Home » De Kracht van Vlaanderen » Antwerpse haven brengt wereldwijde chemie samen
De Kracht van Vlaanderen

Antwerpse haven brengt wereldwijde chemie samen

In samenwerking met
De chemische cluster in de haven van Antwerpen is de grootste van Europa en de meest veelzijdige ter wereld.
In samenwerking met
De chemische cluster in de haven van Antwerpen is de grootste van Europa en de meest veelzijdige ter wereld.

De Antwerpse haven is met de grootste geïntegreerde chemiecluster van Europa dé plaats om partnerships aan te gaan door de keten en zelfs over sectoren heen. An Damen, marketing advisor bij Port of Antwerp, zet een aantal troeven in de kijker.

Tekst: Joris Hendrickx

An Damen

“De chemische cluster in de haven van Antwerpen is de grootste van Europa en de meest veelzijdige ter wereld. Werkelijk alle facetten in de waardeketen van de chemie (productie, opslag, transport, logistieke dienstverleners,…) vind je hier terug op één plek, wat voor bedrijven uiteraard een gigantisch voordeel is. We tellen ook heel wat onafhankelijke aanbieders van tankopslag, wat unieke mogelijkheden biedt aan bedrijven die met vloeibare producten werken. Verder is Antwerpen een bekende polymerenhub. Polymeren dienen als grondstof voor tal van producten. We kunnen ze hier verwerken, maar ook opslaan, opzakken en nadien transporteren naar bijvoorbeeld de Duitse chemiehubs. Zelfs optisch sorteren op basis van kleur is mogelijk. Alle expertise zit hier samen, wat een enorme meerwaarde biedt. Daarnaast beschikken we ook over een efficiënt logistiek platform, een hoge productiviteit en meertalige werknemers.”

Campagne zet potentieel van partnerships centraal

“Om al deze troeven nog eens extra in de verf te zetten, hebben we onlangs de campagne ‘Feel the Chemistry’ gelanceerd. Vooral het potentieel van partnerships binnen onze hub staat hierbij centraal. Door expertise te combineren, komen alle partners immers tot een win-win. In onze campagne brengen we getuigenissen van deze partners, zodat we inspiratie kunnen bieden aan andere bedrijven om gelijkaardige partnerships op te zetten. Daarnaast willen we hiermee onze cluster nogmaals internationaal op de kaart zetten als dé plaats waar alle schakels binnen de chemieketen samenkomen.”

Alle expertise zit hier samen, wat een enorme meerwaarde biedt. Het is een win-winsituatie voor alle partners.

“Zo werken bijvoorbeeld Oiltanking, Borealis en Katoen Natie nauw samen om de verschillende schakels in de waardeketen naadloos op elkaar af te stemmen. INEOS en bECO2 hebben dan weer een partnership opgezet rond de opvang en zuivering van koolstof om deze een nieuw leven te kunnen geven. Met Van Moer Logistics heeft INEOS een vaste logistieke partner op de site. Daarnaast is er het gezamenlijk industrieel stoomnetwerk ECLUSE, dat stoom transporteert van de waste-to-energy-installaties van Indaver en Sleco naar de omliggende industrie, zodat die bedrijven deze makkelijk en voordelig kunnen gebruiken in hun bedrijfsprocessen. Verder hopen we dat het brede publiek door deze campagne ook beter beseft hoe belangrijk chemie is voor de vervaardiging van tal van producten die ze dagelijks gebruiken. Dat wordt vaak nog onderschat. Tegelijk willen we het verouderde beeld van de ‘vervuilende chemie’ doorbreken en tonen dat er vandaag enorm hard wordt ingezet op duurzaamheid.”

Knooppunt voor wereldwijde chemie

“De Antwerpse haven beschikt dankzij zijn strategische locatie over ontzettend goede overzeese maritieme verbindingen met de rest van de wereld, zoals het Midden-Oosten en Noord-Amerika. In het bijzonder met de haven van Houston, de grootste chemiehub wereldwijd, hebben we een goede connectie. Dat geeft onze klanten heel veel flexibiliteit en mogelijkheden. Daarnaast zijn we landinwaarts multimodaal verbonden met de rest van Europa. Zowel via de binnenvaart, het spoor, pijpleidingen als de weg hebben we vlotte connecties met alle belangrijke chemieclusters, waaronder zeker ook het Duitse Ruhrgebied. In het kader van duurzaamheid bouwen we vooral de binnenvaart, het spoor en het pijpleidingennetwerk verder uit. We merken immers dat dat ook voor de chemische bedrijven in onze haven een zeer belangrijk aandachtspunt is.”

We willen het verouderde beeld van de ‘vervuilende chemie’ doorbreken en tonen dat er vandaag enorm hard wordt ingezet op duurzaamheid.

Community building rond duurzaamheidsdoelstellingen

“Vanuit Port of Antwerp zetten we sterk in op community building. Zo brachten we zeven toonaangevende chemie- en energiebedrijven bij elkaar in het consortium [email protected] Het doel is om de technische en economische haalbaarheid van de bouw van CO2-infrastructuur in de haven te onderzoeken waarmee we CO2 kunnen opvangen, hergebruiken en opslaan. Zo willen we samen CO2 uit de atmosfeer houden en een belangrijke bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen. Tegen 2030 willen we de helft van onze CO2-emissies afvangen. Inmiddels zijn de haalbaarheidsstudies reeds afgerond en wordt de ontwerpfase voorbereid. »

Wist je dat?

– In de eerste zes maanden van 2021 werd in de Antwerpse haven in totaal 120 miljoen ton goederen en materialen overgeslagen. Dat is een stijging is van 5% tegenover dezelfde periode in 2020 en evenveel als in 2019.

– De overslag van chemicaliën groeide met 8,9% ten opzichte van 2020. De vraag naar chemicaliën boomt wereldwijd door het herstel van de industriële productie en overstijgt het prepandemieniveau.

– In 2018 kondigden de chemiebedrijven in de Antwerpse haven investeringen aan voor een totaal van vijf miljard euro. Dat is het hoogste investeringsniveau sinds tien jaar.

– De geplande bouw van een nieuwe stoomkraker en productiesite van INEOS in de Antwerpse haven is de grootste investering in de Europese chemiesector sinds twintig jaar.

Next article