond MVO
Sponsored

Veel organisaties zijn op zoek naar praktijkvoorbeelden van maatschappelijk verantwoord ondernemen. In dat kader biedt MVO Vlaanderen meerdere mogelijkheden om inspiratie op te doen. Meer uitleg door Bie De Keulenaer, projectmedewerker Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij MVO Vlaanderen.

Tekst: Joris Hendrickx

“Met Koploper laten we je proeven van wat mvovlaanderen.be online te bieden heeft. Koploper is een magazine over MVO dat beschikbaar is voor iedereen die geïnteresseerd is in deze thematiek. Meestal wordt er vertrokken vanuit een praktijkvoorbeeld dat gelinkt is aan een bepaald instrument of theoretisch kader”, opent De Keulenaer.

“Uit een grootschalig onderzoek bleek echter dat veel ondernemers ook nog echt nood hebben aan meer info over de basisprincipes van MVO: wat is het, hoe kan ik het integreren in heel mijn bedrijfsvoering, hoe duurzaam aankopen,… Hieruit ontstond Koploper Live, een breed én gratis aanbod aan MVO-opleidingen en -masterclasses voor sectorverenigingen, netwerken en middenveldorganisaties. Deze kunnen op maat worden gebracht en zijn steeds gelinkt aan een bepaalde case, sector of thema.”

MVO-scan

“De MVO-scan is een laagdrempelig zelfevaluatie-instrument. De scan bevat zeven domeinen die elk verder verdeeld zijn in sub-thema’s. Deze domeinen volgen de structuur van de ISO 26000 richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid.”

Via de KMO-portefeuille kunnen organisaties advies inwinnen over MVO en daar subsidies voor krijgen.

“De MVO-scan houdt organisaties via een 300-tal stellingen een spiegel voor en geeft zicht op welke thema’s of onderwerpen zij sterk of minder sterk staan op één bepaald moment in de tijd. Zo zien ze meteen ook waar ze nog kunnen verbeteren of van welke domeinen en activiteiten ze nog niet beseften dat ze ook onder de noemer van MVO vallen”, aldus De Keulenaer.

Sustatool

“De Sustatool is een toegankelijke, praktische en no-nonsense management tool die gebaseerd is op een systeem van continue verbetering. Je kijkt naar wat er reeds gebeurt binnen je organisatie en wat anderen doen. Vervolgens zet je in op wat je beter wil doen door acties te kiezen per thema of Sustainable Development Goal (SDG). Je koppelt de gekozen acties aan jouw doelstellingen, jouw projectplanning en projectuitvoering.”

“Ten slotte voer je een controle uit om te zien of jouw doelstellingen werden bereikt. De methodiek achter de online Sustatool werd ontwikkeld door professor Hans Verboven (UAntwerpen) met de steun van de Vlaamse overheid en is gebaseerd op academisch onderzoek, managementliteratuur en goede praktijkvoorbeelden.”

KMO-portefeuille

“Via de KMO-portefeuille kunnen organisaties advies inwinnen over MVO en daar subsidies voor krijgen. Op de website van MVO Vlaanderen vind je alvast een handig overzicht van de MVO-adviseurs die erkend zijn door de KMO-portefeuille”, besluit De Keulenaer.

Next article