Skip to main content
Home » De Kracht van Vlaanderen » “Innovaties moeten goed aansluiten en gebruiker centraal stellen”
De Kracht van Vlaanderen

“Innovaties moeten goed aansluiten en gebruiker centraal stellen”

In samenwerking met
In samenwerking met

Bij het introduceren van innovaties in je bedrijf is het cruciaal om deze goed op je gehele business en op elkaar te laten aansluiten. “Om de adoptie te laten slagen, dienen de gebruikers bovendien centraal te worden gesteld”, zeggen Jurgen Strijkers en Filip Millet van Computacenter.

Tekst: Joris Hendrickx

Binnen welke domeinen kunnen jullie bedrijven helpen om innovaties te ontplooien?
Jurgen Strijkers
Managing director

Strijkers: “Computacenter richt zich op drie domeinen: de werkplek, het netwerk en het datacenter. Binnen ieder van die domeinen kunnen we sourcen, transformeren en managen. We proberen daarbij steeds om vanuit de werkplek te starten.”

“Verder is het belangrijk dat we enerzijds de klant goed begrijpen, maar anderzijds ook weten hoe de gebruiker werkt. Op basis daarvan stellen we innovaties voor die door het bedrijf heen kunnen worden ontplooid. We houden er rekening mee dat er binnen een bedrijf doorgaans meerdere profielen zijn tewerkgesteld. Door dat in kaart te brengen, kunnen we de juiste innovatieve technologie identificeren en voorstellen voor de werkplek, het netwerk en het datacenter, zodat het bedrijf daar in zijn geheel de vruchten van kan plukken.”

Wat maakt jullie uniek?
Filip Millet
Sales director

Millet: “We hebben als vendoronafhankelijke speler grote partnerships met meerdere toonaangevende technologiebedrijven zoals HP, Cisco en Dell. Hierdoor hebben we een goed zicht op hun portfolio’s en kunnen we hun innovaties inzetten bij klanten waar ze optimaal zullen renderen. Vervolgens bouwen we hier ook de nodige services rond om maximale waarde te kunnen bieden. Dankzij die aanpak zijn we de laatste vijf jaar gestaag gegroeid. De onafhankelijke Whitelanestudie stelde ons dit jaar op een gedeelde eerste plaats met twee andere spelers op het gebied van algemene tevredenheid in de Belgische markt. Op het gebied van end-user computing staan we zelfs al verschillende jaren op de eerste plaats.”

Hoe zorgen jullie ervoor dat bedrijven ook in de toekomst nog ruimte hebben om verder te innoveren?

Strijkers: “We hebben er begrip voor dat budgetten niet eindeloos zijn. In dat kader proberen we de klantenrealiteit goed te begrijpen en stellen we diverse interessante formules voor op het vlak van leasing en pay-as-you-use. Hiermee willen we ervoor zorgen dat onze klanten nog voldoende budget en flexibiliteit overhouden om de technologische acceleratie te kunnen blijven volgen. Een teveel aan budget ineens investeren in één technologie kan je immers verhinderen om nog te investeren in een andere belangrijke technologie. We proberen daarom voor onze klanten goed na te denken over hoe we verschillende innovaties kunnen aanwenden om zo voor de hele organisatie een platform te bouwen waar er ruimte is om ook in de toekomst nog continu nieuwe innovaties toe te voegen.”

Door de coronapandemie zijn klanten zich nog meer bewust geworden van het belang van snelheid en aanpassingsvermogen.

Wat zijn momenteel de meest voorkomende uitdagingen voor bedrijven?

Millet: “Door de coronapandemie zijn klanten zich nog meer bewust geworden van het belang van snelheid en aanpassingsvermogen. COVID-19 heeft immers veel onzekerheid met zich meegebracht. Als partner willen we hen daarom helpen om repetitieve processen op te zetten die zich snel kunnen aanpassen aan een nieuwe situatie. We kijken daarbij naar de bestaande technologieën en hoe we daar het meeste kunnen uithalen.”

“Bovendien staan we hen bij in het lanceren van innovatie en nieuwe processen. In dat kader moeten we klanten soms helpen om alles eens vanop een afstand te bekijken. Dankzij onze schaal en de breedte van ons portfolio kunnen we hen bijstaan in het schetsen van een toekomstbeeld en het opstellen van de roadmap om daar te raken. Zo is het niet mogelijk om iets in een silo te bouwen zonder daarbij rekening te houden met de impact op het netwerk.”

“Daarnaast heeft de plotse toename van het thuiswerken een impact op de beveiliging. Verder is er ook meer dan ooit de disruptie door unicornbedrijven die de omgeving van ondernemingen heel snel kunnen omgooien. Op het vlak van operationele technologie geven we klanten de mogelijkheid om op basis van data-analyses heel snel beslissingen te nemen.”

Té veel budget ineens investeren in één technologie kan je verhinderen om nog te investeren in een andere belangrijke technologie.

Wat kunnen jullie nog meer betekenen voor bedrijven?

Strijkers: “Voor mij is de kers op de taart steeds als we een bedrijf succesvol hebben geholpen om hun werkplek, netwerk en datacenter op punt te krijgen, om nadien de vraag te krijgen om hen ook te wapenen tegen disruptieve spelers die in de toekomst hun businessmodel mogelijk overbodig zouden kunnen maken.”

“We hebben zo al heel wat interessante projecten op businessniveau achter de rug. Er bestaan immers heel wat kleine nichespelers die waardevolle innovaties aanbieden, maar waarbij bedrijven het moeilijk hebben om deze in hun ecosysteem te integreren. We proberen wat dat betreft vooral het verschil te maken door alles goed te interpreteren, te standaardiseren en daarbij ook oog te hebben voor de adoptie.”

“Er zijn veel mogelijkheden, maar het komt er wel op aan om al die innovaties op de juiste manier op elkaar te laten aansluiten en zo voor zowel de klanten als de werknemers het onderste uit de kan te halen.”

Next article