Home » De Kracht van Vlaanderen » Jan Boone over ondernemerschap in Vlaanderen
Ondernemen

Jan Boone over ondernemerschap in Vlaanderen

Jan Boone, CEO van Lotus Bakeries.

“Internationaal denken zit ingebakken in onze cultuur”

Een welvarend Vlaanderen is een ondernemend Vlaanderen. Daarom is het belangrijk dat onze ondernemers alle kansen krijgen én grijpen om te groeien. Gesprek met Jan Boone, CEO van Lotus Bakeries.

Tekst: Joris Hendrickx

Hoe is het gesteld met het ondernemerschap in Vlaanderen?

“Steeds meer burgers beseffen hoe belangrijk het is om sterke ondernemingen te hebben in Vlaanderen. Ook bij Lotus Bakeries merken we dat de Vlaming ons internationale succes gunt en er vaak zelfs fier op is. Een uitdaging is daarentegen het vinden, rekruteren en houden van goede werkkrachten. Vooral aan technische profielen is er in Vlaanderen een groot tekort. Deze war for talent maakt het onze bedrijven allesbehalve eenvoudig.”

“Het is belangrijk dat voldoende grote ondernemingen die hier actief zijn ook effectief in Vlaamse handen zijn en waarbij het beslissingscentrum zich dus in Vlaanderen bevindt. Binnen de sector van Food & Drinks heeft Vlaanderen geen belangrijke internationale merken meer met uitzondering van Duvel en Lotus. De verankering van onze ondernemingen moet dus een belangrijk aandachtspunt zijn en blijven voor onze overheid.”

Welke aspecten zijn vandaag belangrijk om een succesvol ondernemer te zijn?

“Het wordt steeds belangrijker om een inspirerende visie en strategie te hebben. Werknemers en potentiële werknemers moeten geloven in het bedrijf en haar waarden, strategie en cultuur. Om een succesvol ondernemer te zijn moet je deze dus ook uitdragen en er je mensen in meenemen.”

Vlaanderen is niet zo heel groot, waardoor wij het haast in ons DNA hebben om over de grenzen heen te kijken. Onze eigen afzetmarkt is voor veel bedrijven en ondernemers nu eenmaal niet voldoende.

“Ondernemen gaat al lang niet meer over pure groei of rentabiliteit. Ook de maatschappelijke meerwaarde van je bedrijf is een doorslaggevende factor geworden om mensen te enthousiasmeren. Bij Lotus ondersteunen we in dat kader alvast heel wat onderwijsprojecten in de derde wereld.”

Welke lessen heeft u de voorbije jaren getrokken als CEO?

“Ondanks wat soms wordt beweerd, zijn jonge mensen meestal zeer open, flexibel en geëngageerd. We mogen hen dus niet onderschatten. Wanneer wij ervoor kunnen zorgen dat ze zich goed voelen bij ons, dan zijn zij vaak sterke ambassadeurs en zorgen ze voor een frisse wind binnen ons bedrijf. Maar de jongere generaties zijn ook snel toe aan nieuwe uitdagingen. We moeten hen daarom snel en voldoende kansen geven om stappen te zetten binnen ons bedrijf.”

Hoe speelt men best in op de digitalisering?

“In onze sector van de consumentenmerken wordt er in Vlaanderen momenteel nog niet zoveel online verkocht, maar het groeit wel. In navolging van andere landen zal het aandeel van de e-commerce ten opzichte van de klassieke retail sterk toenemen. Deze evolutie zal ongetwijfeld een impact hebben op Lotus Bakeries, maar ook op veel andere ondernemingen uit onze sector.”

“Online advertising heeft nieuwe mogelijkheden gecreëerd om op een efficiënte manier veel mensen te bereiken. Vooral jonge mensen zijn vaker online dan dat ze bijvoorbeeld naar de televisie kijken. Naast de massamedia investeren we daar dus ook fors in. Het komt er dan wel op aan om de formats af te stemmen op het surfgedrag van onze doelgroepen. Daarnaast is het voor een internationaal bedrijf als het onze cruciaal om geïntegreerd en met één ERP-pakket te werken. Dat vereenvoudigt de opvolging en controle, en zorgt ervoor dat iedereen binnen ons bedrijf dezelfde digitale taal spreekt.”

Hoe doet Vlaanderen het internationaal?

“Vlaanderen is niet zo heel groot, waardoor wij het haast in ons DNA hebben om over de grenzen heen te kijken. Onze eigen afzetmarkt is voor veel bedrijven en ondernemers nu eenmaal niet voldoende. Het internationaal denken zit hier ingebakken in de ondernemerscultuur. Toch is Vlaanderen nog geen sterk merk in het buitenland. Daar kent men vooral België en Brussel, die vaak geassocieerd worden met voeding zoals bier, chocolade, wafels en hopelijk ook steeds meer speculoos.”

“We moeten dus werken aan onze internationale bekendheid en imago. Maar het wil ook zeggen dat onze ondernemers al van bij de start moeten nadenken over het internationale potentieel van hun producten en diensten. Als ambitieuze ondernemer moet je onmiddellijk wereldwijd denken. Je denkt heel groot, of je blijft heel klein.”

Voor welke uitdagingen staat ondernemend Vlaanderen?

“Onze arbeidskost is relatief hoog ten opzichte van andere landen in Europa en daarbuiten. Om te kunnen overleven zijn onze productiebedrijven haast verplicht om naar een hoge automatisatiegraad te evolueren. Ook wij hebben dat gedaan in onze vier fabrieken in België. Dat brengt vervolgens echter ook hogere investeringen met zich mee.”

“In dat kader is het belangrijk dat de overheid de nodige stimulansen voorziet. In Vlaanderen ligt de focus ten slotte nog te veel op de mislukkingen van ondernemers, in plaats van hun successen. Dat zou net zoals bv. in de Verenigde Staten omgekeerd moeten zijn. Niet alles lukt van de eerste keer en ondernemen is nu eenmaal risico’s nemen. Voor ons onderwijs is er dan ook een belangrijke rol weggelegd om het ondernemerschap en het ‘durven proberen’ te stimuleren.”

Next article