Home » Bedrijfsovernames » “Je kan als ondernemer niet vroeg genoeg beginnen aan de voorbereiding en planning”
De Kracht van Vlaanderen

“Je kan als ondernemer niet vroeg genoeg beginnen aan de voorbereiding en planning”

Hilde Crevits, Vlaams minister van Werk en Economie.

Uit een recente studie ‘Bedrijfsoverdracht in Vlaanderen’ van het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) blijkt dat meer dan de helft van de Vlaamse ondernemers ouder dan 55 jaar denkt aan een bedrijfsoverdracht binnen de vijf jaar.

“Het is voor mij als minister van Werk en Economie dan ook een belangrijke opdracht om onze Vlaamse bedrijven optimaal te ondersteunen in die belangrijke fase”, vertelt Hilde Crevits. 

Continuïteit is belangrijk voor elke economie. Het tijdelijk of definitief stopzetten van een bedrijf betekent een verlies aan productie, aan werkgelegenheid en economische activiteit. Daarom hecht ik ook veel belang aan vlotte bedrijfsovernames. Want een bedrijfsovername zorgt automatisch ook voor veel stress en bezorgdheden bij werknemers. Het is dan ook belangrijk dat werknemers hun job verder kunnen uitvoeren en opgebouwde rechten gerespecteerd worden. Dat is ook voor de overnemer de beste garantie op continuïteit zowel op het vlak van professionaliteit als productiviteit. Het is immers bij de ervaren werknemers dat de meeste knowhow zit.

Voorbereiding en planning

Zo’n bedrijfsoverdracht is vandaag een zeer complex proces geworden dat een grondige voorbereiding en begeleiding vereist. Er zijn immers niet alleen belangrijke financiële, juridische, fiscale en sociale aspecten aan verbonden, maar vaak ook emotionele aspecten, zeker wanneer het een familiebedrijf betreft.  Een degelijke voorbereiding is dan ook een must en die kan al snel enkele jaren in beslag nemen. Gelukkig toont diezelfde studie ook aan dat meer en meer Vlaamse ondernemers zich bewust zijn van het belang van een grondige en tijdige voorbereiding. Zo is 65% van de ondernemers die aan een overname van de leiding over het bedrijf denken, al volop bezig met de planning.

Het voorbereiden van de eigendomsoverdracht zelf laat meestal iets langer op zich wachten. Minder dan één op de drie van de ondernemers die binnen de vijf jaar de meerderheid van hun aandelen wil overdragen, heeft de planning van die overdracht al afgerond. Vier op de tien denkt op korte termijn te starten.

Steun en advies

Toch blijft er een omvangrijke groep Vlaamse bedrijven die de urgentie wel beseft, maar niet weet waar te beginnen. Die groep willen we als Vlaamse overheid voldoende ondersteuning bieden. Daarom is de schenking van een familiebedrijf onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van belasting. De expertendatabank weekvandebedrijfsoverdracht/experten geeft dan weer een overzicht van de experten die je kunnen bijstaan voor coaching en advies tijdens zo’n overdrachtsproces. Naast een uitgebreide omschrijving van hun expertise lees je er ook of hun diensten in aanmerking komen voor subsidies van de kmo-portefeuille.

Uitgebreid netwerk

VLAIO werkt ook samen met een uitgebreid netwerk van partners die online tools, informatiesessies, opleidingen en lerende netwerken aanbieden zowel voor een familiale overdracht als voor een verkoop of overname van een onderneming. Een overzicht van de brede waaier aan begeleidingsinitiatieven vind je op vlaio.be/sterkondernemen. Ook voor vragen over de financiering van een bedrijfsoverdracht, staan de VLAIO-bedrijfsadviseurs voor je klaar. Daarnaast staan uiteraard ook organisaties zoals UNIZO, VOKA en het VBO, klaar om ondernemers te informeren en bij te staan.

Een bedrijf is vaak een levenswerk en een overname een mijlpaal. Net als in een estafette is de manier en het moment waarop het stokje wordt doorgegeven cruciaal om te bepalen wie uiteindelijk de finish of het podium haalt. Je kan als ondernemer dan ook niet vroeg genoeg beginnen aan de voorbereiding en planning. Als minister van Werk en Economie reik ik daartoe graag de nodige instrumenten en ondersteuning aan.

Next article